Central issues in the ethics of digital media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Central issues in the ethics of digital media by Mind Map: Central issues in the ethics of digital media

1. media

1.1. digital media

1.1.1. vždy stejná kvalita

1.1.2. jednoduché sdílení

1.2. analog media

1.2.1. každá kopie horší než předchozí

2. convergence

2.1. sbližování tradičních a digitálních médií

2.1.1. nové etické problémy

2.2. více druhů informací v jednom zařízení

3. privacy

3.1. capacity to control information about ourselves

3.2. increased vulnerability = increased responsibility

4. "greased" information

4.1. instantní a globální šíření

5. "talking back" to media

5.1. komentáře, blogy, hlasování

6. distributed responsibility

6.1. etická zodpovědnost může být sdílená

7. "technology good" vs. "technology bad"

7.1. média mluví o etických problémech kvůli sledovanosti v extrémech, pravda je někde mezi nimi

8. Association of internet researchers

9. ethic types

9.1. etický absolutismus

9.1.1. buď a nebo

9.2. etický pluralismus

9.2.1. správné mohou být klidně oba pohledy, ale ne všechny

9.3. etický relativismus

9.3.1. buď i nebo - s ohledem na kulturu a rozdílné pohledy