Central issues in the ethics of digital media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Central issues in the ethics of digital media by Mind Map: Central issues in the ethics of digital media

1. privacy

1.1. capacity to control information about ourselves

1.2. increased vulnerability = increased responsibility

2. "greased" information

2.1. instantní a globální šíření

3. "talking back" to media

3.1. komentáře, blogy, hlasování

4. distributed responsibility

4.1. etická zodpovědnost může být sdílená

5. ethic types

5.1. etický absolutismus

5.1.1. buď a nebo

5.2. etický pluralismus

5.2.1. správné mohou být klidně oba pohledy, ale ne všechny

5.3. etický relativismus

5.3.1. buď i nebo - s ohledem na kulturu a rozdílné pohledy

6. media

6.1. digital media

6.1.1. vždy stejná kvalita

6.1.2. jednoduché sdílení

6.2. analog media

6.2.1. každá kopie horší než předchozí

7. convergence

7.1. sbližování tradičních a digitálních médií

7.1.1. nové etické problémy

7.2. více druhů informací v jednom zařízení

8. "technology good" vs. "technology bad"

8.1. média mluví o etických problémech kvůli sledovanosti v extrémech, pravda je někde mezi nimi

9. Association of internet researchers