Metal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Metal by Mind Map: Metal

1. Spændingsrækken

1.1. Opdeles i ædle og uædle metaller

1.2. De uædle går lettest i opløsning

1.2.1. De afgiver elektroner

2. Grundstoffer

2.1. Alle under trappen er metaller, der er 92

3. Metal i opløsning

3.1. Ædle kan ikke opløses

3.2. Uædle metaller kan godt

4. Metals opbygning

4.1. Elektrongas

4.1.1. Årsagen til metals egenskaber

5. Rustbeskyttelse

5.1. Elektrisk beskyttelse

5.1.1. Sætte strøm til f.eks. en benzintank

5.2. Galvanisk rustbeskyttelse

5.2.1. Beskytter med dårligere metal f.eks. Zink på en Jernbåd

5.3. Olie

5.3.1. Lukker ilten ude

5.4. Maling

5.4.1. Holder ilten væk

6. Metalbinding

6.1. Metal+Metal

7. Metalegenskaber

7.1. Leder strøm

7.2. Leder varme

7.3. Lysreflekterende

7.4. Formbarhed

8. Danner positive ioner

8.1. Afgiver elektoner fra yderste skal

9. Legering

9.1. Sammenblandning af metaller

10. Galvanisering

10.1. Ete lag af metal udenpå f.eks. en jernbil