Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warszta...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSO z UU Koło w Otwocku by Mind Map: Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej     PSO z UU Koło w Otwocku

1. Rozdział I Upośledzenie dorosłych i ich rodzaje w porównaniu z niepełnosprawnymi

1.1. 1.Kryteria raz klasyfikacje niepełnosprawności i upośledzeń

1.2. 2.Upośledzenie umysłowe i rodzaje jego postrzegania

1.3. 3.Zdolności osób upośledzonych w stopniu znacznym i głębszym na podstawie WTZ PSOUU do czynności w tym plastycznych

2. Bibliografia

3. Rozdział V Opis babań

3.1. 1. Pytania i hipotezy badawcze

3.2. 2. Analiza prac plastycznych

3.3. 3. Weryfikacja hipotez

4. Rozdział II Rola twórczości plastycznej w przezwyciężaniu upośledzenia i niepełnosprawności

4.1. 1. Istotne cechy twórczości plastycznej w odróżnieniu od innych form

4.2. 2.Malarstwo, Rysunek w twórczości osób niepełnosprawnych

4.3. 3.Rzeźba - Rzemiosło artystyczne

5. Rozdział III Psychologiczne aspekty twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych intelektyalnie

5.1. 1. Stymulatory i hamulce rozwoju twórczości plastycznej osób z upośledzeniem umysłowym

5.2. 2. Przejawy rozwojowe osobowości z uwzględnieniem rezygnacji

6. Rozdział IV Metoda badań własnych

6.1. ANKIETA