Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi by Mind Map: Psychopedagogiczne sukcesy  i porażki w rehabilitacji dzieci z 
urazami powypadkowymi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

Rozdział 1. Istota sukcesów i porażek w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i po urazach

1.1.Rehabilitacja - rys historyczny

1.2. Sukcesy i porażki w literaturze

1.3. Humanistyczne aspekty rehabilitacji we współczesnej Polsce

1.4. Bariery w rehabilitacji dzieci do 15 roku życia - subiektywne i obiektywne

Rozdział 2. Wychowanie i socjalizacja jako mechanizmy sukcesów w rehabilitacji

2.1. Urazy powypadkowe, terminologia i klasyfikacje

2.2.Formy i metody rehabilitacji

2.3.Wychowanie i socjalizacja jako podstawy rehabilitacji

2.4. Sukcesy psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

2.5. Porażki i klęski psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

Rozdział 3. Podmioty rehabilitacyjne

3.1. Rola terapeutów w osiągnięciu w dążeniu do osiągnięcia celów terapetycznych

3.2. Pomoc rodziców i opiekunów w dążeniu do osiągnięcia celu terapeutycznego

3.3. Aktywność dzieci a rezultaty terapetyczne

Rozdział 4. Metodologia badań

4.1. Analiza przeprowadzonych badań

4.2. Podsumowanie badań

WSTĘP

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

ANEKS