Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

E-book: Grup Mercuri by Mind Map: E-book: Grup Mercuri
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

E-book: Grup Mercuri

Tasques

1er Pas

Creació del Wiki del Grup.  Decidir el tipus de centre, tipologia d'usuaris  del projecte  i el  llibre escollit per fer e-Book

2on Pas

Concreció i distribució de les feines a realitzar: Introducció Presentació del Centre Metodologia Conclusions Bibliografia i recursos

3er Pas

Redacció de cadascuna de les parts i diversos intents de baixar el programari necessari per a la creació de l'e-book.

4rt Pas

Elaboració de l'e-book. Redacció de les conclusions finals.

Objectius i finalitats

Conèixer els diferents programaris per crear l'e-book.

Conèixer i treballar amb l'eïna Wiki.

Com s’ha d'organitzar el grup de treball per a crear l’e-book.

Planificació

Primera setmana

Creació del Wiki i contextualització del Centre.

Segona setmana

Creació del mapa conceptual i redacció dels primers punts del treball al Wiki.

Tercera setmana

Tria del llibre i probes amb els diferents programaris per a crear l'e-book.

Quarta setmana

Edició en comú del Wiki. Creació de l'e-book. Redacció de les conclusions. Pujar els fitxers.

Centre = B. Pública

Tipologia d'usuaris

Àrea infantil i juvenil

S'encarrega de realitzar el projecte

Objectius

E-BOOK

REALITZACIÓ DEL TREBALL

Interfície

Palm e-book