Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multimedia Mind Map by Mind Map: Multimedia Mind Map
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Multimedia Mind Map

Text

E-book

Format

Conversions, Joc de caràcters, Flux del text

Estructura interna

Eines

Projectes

Imatge

Digitalització

Tamany: escalat

Compressió

Resolució

Formats

Eines

Projectes

Video

Formats

esto es un rollito que ponemos bñla bla

Players

Utilitats de conversió

Estàndards i codecs

Streaming

Projectes

Audio

Digitalització

Compressió

Formats

Eines

Edició

Streaming

Projectes

Objectius docents

Estat de la qüestió

Apunts, demos, notícies

Canals d'autoaprenentatge

Blogs

Revistes

FNAC, MediaMarkt...

Familiaritat amb la tecnologia

Eines PL

Conversions de format

Publicació internet

Objectius personals