INFORMACIJSKI SUSTAV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMACIJSKI SUSTAV by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAV

1. Informacija

1.1. Podatak koji nam služi pri donošenju neke odluke

2. Informacijska pismenost

2.1. Posjedovanje znanja o tome kako informaciju pronaći procijeniti i iskoristiti najbolje

2.2. Uviđanje potrebe za informacijom

3. Informatička pismenost

3.1. Razumijevanje uloge računala u procesu traženja informacija i obrade podataka

3.2. Dobijemo one informacije koje smo od računala zatražili

3.3. Znanja o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT)

4. Sustavni pristup

4.1. Stavlja u središte cjelinu

4.2. Povezuje dijelove i naglašava međudjelovanje cjeline s okolinom

4.3. apstraktni, konkretni,otvoreni, složenost sustava, umjetni

5. Informacijska kriza

5.1. Ukupna količina ljudskog znanja udvostručuje se svakih nekoliko godina

5.2. Nemogućnost sređivanja, obrade i snalaženja među ogromnom količinom podataka u zadanom roku

6. Ukupnost računalne opreme, programske podrške, povezanosti s lokalnim i globalnim mrežama, podataka, ljudi, organizacijskih postupaka za povezivanje komponenata u jedinstvenu cjelinu

6.1. SVRHA: dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

6.2. prikupljanje, obrada, pohranjivanje i dostavljivanje podataka

7. Struktura: sklopovlje, programi, ljudi, organizacija, mreže i baza podataka

8. Primjeri sustava

8.1. Geografski informacijski sustav (GIS)

8.2. Tehnički informacijski sustavi (TIS)