Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verkkoviestintä 2013 by Mind Map: Verkkoviestintä 2013

1. päivittämisen koulutus

2. Palvelusopimuksen tulostavoite

2.1. Teknisesti luotettavalla alustalla toimiva moderni, selkeä, korkeakoulukentässä erottuva ja ajankohtainen julkinen verkkopalvelu.

3. Palvelusopimuksen toimenpiteet

3.1. Sharepoint 2013 -testaaminen

3.2. Rakennetaan www.hami.fi Sharepoint-alustalle

3.2.1. uusitaan käyttöliittymä

3.2.2. jäsennetään sisällöt

3.2.3. rakennetaan sivut

3.2.3.1. sama rakenne kuin puutarha- ja viheralalla termit muuttaen

3.2.4. Sharepoint 2013

3.2.4.1. tehdään mallipohjat

3.2.4.2. rakennetaan sivut

3.2.4.3. tuotetaan sisällöt

3.2.4.3.1. uusitaan sisällöt (seo)

3.2.5. liittyvät somepalvelut

3.2.5.1. pinterest

3.2.5.2. youtube

3.2.6. rakennetaan toimiva tuotantokoneisto

3.2.6.1. sisällöntuotannon ohjeistus

3.2.6.2. sisällöntuotannon koulutus ja sitominen ihmisten arkeen

3.2.6.3. tehdään päivitysohjeistus

3.2.6.4. alkuvaiheen tehostettu tukipalvelu

3.2.6.5. ylläpito

3.2.6.5.1. verkkosisältöjen päivittäminen

3.2.6.5.2. uuden sisällön luominen

3.2.7. aikataulusta päättäminen, toimenpiteiden suunnitteleminen

3.2.8. vanhojen hami-sivujen sulkeminen

3.2.8.1. osoitteiden siirrot

3.3. Rakennetaan www.hamk.fi Sharepoint-alustalle

3.3.1. uusitaan käyttöliittymä

3.3.1.1. (koko visun päivitys, käyttöliittymä ensimmäinen toteutus)

3.3.1.2. css-taitto opinnäytetyönä?

3.3.1.3. käyttöliittymän malli

3.3.1.4. mallipohjien teko

3.3.1.5. mallipohjien auditointi

3.3.2. rakenne ja sisällöt

3.3.2.1. rakenne

3.3.2.1.1. opintopolku.fi

3.3.2.1.2. mopo/mersu

3.3.2.1.3. sisältöstrategia

3.3.2.2. pääsivujen mahdollinen uudelleen kirjoittaminen

3.3.2.2.1. sivustovastaavat

3.3.2.2.2. kielikoulutuskeskus

3.3.2.2.3. ostopalvelu

3.3.3. sivustokokoelma

3.3.3.1. sivut

3.3.4. päivitysohjeistus

3.3.5. päivityskoulutus

3.3.6. liittyvät somepalvelut

3.3.6.1. Instagram

3.3.7. portaalissa pyörivät hankkeiden sivut?

3.3.7.1. statistiikat

3.3.7.2. elinkaarikyselylomake

3.3.7.3. kysely

3.3.7.4. exit plan

3.3.8. harjoittelija sisällön siirtoon

3.3.8.1. hakemusluonnos

3.3.8.1.1. kuvien käsittely

3.3.8.1.2. tekstien vieminen

3.3.8.1.3. sivujen luominen

3.3.8.1.4. ohjeistuksen tekeminen

3.3.8.2. keskustelu Kauko Ojasen kanssa

3.4. Saadaan aikaan päätös introjen toteutuksen periaatteesta

3.4.1. työnteko 2013 -projektisuunnitelma

3.5. FUAS-verkkopalvelun kanssa yhteisiä sisältöjä

3.5.1. suunnitellaan ylläpidon mekanismit

3.6. www.uasjournal.fi toimii ja kehittyy

3.6.1. sisäiset työjärjestelyt toimittamiseen ja tuottamiseen

3.7. www.insinooriksi.fi siirretään HAMKiin ja sitä kehitetään

3.7.1. projektisuunnitelma

3.7.2. sivuston siirron projektisuunnitelma

3.8. www.ylempiamk.fi varmistetaan ja pidetään yllä

3.8.1. projektisuunnitelma

3.9. www.milkworks.fi-sivuston tulevaisuus määritellään

4. Toimintatavat

4.1. avoimuus, läpinäkyvyys

4.1.1. twitter

4.1.2. Vire-facebook

4.2. yhdessä tekeminen, jakaminen

4.2.1. opiskelijat

4.2.1.1. harjoittelijat

4.2.1.2. opinnäytetyöntekijät

4.2.1.3. projektityöntekijät

4.2.1.4. opintosuoritukset osana opintojaksoja

4.2.2. kollegat

4.2.2.1. yrli

4.2.2.2. biotalous

4.2.2.3. koulutuksen tukipalvelut

4.2.2.4. fuas-viestinnän kehittämispäällikkö

4.2.2.5. lamk

4.2.2.6. laurea

4.2.3. verkostot

5. Viestinnän toiminnan tavoitteet

5.1. HAMKin tunnettuuden ja brändin kehittäminen

5.1.1. vetovoimaisuuden lisääminen

5.1.2. opiskelijahankintaan liittyvä viestintä ja markkinointi

6. Yhteisten palvelujen yhteiset tavoitteet

6.1. osaoptimoinnin purkaminen

6.2. kokonaistuloksellinen toiminta

6.3. kansainväliset valmiudet