PWPW SA - Sigillum

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PWPW SA - Sigillum by Mind Map: PWPW SA - Sigillum

1. Faktura elektroniczna

2. Katalogi

2.1. Sprzedażowe

2.2. Zakupowe

3. PPP - Polska Platforma przetargowa

3.1. Aukcje Elektroniczne

3.1.1. uzupełnienie

3.2. Licytacje Elektroniczne

3.2.1. Podstawowy

3.2.2. Rozszerzony

3.2.3. Zlecony

3.3. katalogi zakupowe

4. Podpis elektroniczny

4.1. Kwalifikowany

4.2. Komercyjny

5. ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

6. Znacznik czasu

7. Kontakt

7.1. http://www.pwpw.pl

7.1.1. http://www.sigillum.pl

7.1.2. http://www.ppp.pwpw.pl

7.2. Jacek Barwicki

7.2.1. e.mail [email protected]

7.2.2. tel. kom 693 ...