TEORI HOWARD GARDNER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORI HOWARD GARDNER by Mind Map: TEORI HOWARD GARDNER

1. Verbal-linguistik

1.1. Keupayaan berkomunikasi dan kebolehan menggunakan bahasa pada tahap yang tinggi

2. Logik-matematik

2.1. Kebolehan berfikir secara rasional, saintifik dan abstrak

3. Visual-ruang

3.1. Kelebihan dari segi memahami dan menggunakan maklumat berbentuk visual dan ruang

4. Kinestetik

4.1. Kebolehan menyelesaikan masalah atau mencipta barangan menggunakan pergerakan tubuh badan

5. Interpersonal

5.1. Kemahiran berkomunikasi, memahami dan bekerjasama dengan orang lain

6. Intrapersonal

6.1. Kemahiran memahami aspek-aspek berkenaan dengan diri sendiri dan menggunakan pengetahuan ini untuk berjaya dalam hidup

7. Naturalis

7.1. Keupayaan menyelesaikan masalah dengan membezakan, mengklasifikasi dan menggunakan pengetahuan tentang berbagai unsur semulajadi (flora dan fauna) di persekitarannya

8. Muzik

8.1. Kepekaan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan bunyi dan muzik

9. Kinestetik

9.1. Kebolehan menyelesaikan masalah atau mencipta barangan menggunakan pergerakan tubuh badan