מפה לניסיון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מפה לניסיון by Mind Map: מפה לניסיון

1. מעבד תמלילים

1.1. איסוף וניהול מידע

1.2. יצירה ושיתוף מידע

2. גיליון אלקטרוני

2.1. טבלה

2.2. גרף

2.3. נוסחאות

3. ניהול קבצים במחשב

4. מצגת

5. אינטרנט מידע ותקשורת

6. קישור