Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HEP by Mind Map: HEP

1. Beräkna

1.1. Ålder

1.2. Statistik

1.3. Ålder - beräknas utifrån födelsedatum

1.4. Slutskatt på alla inkomster

1.5. Barnbidrag utifrån gällande regler

2. Structure

2.1. Flerskiktsstruktur

2.1.1. Databas

2.1.1.1. Användare

2.1.1.2. Statistik

2.1.1.3. Adressregister

2.1.1.4. Ärenden

2.1.1.5. Tabeller

2.1.1.6. Autentisering

2.1.2. Webserver

2.1.2.1. Uppdateringar

2.1.2.2. Autentisering

2.1.3. Klient

2.1.3.1. Autentisering

2.1.3.2. Hjälp?

2.2. Felhantering & loggning

2.3. Moduler

2.3.1. Statistik

2.3.2. Budgetrådgivning

2.3.2.1. Kompletterande uppgifter

2.3.2.1.1. Person

2.3.3. Skuldsanering

3. Operations

3.1. Administratörer

3.1.1. Editera användare/Handläggare

3.1.2. Editera ärenden

3.2. Användare/Handläggare

3.2.1. Arbetsuppgifter

3.2.2. Ärenden

3.3. Konsumentverket

4. Functions

4.1. Inloggning

4.2. Sökning

4.2.1. Sökning i Databas

4.2.1.1. Person

4.2.1.1.1. Födelsenummer inkl. sekelsiffra

4.2.1.1.2. För- och efternamn

4.2.1.1.3. Bostadsadress, postnummer och postort

4.2.1.1.4. Telefonnummer

4.2.1.2. Handläggare

4.2.2. Gallring

4.3. Spara

4.3.1. Rubriksätta/döpa ärendet

4.3.2. Händelse

4.3.2.1. Inkommande

4.3.2.1.1. handläggaren väljer då själv vart dokumentet är sparat i filstrukturen

4.3.2.2. Utgående

4.3.2.2.1. handläggaren väljer då själv vart dokumentet är sparat i filstrukturen

4.4. Utdata

4.4.1. Skriva ut

4.4.1.1. Brev

4.4.1.2. Ärende

4.4.2. Överföra

4.4.2.1. Ärende mellan handläggare

4.5. Inmatning

4.5.1. Kalenderhjälp(datum)

4.5.2. Grunddata(kodlista)

4.5.3. Hjälp(F1)

4.6. Dokumentation

4.6.1. Användarhandledning

4.6.2. Användardokumentation

4.7. Öppna

4.7.1. Flera ärenden öppna samtidigt

4.7.2. En händelse från en fördefinierad lista.

4.7.3. Utgående dokument

4.7.4. Inkommande dokument

4.8. Redigera

4.8.1. Kopiera

4.8.2. Klippa ut

4.8.3. Klistra in

4.8.4. Redigera

4.8.4.1. Kommentar

4.8.4.2. Datum

4.8.5. Radera

4.8.5.1. Person/Rådsökande

4.8.6. Ändra

4.8.6.1. Personuppgifter

4.8.6.2. Döpa ärendet

4.8.6.3. Behörighet

4.8.6.3.1. Enskilda ärenden

4.8.6.3.2. Samtliga ärenden

4.8.6.4. Uppgifter om skattesats

4.9. Skapa

4.9.1. Händelselista

4.9.2. Budgetråd

4.9.2.1. Hushållets sammansättning

4.9.2.1.1. Inkomster

4.9.2.1.2. Utgifter

4.9.2.1.3. Bostad

4.9.2.1.4. Fordringar

4.9.2.1.5. Resultat

4.9.2.1.6. Tillgångar

4.9.2.2. Hushållets medlemmar

4.9.2.2.1. Tilltalsnamn

4.9.2.2.2. Födelsesår inklusive sekelsiffra

4.9.2.2.3. Kön

4.9.2.2.4. Vuxen

4.9.2.2.5. Barn

4.9.2.2.6. Boendestatus

4.9.2.2.7. Förlängt barnbidrag/Studiestöd

4.9.3. Skuldråd

4.9.4. Registrera

4.9.4.1. Nedlagd tid i ärendet

4.9.4.2. Antal besök

4.9.4.3. Ärende med datum för inkommet, påbörjat och avslutat ärende.

4.9.4.4. Inkomster

4.9.4.4.1. Beskattningsbara inkomster

4.9.4.4.2. Skattefria inkomster

4.9.5. Åtgärd ackord

4.9.6. Status

4.9.6.1. Pågående

4.9.6.2. Avslutad

4.9.6.3. Bifall

4.9.6.4. Avslag

4.9.6.5. Under utredning

4.9.7. Egna händelser till listan.

4.9.8. Behörighet för åtkomst

4.9.9. Fiktiv person

5. Data

5.1. Export

5.1.1. Officeformat och pdf-format

5.2. Import

5.2.1. Skattesats tabell

5.2.2. Officeformat och pdf-format

5.2.3. Tabeller med räntesatser

6. Platform

6.1. Windows

6.2. Ramverk för HEP

7. Time

7.1. Uppdateringar av HEP

7.2. Lagändringar

7.3. Ekonomiska förändringar