Voorbeeld behandelplan EMDR bij PTSS

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Voorbeeld behandelplan EMDR bij PTSS by Mind Map: Voorbeeld behandelplan    EMDR bij PTSS

1. Doelen

1.1. client en familie begrijpen en herkennen klachten als reactie op nare gebeurtenis en begrijpen behandelmogelijkheden

1.2. Cliënt verdraagt herinneringen en situaties die te maken hebben met de belastende gebeurtenis

1.3. Herbeleving, vermijdingsgedrag en/of arousal zijn afgenomen.

1.4. dagstructuur verbeterd

1.5. relatie werkgever verbeterd

1.6. cliënt kan werk hervatten/reintegratieplan is opgesteld

2. Plan

2.1. psycho-educatie PTSS

2.1.1. folder:

2.1.2. aandacht besteden aan herinnering, rouw, onmacht, schuldgevoelens en isolement

2.1.2.1. inzicht bieden in de eigen lichamelijke en psychologische angstreacties door psycho-educatie en zelfobservatie

2.2. psycho educatie EMDR

2.3. EMDR

2.3.1. eerste dubbele sessie, target bepaling en start desensitisatie

2.3.1.1. vervolg enkele sessies

2.4. evaluatie

2.4.1. evt, indien nog gewenst: band met het dagelijks leven tot stand brengen door dagstructuur

2.4.2. relationele vaardigheden/omgang werk?

2.4.2.1. evt enkele sessies IBSR

2.5. voorlopige afsluiting bij voldoende klachtenreductieafronding

2.5.1. Monitoring OQ45/ PTSS klachtenlijst

2.6. follow up na 6 a 8 weken

2.6.1. definitieve afsluiting of vervolg adhv nieuw behandelplan

3. Hypothese adhv intake

3.1. Hypothese (geformuleerd ism cliente): door de schokkende gebeurtenis post traumatische stress stoornis. Opvang, steun door sociaal netwerk en werkgever als onvoldoende beleefd. Door emdr of exposure is klachtreductie mogelijk. Mogelijk dat onvoldoende ervaren steun door werk en primaire steungroep klachten verergerd/in stand houden.

4. Hulpvraag

4.1. Hulpvraag, wensen verwachtingen

4.1.1. rust in hoofd en leven!

4.1.2. niet meer zo bang en alert op dreigend gevaar

4.1.3. beter slapen, concentreren

4.1.4. geen last meer van nare herinneringsbeelden aan gewelds/ontwrichtende incident(en)

4.1.5. verbeteren relatie werkgever, weer naar werk durven

4.1.5.1. omgaan met teleurstelling/boosheid nav onvoldoende ervaren steun

4.1.6. partner relatie, systeem, sociale relaties

5. Made by Rem Lingsma www.lingsmapsychologie.nl