q

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
q by Mind Map: q

1. Gameplay

1.1. Ingame Objective

1.1.1. Guld

1.1.2. Dræbe Nexus

1.1.3. Dræbe Tårne

1.1.4. Forsvar Tårne

1.1.5. Minions

1.2. Andet

1.2.1. Laning Phase

1.2.2. Team Fights

1.2.3. Magier

1.2.4. Summoners spells

1.3. Bosser

1.3.1. Barron

1.3.1.1. Reward

1.3.1.2. Reward

1.3.2. Drake

1.3.2.1. Reward

1.3.2.2. Reward

1.3.3. Vilemaw

1.3.3.1. Reward

1.3.3.2. Reward

1.4. Ydre Fokalisation

1.4.1. Oppe fra

1.4.2. Overblik

2. Gamerules

2.1. Regulation

2.1.1. Hvad man må

2.1.2. Hvad man ikke må

2.2. Tilstandsmaskine

2.2.1. Det Computeren gør

3. Game mechanics

3.1. Champions

3.1.1. Købe Champions

3.1.2. Customization af Champions

3.1.3. Roller

4. Game world

4.1. Maps

4.1.1. Summoners Rift

4.1.2. The Twisted Treeline

4.1.3. Crystal Scar

4.1.4. The Proven Grounds

4.2. Gemme Steder

4.2.1. Buske

4.2.2. Fog of War

5. Intro

6. Genre

6.1. Hybrid mellem Fantasy og Strategy