SUOMI 1800-LUVULLA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUOMI 1800-LUVULLA by Mind Map: SUOMI 1800-LUVULLA

1. Autonomian synty

1.1. Porvoon valtiopäivät

1.2. Aleksanteri I

1.3. J.V. Snellman

1.4. Suurruhtinaskunnan perustaminen

1.5. Helsingin valtiopäivät

1.6. Forssan ohjelma

2. Yhteiskunnallinen muutos

2.1. Aleksanteri II

2.2. Metsien arvon nousu

2.3. Kansalaisyhteiskunnan synty

2.4. Puolueiden synty

2.5. Ensimmäiset työväenyhdistykset

2.6. Kansallinen herääminen

2.7. Ensimmäiset raittiusjärjestöt

2.8. Naisyhdistykset

2.9. Vänrikki Stoolin tarinat

2.10. Kalevala

2.11. Kansakouluasetus

2.12. Svekomaanit

2.13. Fennomaanit

2.14. Kunnallishallinnon uudistaminen

2.15. Liikaväestö

2.16. Ensimmäinen rautatie

2.17. Torppareiden aseman heikentyminen

2.18. Suurruhtinaskunnan perustaminen

2.19. Kieliasetus

2.20. Nälkävuodet

2.21. Säännölliset valtiopäivät

2.22. Siirtolaisuus

2.23. Forssan ohjelma

2.24. Tilsitin sopimus

3. Talouden murros

3.1. Maatalouden koneellistuminen

3.2. Säästö- ja liikepankit syntyvät

3.3. Elinkeinovapaus

3.4. Sahateollisuuden synty

3.5. Metsien arvon nousu

3.6. Saimaan kanava

3.7. Höyrysahojen perustaminen sallitaan

4. Henkinen / kulttuurin murros

4.1. Minna Canth

4.2. Vänrikki Stoolin tarinat

4.3. Kalevala

4.4. Svekomaanit

4.5. Fennomaanit

4.6. Kieliasetus

4.7. Torppareiden aseman heikentyminen

4.8. Elias Lönnrot

4.9. J.L. Runeberg

4.10. Haminan rauha

4.11. Suurruhtinaskunnan perustaminen

4.12. Nälkävuodet

4.13. Siirtolaisuus

4.14. Forssan ohjelma

4.15. Tilsitin sopimus