PWPW SA - Sigillum

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PWPW SA - Sigillum by Mind Map: PWPW SA - Sigillum

1. Faktura elektroniczna

2. Katalogi

2.1. Sprzedażowe

2.2. Zakupowe

3. PPP - Polska Platforma przetargowa

3.1. Aukcje Elektroniczne

3.1.1. uzupełnienie

3.2. Licytacje Elektroniczne

3.2.1. Podstawowy

3.2.2. Rozszerzony

3.2.3. Zlecony

3.3. katalogi zakupowe

4. Podpis elektroniczny

4.1. Kwalifikowany

4.2. Komercyjny

5. ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

6. Znacznik czasu

7. Kontakt

7.1. http://www.pwpw.pl

7.1.1. http://www.sigillum.pl

7.1.2. http://www.ppp.pwpw.pl

7.2. Jacek Barwicki

7.2.1. e.mail [email protected]

7.2.2. tel. kom 693 ...