MOOC Verkko-opiskelijan kokemuksia

Päivi Svärdin kokemuksia MOOC-opiskelusta Courseran järjestämillä verkkokursseilla.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOOC Verkko-opiskelijan kokemuksia by Mind Map: MOOC  Verkko-opiskelijan kokemuksia

1. MOOC!

1.1. Tekee oppimisen mahdolliseksi

1.2. Paljon on opiskelijasta itsestään kiinni!

1.3. Mooc Quality Project

1.4. Google haku: Mooc "learning analytics"

2. Opetusneuvostossa

2.1. Parhaimmillaan MOOC tukee oman yliopiston opetustarjontaa, mutta haittapuolena on heikko vuorovaikutus opettajan ja toisten opiskelijoiden kanssa.

2.2. Tuntuisi soveltuvan parhaiten sellaisten peruskurssien opetukseen, joiden sisällöt ovat kansainvälisesti samantapaisia ja joissa nytkin turvaudutaan massaluentoihin suurten opiskelijamäärien vuoksi.

2.3. Voisi tarjota maisterivaiheen opinnoissa sellaisia sisältöjä, joita oma yliopisto ei pysty tarjoamaan.

2.4. Voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös opiskelijavalinnassa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tapaan.

2.5. Ehkä mahdollista hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa.

2.6. MOOC-opetukseen liittyy eettisiä ongelmia kuten palveluntarjoajan materiaalinsa yhteyteen liittämät mainokset.

2.7. Legitimiteetti on vielä kyseenalainen

2.7.1. Kuka kurssin todella suoritti?

2.7.2. Maksullinen todistus ristiriidassa suomalaisen maksuttomuusperiaatteen kanssa.

2.8. Saattaa pitkän päälle muuttaa yliopisto-opiskelua ja oppimista radikaalistikin.

2.8.1. Parhaimmillaan se voi demokratisoida tietoa ja oppimista

2.8.2. Luotettavan tieteellisen tiedon tunnistamisen tärkeys korostuu entisestään.

3. Mikä MOOC?

3.1. engl. Massive open online course

3.2. Wikipedia

3.2.1. massiivinen avoin verkkokurssi

3.2.2. osallistujat ja opiskeltava materiaali hajautettu verkkoon

3.2.3. vapaa osallistumisoikeus

3.2.4. julkisia verkkopalveluita hyödyntäen

3.2.5. osallistujamäärä suuri, sadoista satoihin tuhansiin

3.3. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos

3.3.1. osallistujamäärältään skaalautuva

3.3.2. opettajaresurssien käytöltään rajattu

3.3.3. helposti ylläpidettävä

3.3.4. osallistumisen kynnys matala

3.3.5. ei sanktioita kurssin keskeyttämisestä

3.4. ITK 2013 teemaseminaari "MOOCit eli massiiviset avoimet verkkokurssit, mistä on kysymys?"

3.5. ITK 2014 teemaseminaari

4. Coursera

4.1. Sosiaalinen yritys

4.2. Yhteistyö huippuyliopistojen kanssa

4.2.1. Helsingin Sanomat 6.11.2012

4.2.2. Inside Higher Ed 22.3.2013

4.3. Tarjoaa kursseja

4.3.1. verkossa

4.3.2. kaikille halukkaille

4.3.3. ilmaiseksi

4.4. TED Talk video, Daphne Koller

5. MOOC:eista sanottua

5.1. Heli Nurmi kurssista "E-learning and Digital Cultures"

5.1.1. "Olin hyvin tyytyväinen tähän viimeiseen kokemukseeni. Opintojen kohde sopii mainiosti verkkoelämän osaksi ja kurssi veti 43000 osallistujaa. Vetäjätiimi tiedotti hienosti tilanteista, aktiivisia oli noin 7000. Tiimi kirjoitti yhdessä blogia jossa arvioi opintojen kulkua ja kannusti osallistujia. Kahdessa Hangoutissa voi olla paikalla heti tai katsoa ne nauhoituksina. Niissä välittyi tiimin keskinäinen yhteistyö ja iloinen ilmapiiri. Niinpä koko kurssin ilmapiiri kehittyi innostavaksi ja hyväksyväksi ja se kantoi loppuun asti. Ihan viimeisiä tietoja suoritusten määristä ei vielä ole käytössä."

5.2. Helsingin yliopiston Signaali-blogi

5.2.1. "Kaksitoista brittiyliopistoa yhdistivät resurssinsa ja alkavat ensi vuonna tarjoamaan massiivisia avoimia verkkokursseja, eli MOOCeja, yhteisen yrityksen kautta. Yritys kantaa nimeä FutureLearn Ltd ja sitä voidaan pitää erittäin tervetulleena lisänä muuten Pohjois-Amerikkalaisten hallitsemille “MOOC-markkinoille”. Ja toisaalta, kun taustalla on Open Universityn kaltaisia verkko-opetuksen konkareita, sopii näiltä MOOCeilta odottaa korkeatasoisen sisällön ohella myös pedagogisesti kehittyneitä ratkaisuja."

5.3. Outi Lammi

5.3.1. "Jonkun mielestä tällainen opiskelu voi olla ajanhaaskausta, koska tästä ei ropise kelvollisia opintopisteitä. Itse olen sitä mieltä, että kaksi korkeakoulututkintoa jo tehneenä saan ajatella opiskelua vähän laajemmin. Tärkeintä on saada päästä käsiksi uusiin ajatuksiin ja näkökulmiin. Sitäpaitsi kokemuksesta tiedän itseohjautuvuuteni asteen korkeaksi, joten kurssi ei tule ainakaan minun saamattomuuteni vuoksi jäämään kesken."

5.4. eLearning Infographics

6. Päivin omat kurssit Courserassa

6.1. Think Again - How to Reason and Argue

6.1.1. Suoritin!

6.1.2. Kurssia esittelevä Newsobserver-verkkolehdessä

6.2. E-learning and Digital Cultures

6.2.1. Keskeytin...

6.3. Social Network Analyzis

6.3.1. Reputin

6.4. Social Psychology

6.4.1. En aloittanut ollenkaan

6.5. Content Strategy for Professionals: Engaging Audiences for Your Organization

6.5.1. Suoritin!

6.5.2. Kurssin Facebook-sivu

6.6. Introduction to Communication Science

6.6.1. Suoritin!

6.7. Globalizing Higher Education and Research for the 'Knowledge Economy'

6.7.1. Meneillään

6.8. University Teaching 101

6.8.1. Meneillään

6.9. Fundamentals of Digital Image and Video Processing

6.9.1. Meneillään

6.10. Social Psychology

6.10.1. Tulossa

7. Miten käytännössä opiskelen?

7.1. Opiskelupaikat

7.1.1. Linja-auto

7.1.2. Koti

7.1.3. Työpaikka

7.2. Tekniset välineet

7.2.1. Pöytätietokone

7.2.2. iPad (3G-malli)

7.2.3. Ääni- ja videovalmius molemmissa

7.3. Ohjelmat

7.3.1. iPad

7.3.1.1. Selain (Safari)

7.3.1.1.1. Java, Flash: yhteensopivuusongelmia

7.3.1.2. AudioMark-sovellus

7.3.1.3. Coursera-sovellus

7.3.1.4. Muistiinpanovälineenä sormi (Good Notes)

7.3.1.5. Muistin apuna ruutukaappaus (Valokuvat)

7.3.1.6. Jäsentmämiseen miellekartta (Mindmeister)

7.3.2. Tietokone

7.3.2.1. Videonkatseluohjelma

7.3.2.2. Selain

7.3.2.2.1. Java ja Flash: käytettävissä

7.3.2.3. Miellekartta (Mindmeister)

8. Mitä koen oppineeni?

8.1. Jotakin sisällöistä

8.1.1. Vanhaa osaamista pullahtanut pintaan

8.1.2. Oivalluksia asioiden yhteyksistä toisiinsa

8.1.3. Unohtaminen yhtä nopeaa kuin muutenkin, jos hankittua osaamista ei tarvitse eikä käytä.

8.2. Jotakin työskentelystä

8.2.1. Muistiinpanot eri tekniikoilla

8.2.2. Aktiivinen lisätiedon hakeminen

8.2.2.1. Käsitteiden suomalaiset vastineet

8.2.2.2. Rinnakkaiset selitykset/oppimateriaalit

8.2.3. Ajankäytön realiteetit

8.2.3.1. Oma käytettävissä oleva aika

8.2.3.2. Oppimisen vaatima aika

8.2.3.3. Pelkkä into ei riitä!

8.2.4. Video vs. luento

8.2.4.1. Harhailevat ajatukset

8.2.4.2. Pysäyttäminen

8.2.4.3. Uudelleen katsominen

9. Coursera-kurssien rakenne

9.1. Kuva kahdesta kurssinavigoinnista

9.1.1. Think Again ja Social Network Analysis

9.2. Opiskeltavat materiaalit

9.2.1. Kurssivideot

9.2.1.1. Video 5-25 minuuttia

9.2.1.2. Transkriptio + tekstitys

9.2.1.3. "Puhuva pää" + diasarja ja/tai tussitaulu ja/tai kuvitus

9.2.1.4. Haastattelu / asiantuntijoiden keskustelu

9.2.2. Kurssia varten tuotetut (multi)mediatekstit

9.2.2.1. Sisältää videoita

9.2.2.2. Sisältää podcasteja

9.2.2.3. Sisältää kuvia

9.2.3. E-kirjat

9.2.3.1. Sopimus kirjankustantajien kanssa

9.2.3.2. Maksutta Coursera-ympäristössä

9.2.4. Verkkoaineistot

9.2.4.1. Tieteelliset artikkelit

9.2.4.2. Muut verkkosivustot

9.2.4.3. YouTube videot

9.2.4.4. jne.

9.3. Oppimistehtävät

9.3.1. Monivalintatehtävät videossa (virike, kontrolli, palaute)

9.3.1.1. Automaattinen arviointi

9.3.2. Erilliset monivalintatehtävät

9.3.2.1. Automaattinen arvointi

9.3.3. Muut oppimistehtävät

9.3.3.1. Automaattinen arviointi

9.3.3.2. Vertaisarviointi

9.4. Ohjaus ja tukirakenteet

9.4.1. Viikkokirje (kurssiympäristössä ja sähköpostissa)

9.4.2. Kurssin logistiikkasivu

9.4.2.1. Suoritukset ja aikataulu

9.4.2.2. Arvioinnin kuvaus

9.4.2.3. Muuta lisätietoa

9.4.3. Kurssin ohjelma ja suoritusvaatimukset (syllabus)

9.4.3.1. Viikko-ohjelma

9.4.3.2. Linkit kurssin oppimateriaaleihin

9.4.3.3. Suositeltua kirjallisuutta

9.4.3.4. Suoritusten määräajat

9.4.3.5. Muuta informaatiota

9.4.4. Opettajien esittely

9.4.5. FAQ (usein kysytyt kysymykset)

9.4.6. Keskustelualueet

9.4.6.1. Ohjelman mukaiset teemat

9.4.6.2. Muut teemat (vapaa keskustelu)

9.4.6.3. Apuopettajat (teaching assistants)

9.4.6.4. Tekninen tuki

9.4.7. Kurssi-Wiki

9.5. Vertaistuki

9.5.1. Opintopiirit (keskustelualue ja sosiaalinen media)

9.5.2. Tapaamiset reaalimaailmassa

9.5.3. Google-hangout -tapaamiset

9.6. Kurssin arviointi

9.6.1. Monivalintatentit (Quiz)

9.6.1.1. Automaattinen arviointi

9.6.1.2. Suoritukselle minimipistermäärät

9.6.2. Määrämuotoiset tuotokset (Assignment)

9.6.2.1. Palautus kurssiympäristöön

9.6.2.2. Automaattinen arviointi

9.6.3. Vapaamuotoiset tuotokset (Digital artefact)

9.6.3.1. Julkaiseminen sosiaalisessa mediassa

9.6.3.2. Vertaisarviointi

9.6.4. Sitoutuminen sääntöihin (Code of Honor)

9.6.5. Suoritetuksesta kurssitodistus

9.7. Vuorovaikutus

9.7.1. Sisäänrakennettu mahdollisuus

9.7.2. Osallistuminen oma valinta