Työkaluja (kielten)opettajan pakkiin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Työkaluja (kielten)opettajan pakkiin by Mind Map: Työkaluja (kielten)opettajan pakkiin

1. Delicious - Linkkipankki

2. Second Life - Virtuaalimaailma

3. ÄÄNI

3.1. Voicethread - keskustelua ääneen

3.2. Audioboo - ääniblogi

3.3. Lyrics Training - Treenausta laulujen avulla

4. VIDEO

4.1. Vimeo - videoiden jako

4.2. Bambuser - videolähetys

4.3. YouTube

5. SANASTO

5.1. Wordsmyth - sanastotyökalu

5.2. Google Translator - Kääntäjä

5.3. Sort My List - Luettelointityökalu

5.4. VocabGrabber - sanastotyökalu

6. KÄSITE- JA MIELLEKARTAT

6.1. Text 2 Mind Map - Käsitekarttageneraattori

6.2. Mind42 - käsite/miellekarttatyökalu

6.3. MindMeister

6.4. Visual Thesaurus - synonyymi- ja selitystyökalu

7. BLOGIT

7.1. Posterous - Sähköpostiblogi

7.2. Wordpress

7.3. Blogger

8. TEKSTIN TUOTTAMINEN

8.1. Tieke-muistio - Yhteiskirjoittaminen

8.2. CutePDF - PDF-tiedoston tallennus

8.3. Google Drive - Googlen asiakirjat

9. APUVÄLINEITÄ

9.1. Dropbox - Tallennus pilveen

9.2. Gmail - Sähköpostitunnus