Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13 by Mind Map: 1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13

Talforståelse

At lære og blive fortrolig med tallenes navne og skrivemåde

At forstå og kende forskel på tal og cifre

At kunne tælle samt kende de naturlige tals værdi og indbyrdes rækkefølge

At kende forskel på lige og ulige tal

Plus

At stifte bekendskab med situationer, hvor addition mellem to naturlige anvendes.

At lære forskellige teknikker og reskaber til at finde summen mellem to naturlige tal

At lære symbolerne + og = at kende og kunne bruge dem i forbindelse med udregning af simple additionsstykker

At blive fortrolig med og sikker i den lille additionstabel

Geometriske figurer

At kunne genkende, navngive og tegne geometriske figurer.

At kunne opdele og sammensætte geometriske figurer

At få intuitiv forståelse af areal og omkreds

Minus

At stifte bekendskab med forskellige situationer, hvor subtration anvendes

At lære forskellige hensigtsmæssige metoder og teknikker til at finde differensen mellem to naturlige tal

At lære symbolet - at kende og lære at bruge det sammen med symbolet = i forbindelse med udregning af simple subtraktionsstykker

At blive fortrolig med og sikker i den lille minus tabel.

Spejling og mønstre

At afgøre om noget er symmetrisk eller ej

At spejle og konstruere symmetriske billeder

At finde symmetriakser

At tegne og fortsætte mønstre

Titalssystemet

At stifte bekendtskab med titalssystemet og dets opbygning

At udvide talbegrebet til de naturlige tal indenfor talområdet 0-100.

At lære at gruppere mængder i 10 ere

At arbejde med addition af de naturlige tal indenfor talområdet 0-100

Måling

At udvikle færdigheder til at foretage og sammenligne målinger af længde, vægt og tid

At udvikle kendskab til ikke standardiserede samt standardiserede måleenheder

At foretage passende valg af måleenheder og måleværktøjer

Plus og minus

At bruge og vælge forskellige metoder hensigtsmæssigt til at bestemme summen og differensen mellem to naturlige tal.

At kunne vurdere i hvilke situationer der skal adderes eller subtraheres

At blive fortrolig med addition og subtraktion indenfor talområdet 0-100.