Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi by Mind Map: Psychopedagogiczne sukcesy  i porażki w rehabilitacji dzieci z  urazami powypadkowymi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychopedagogiczne sukcesy i porażki w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

Rozdział 1. Istota sukcesów i porażek w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i po urazach

1.1.Rehabilitacja - rys historyczny

1.2. Sukcesy i porażki w literaturze

1.3. Humanistyczne aspekty rehabilitacji we współczesnej Polsce

1.4. Bariery w rehabilitacji dzieci do 15 roku życia - subiektywne i obiektywne

Rozdział 2. Wychowanie i socjalizacja jako mechanizmy sukcesów w rehabilitacji

2.1. Urazy powypadkowe, terminologia i klasyfikacje

2.2.Formy i metody rehabilitacji

2.3.Wychowanie i socjalizacja jako podstawy rehabilitacji

2.4. Sukcesy psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

2.5. Porażki i klęski psychopedagogiczne w rehabilitacji dzieci z urazami powypadkowymi

Rozdział 3. Podmioty rehabilitacyjne

3.1. Rola terapeutów w osiągnięciu w dążeniu do osiągnięcia celów terapetycznych

3.2. Pomoc rodziców i opiekunów w dążeniu do osiągnięcia celu terapeutycznego

3.3. Aktywność dzieci a rezultaty terapetyczne

Rozdział 4. Metodologia badań

4.1. Analiza przeprowadzonych badań

4.2. Podsumowanie badań

WSTĘP

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

ANEKS