Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

E-book: Grup Mercuri by Mind Map: E-book: Grup Mercuri
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

E-book: Grup Mercuri

Tasques

1er Pas

Creació del Wiki del Grup.  Decidir el tipus de centre, tipologia d'usuaris  del projecte  i el  llibre escollit per fer e-Book

2on Pas

Concreció i distribució de les feines a realitzar: Introducció Presentació del Centre Metodologia Conclusions Bibliografia i recursos

3er Pas

Redacció de cadascuna de les parts i diversos intents de baixar el programari necessari per a la creació de l'e-book.

4rt Pas

Elaboració de l'e-book. Redacció de les conclusions finals.

Objectius i finalitats

Conèixer els diferents programaris per crear l'e-book.

Conèixer i treballar amb l'eïna Wiki.

Com s’ha d'organitzar el grup de treball per a crear l’e-book.

Planificació

Primera setmana

Creació del Wiki i contextualització del Centre.

Segona setmana

Creació del mapa conceptual i redacció dels primers punts del treball al Wiki.

Tercera setmana

Tria del llibre i probes amb els diferents programaris per a crear l'e-book.

Quarta setmana

Edició en comú del Wiki. Creació de l'e-book. Redacció de les conclusions. Pujar els fitxers.

Centre = B. Pública

Tipologia d'usuaris

Infants i Juvents

Familiars

Personal docent

Àrea infantil i juvenil

S'encarrega de realitzar el projecte

Servei de prèstec de e-books

Servei de conta contes

Objectius

Potenciar el format de llibre electrònic

Donar a conèixer autors de literatura infantil i juvenil

Donar recolzament a les escoles

E-BOOK

REALITZACIÓ DEL TREBALL

Interfície

Palm e-book

E-book studio

Emulador Palm reader