KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-1 by Mind Map: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE-1

1. 1.BÖLÜM: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

1.1. Konu Anlatımı: Kapalı Sistemlerde Dengenin Kurulması

1.2. Konu Anlatımı: Denge Bağıntısının Yazılması

1.3. Soru Çözümü: Denge Hesaplamaları-1

1.4. Soru Çözümü: Denge Hesaplamaları-2

1.5. Soru Çözümü: Denge Hesaplamaları-3

1.6. Çalışma Kağıdı-1

1.7. Çalışma Kağıdı-1-Cevap Anahtarı

1.8. Konu Anlatımı: Kp-Kc Arasındaki İlişki

1.9. Konu Anlatımı: Denge Tepkimesi ve Denge Sabiti Arasındaki İlişki

2. 2.BÖLÜM: DENGE KESRİ

2.1. Konu Anlatımı: Denge Kesri

2.2. Tekrar Testi

3. 3.BÖLÜM: DENGEYİ ETKİLEYEN ETMENLER

3.1. Konu Anlatımı: Le Chtelier Prensibi

3.2. Konu Anlatımı: Sıcaklık Değişiminin Dengeye Etkisi

3.3. Konu Anlatımı: Derişim Değişiminin Dengeye Etkisi-1

3.4. Konu Anlatımı: Derişim Değişiminin Dengeye Etkisi-2

3.5. Soru Çözümü: Derişim Değişiminin Dengeye Etkisi

3.6. Konu Anlatımı: Basınç-Hacim Değişiminin Dengeye Etkisi-1

3.7. Konu Anlatımı: Basınç-Hacim Değişiminin Dengeye Etkisi-2

3.8. Soru Çözümü: Dengeyi Etkileyen Etmenler

3.9. Tekrar Testi: Dengeyi Etkileyen Etmenler