Multimedia Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Multimedia Mind Map by Mind Map: Multimedia Mind Map

1. Objectius docents

1.1. Estat de la qüestió

1.1.1. Apunts, demos, notícies

1.2. Canals d'autoaprenentatge

1.2.1. Blogs

1.2.2. Revistes

1.2.3. FNAC, MediaMarkt...

1.3. Familiaritat amb la tecnologia

1.3.1. Eines PL

1.3.2. Conversions de format

1.3.3. Publicació internet

2. Objectius personals

3. Text

3.1. E-book

3.1.1. Format

3.1.2. Conversions

3.1.2.1. Joc de caràcters

3.1.2.2. Flux del text

3.1.3. Estructura interna

3.1.4. Eines

3.1.5. Projectes

4. Imatge

4.1. Digitalització

4.2. Tamany: escalat

4.3. Compressió

4.4. Resolució

4.5. Formats

4.6. Eines

4.7. Projectes

5. Video

5.1. Formats

5.2. Players

5.3. Utilitats de conversió

5.4. Estàndards i codecs

5.5. Streaming

5.6. Projectes

6. Audio

6.1. Digitalització

6.2. Compressió

6.3. Formats

6.4. Eines

6.4.1. Edició

6.5. Streaming

6.6. Projectes