Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi by Mind Map: Psychopedagogiczne sukcesy  i porażki w rehabilitacji dzieci z  urazami powypadkowymi

1. Rozdział 1. Istota sukcesów i porażek w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i po urazach

1.1. 1.1.Rehabilitacja - rys historyczny

1.2. 1.2. Sukcesy i porażki w literaturze

1.3. 1.3. Humanistyczne aspekty rehabilitacji we współczesnej Polsce

1.4. 1.4. Bariery w rehabilitacji dzieci do 15 roku życia - subiektywne i obiektywne

2. Rozdział 2. Wychowanie i socjalizacja jako mechanizmy sukcesów w rehabilitacji

2.1. 2.1. Urazy powypadkowe, terminologia i klasyfikacje

2.2. 2.2.Formy i metody rehabilitacji

2.3. 2.3.Wychowanie i socjalizacja jako podstawy rehabilitacji

2.4. 2.4. Sukcesy psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

2.5. 2.5. Porażki i klęski psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

3. Rozdział 3. Podmioty rehabilitacyjne

3.1. 3.1. Rola terapeutów w osiągnięciu w dążeniu do osiągnięcia celów terapetycznych

3.2. 3.2. Pomoc rodziców i opiekunów w dążeniu do osiągnięcia celu terapeutycznego

3.3. 3.3. Aktywność dzieci a rezultaty terapetyczne

4. Rozdział 4. Metodologia badań

4.1. 4.1. Analiza przeprowadzonych badań

4.2. 4.2. Podsumowanie badań

5. WSTĘP

6. ZAKOŃCZENIE

7. LITERATURA

8. ANEKS