ELS HOMINIDS I LES SEVES EINES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELS HOMINIDS I LES SEVES EINES by Mind Map: ELS HOMINIDS I LES SEVES EINES

1. Australopitecus: Va comancar a fer eines de pedres.

2. Homo habilis : Feien les eines de pedra amb codols.

3. Homo erectus: Va comencar a treallar a la pedra am me cura (destral de mà bifaci). Tambè va fer el foc.

4. Homo de Neandertal: Treballava molt la pedra.

5. Homo sapiens sapiens: Feien servi eines de pedra. Normalment de silex , d'os i de fust.

6. IMATGE DE LES EINES :