LOODUSVÖÖNDID

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LOODUSVÖÖNDID by Mind Map: LOODUSVÖÖNDID

1. loodusvööndid põhjast lõuna poole

1.1. jäävöönd

1.2. tundra

1.3. parasvöötme okasmets

1.4. parasvöötme sega- ja lehtmets

1.5. rohtla

1.6. kõrb

1.7. savann

1.8. vihmamets

2. igal loodusvööndil on talle iseloomulik

2.1. kliima

2.1.1. teatud piirkonnale iseloomulik pikaajaline ilmastik

2.2. taimkate

2.3. loomastik

3. Maakera on keskkonnatingimuste järgi jaotatud loodusvöönditeks

3.1. keskkonnatingimused- välised tingimused, mis mõjutavad elusolendite kasvamist ja arenemist

3.1.1. temperatuur

3.1.2. sademete hulk

3.1.3. hapniku hulk

3.1.4. valguse hulk

3.2. erinevate tingimustega elukeskkonnad

4. kaart