www.natur.cuni.cz současný stav

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
www.natur.cuni.cz současný stav by Mind Map: www.natur.cuni.cz současný stav

1. 1. O Fakultě

1.1. Kde nás najdete

1.2. Organizační struktura

1.3. Fakulta v médiích

1.3.1. Fakulta v tisku

1.3.2. Fakulta v rozhlase

1.3.3. Fakulta v televizi

1.4. Historie Fakulty

1.5. Fakultní školy PřF UK

1.6. Galerie

1.6.1. Fotogalerie z fakultních akcí

1.6.2. Výstava 90 let PřF

1.6.3. PřF ve Scientific American

1.6.4. PřF ve Vesmíru

1.6.5. Věda je krásná v Živě

2. 2. Uchazeči

2.1. 1. Bakalářské studium

2.1.1. 1. Aktuální informace pro uchazeče o bakalářské studium

2.1.2. 2. Přijímací řízení

2.1.2.1. 1. Přípravné kurzy

2.1.2.1.1. 1. Biologie

2.1.2.1.2. 2. Geografie

2.1.2.1.3. 3. Chemie

2.1.2.1.4. 4. Demografie

2.1.2.2. 2. Úspěšnost při přijímačkách

2.1.2.3. 3. Modelové otázky

2.1.3. 3. ....9 PROGRAMŮ

2.1.3.1. 1. ...OBORY V RÁMCI PROGRAMU (1-5)

2.2. 2. Magisterské studium

2.2.1. 1. Aktuální informace

2.2.2. 2. Přijímací řízení

2.2.3. 3. ... 8 PROGRAMŮ

2.2.3.1. 1. ...OBORY V RÁMCI PROGRAMŮ (1-14)

2.3. 3. Doktorské studium (s odkazy na popis programů)

2.3.1. 1. Přijímací řízení

2.3.1.1. 1. Termíny přijímacích pohovorů

2.3.2. 2. STARS

2.3.3. 3. Aktuální informace

2.4. 4. Studium na PřF UK

2.4.1. 1. Kvalita

2.4.2. 2. Vstřícnost

2.4.3. 3. Budoucnost

2.4.4. 4. Studenti fakulty

2.4.5. 5. Absolventi fakulty

3. 3. Pro studenty

3.1. 1. Studijní oddělení (kontakty)

3.2. 2. Uchazeči

3.3. 3. Agenda Bc a NMgr. studia (= aktuality)

3.3.1. 1. Harmonogram ak. roku (+archiv)

3.3.2. 2. Stipendia, SZZK, předpisy a poplatky

3.3.2.1. 1. Opatření rektora a děkana UK (s odkazy)

3.3.2.2. 2. Poplatky spojené se studiem

3.3.2.3. 3. Státní závěrečná zkouška

3.3.3. 3. Studijní plány (Karolinka)

3.3.4. 4. Garanti studijních oborů a programů

3.3.5. 5. SIS

3.3.6. 6. Speciální potřeby

3.3.7. 7. Mimořádné studium (pedagogické min)

3.3.8. 8. První ročníky

3.3.8.1. 1. Otázky a odpovědi

3.3.9. 9. Termíny SZZK

3.3.10. 10. Promoce, imatrikulace diplomy

3.3.11. 11. Formuláře a návody

3.3.12. 12. Výuka cizích jazyků

3.3.13. 13. Tělesná výchova

3.3.14. 14. Komise

3.3.14.1. 1. komise pro přijímací zkoušky NMgr

3.3.14.2. 2. komise pro bakalářské SZZK

3.3.14.3. 3. komise pro magisterské a rigorózní SZZK

3.3.14.4. 4. komise por SZZK - postup jmenování

3.3.14.5. 5. komise garantů programů a oborů

3.3.14.5.1. 1. složení komise

3.3.14.5.2. 2. garanti podle programů a oborů

3.3.14.5.3. 3. zápisy z jednání

3.3.14.6. 6. Pedagogická komise

3.3.14.6.1. 1. zápisy z jednání

3.3.14.7. 7. Rozvrhová komise

3.4. 4. Agenda doktorského studia (zobrazení aktuality)

3.4.1. 1. Aktuality pro doktorandy

3.4.2. 2. Informace pro doktorandy

3.4.2.1. 1. Programy doktorského studia

3.4.3. 3. Předpisy

3.4.4. 4. Dokumenty a návody

3.4.5. 5. Obhajoby doktorských disertaček

3.4.6. 6. rigorózní řízení

3.4.6.1. 1. postup rigorózního řízení

3.4.6.2. 2. termíny státních rigorózních zk.

3.4.7. 7. Promoce, diplomy

3.4.8. 8. Akreditace

3.4.8.1. 1. Akreditované DSP

3.4.8.2. 2. Žádosti o akreditace DSP

3.4.8.3. 3. Žádosti o rozšíření akreditace

3.4.9. 9. Formuláře

3.5. 5. Studium v Zahraničí

3.5.1. 1. Erasmus

3.5.1.1. 1. Kontakty

3.5.1.2. 2. Harmonogram

3.5.1.3. 3. Základní informace

3.5.1.4. 4. Koordinátoři kateder a ústavů

3.5.1.5. 5. Bilaterární dohody

3.5.1.5.1. 1. Přehled bilaterárních dohod

3.5.1.6. 6. Webová aplikace

3.5.1.7. 7. Informace pro koordinátory

3.5.1.7.1. 1. Schvalování studijních plánů pro Erasmus

3.5.1.8. 8. Funkce v rámci LLP-Erasmus

3.5.1.9. 9. Studentská mobilita

3.5.1.9.1. 1. Studijní pobyty

3.5.1.9.2. 2. DOC (= dokumenty)

3.5.1.10. 10. Mobilita zaměstnanců

3.5.1.10.1. 1. Výukové pobyty

3.5.1.10.2. 2. Pracovní stáže

3.5.1.10.3. 3. Přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

3.5.1.10.4. 4. Přijímání zahraničních pedagogů na krátkodobé pobyty

3.5.1.11. 11. Kódy oborů a zemí

3.5.1.11.1. 1. Kódovník oborů a zemí

3.5.1.11.2. 2. Kódy jazyků a zemí

3.5.1.12. 12. Formuláře

3.5.1.13. 13. Erasmus v médiích

3.5.1.14. 14. Erasmus klub

3.5.1.15. 15. Univerzitní stránka Erasmu

3.5.2. 2. Možnosti studia v zahraničí

3.6. 6. Celoživotní vzdělávání

3.6.1. 1. Bakalář PLUS

3.6.2. 2. Řád CŽV

3.6.3. 3. Univerzita třetího věku

3.6.3.1. 1. Nabídka kurzů U3V

3.6.4. 4. Doplňující pedagogické studium

3.6.4.1. 1. Zahájení studia

3.6.4.2. 2. Biologie

3.6.4.3. 3. Geografie

3.6.4.4. 4. Chemie

3.6.5. 5. Profesní vzdělávávní

3.6.5.1. 1. DVPP

3.6.5.2. 2. Radon

3.6.5.3. 3. Mechanika hornin

3.6.6. 6. Přípravné kurzy

3.6.7. 7. Mimořádné studium (pedagogické minimum)

3.6.8. 8. Rekvalifikační kurzy

3.7. 7. Absolvent

3.7.1. 1. Absolvent

3.7.2. 2. Alumni

3.7.3. 3. Careermarket

3.8. 8. Rigorózní řízení

3.9. 9. Nostrifikace

3.10. 10. Akreditace

3.11. 11. Studentská anketa

3.11.1. 1. O Anketě

3.11.2. 2. Studentský Velemlok

3.11.2.1. 1. Laureáti minulých ročníků

3.11.3. 3. Kontakty

3.11.4. 4. Archiv

3.11.5. 5. Absolventské hodnocení

3.12. 12. Často kladené dotazy

3.12.1. 1. ...9 KATEGORIÍ

3.12.2. 2. Studenti studentům

3.12.3. 3. Důležité odkazy

4. 4. Věda a výzkum

4.1. Aktuality

4.2. Grantová agenda

4.2.1. Přehled grantů po letech

4.2.1.1. ...PŘEHLEDY Z LET 2005 - 2010

4.2.2. Formuláře

4.2.3. Grantové agentury

4.2.4. CZELO

4.2.5. Ostatní

4.2.6. Kontakt

4.3. Akademické kvalifikace

4.3.1. Habilitační řízení

4.3.1.1. Přehled zahájených řízení

4.3.1.2. Co je třeba předložit

4.3.2. Jmenovací řízení

4.3.2.1. Přehled zahájených řízení

4.3.2.1.1. ...SEZNAM PO LETECH

4.3.2.2. Předkládané dokumenty

4.3.2.3. Projednávání na vědecké radě UK

4.3.3. Akreditované obory (pro habilitační a jmenovací řízení)

4.3.4. Platné předpisy

4.3.5. Kontakt

4.4. Publikace

4.4.1. Publikace pracovníků PřF

4.4.2. Publikace pracovníků UK

4.5. Výzkumné týmy

4.6. Výzkum

4.6.1. Vybrané projekty

4.6.1.1. ... 25 PROJEKTŮ

4.6.2. Spolupráce s dalšími institucemi v ČR

4.6.3. Publikační činnost

4.6.4. Prostředky na výzkum a vývoj

4.6.5. BIOCEV

4.6.6. Biocentrum a Globcentrum

4.7. Popularizace

4.7.1. Popularizační články

4.7.2. O popularizační rubrice

4.7.3. Informace pro nové i stávající redaktory

4.7.4. Popularizační odkazy

4.7.5. Zdroje dat z WoS

5. 5. Rozvoj a vnější vztahy

5.1. Vnější vztahy

5.2. Rozvoj

5.3. Zahraniční spolupráce

5.4. Věda je krásná

5.4.1. Ročník 2010

5.4.2. Ročník 2009

5.4.3. Sponzoři a partneři

6. 6. Vedení fakulty

6.1. Děkan a kolegium

6.1.1. Příkazy děkana

6.1.1.1. ... PO LETECH

6.1.2. Sdělení a rozhodnutí děkana

6.1.2.1. ...PO LETECH

6.1.3. Opatření děkana

6.1.3.1. ...PO LETECH

6.1.4. Příkazy tajemníka

6.1.4.1. ...PO LETECH

6.1.5. Sdělení a opatření tajemníka

6.1.5.1. ...PO LETECH

6.1.6. Zápisy z kolegia děkana

6.1.6.1. ... ZÁPISY PO LETECH 2001-2013

6.1.7. Dopisy katedrám

6.1.7.1. ...PO LETECH 2001-2011

6.1.8. Veřejné dokumenty

6.1.8.1. Dlouhodobý záměr a jeho aktualizace

6.1.8.2. Výroční zpráva o činnosti PřF

6.2. Vědecká rada

6.2.1. Zápisy ze zasedání

6.2.1.1. ...PO LETECH

6.2.2. Jednací řád VRF

6.2.3. Program VRF

6.2.4. Termíny zasedání VRF

6.3. Akademický senát

6.3.1. O Akademickém senátu

6.3.2. Předpisy a právní normy

6.3.2.1. Vnitřní předpisy PřF UK

6.3.2.2. Vnitřní předpisy UK

6.3.3. Data zasedání

6.3.4. Zasedání

6.3.4.1. Zápisy

6.3.4.2. Dokumenty

6.3.5. Členové senátu

6.3.6. Disciplinární komise

6.3.7. Naši zástupci v AS UK

6.3.8. Kontakt

6.3.9. Staré volby

6.3.9.1. ...RŮZNÉ VOLBY

6.3.10. Volby kandidáta na děkana 2012

6.3.11. Volby do AS UK 2012

7. 7. Biologie

8. 8. Chemie

9. 9. Geografie

10. 10. Geologie

11. 11. Ústav životního prostředí

12. 12. Celofakultní pracoviště

12.1. ÚAMVT

12.1.1. Aktuality a novinky

12.1.2. O Pracivišti

12.1.3. Zaměstnanci

12.1.3.1. ... PROFILY ZAMĚSTNANCŮ (11+3)

12.1.4. Kontakty

12.2. Katedra tělesné výchovy

12.2.1. Tělesná výchova na PřF

12.2.1.1. Úvodem

12.2.1.2. Koncepce výuky TV

12.2.1.3. Významné události z pohledu KTV

12.2.1.3.1. Významná výročí z pohledu PřF

12.2.1.3.2. 100 let VŠ sportu

12.2.1.3.3. Medaile TIBI GRATIAS - Matolín a Doležal

12.2.1.3.4. 50 let katedry TV na PřF

12.2.1.4. Vrcholoví sportovci na PřF UK

12.2.1.4.1. Žádost o mimořádné sportovní stipendium

12.2.1.4.2. Žádost o osvobození z TV

12.2.2. Tělesná výchova pro biology

12.2.3. Informace o KTV

12.2.3.1. Lidé na KTV

12.2.3.1.1. ...11 OSOB

12.2.3.2. Pracoviště

12.2.3.2.1. Sportovní centrum UK

12.2.3.2.2. Loděnice Regata

12.2.3.2.3. Další prostory kde probíhá výuka

12.2.3.3. Externí spolupracovníci

12.2.3.3.1. ...5 OSOB

12.2.4. Studium

12.2.4.1. 1. ročník

12.2.4.1.1. Tělesná výchova 1

12.2.4.1.2. Letní kurz TV I.

12.2.4.1.3. Další možnosti volitelné TV a kurzů pro 1. ročník

12.2.4.1.4. Plavecké testy studentů 1. ročníků

12.2.4.1.5. Informace k zahájení výuky TV

12.2.4.2. 2. ročník

12.2.4.2.1. Tělesná výchova II.

12.2.4.2.2. Zimní kurz TV

12.2.4.2.3. Letní kurz TV II.

12.2.4.2.4. Další možnosti volitelné TV a kurzů pro 2. ročník

12.2.4.3. Tělesná výchova pro biologické obory

12.2.4.4. Volitelná TV

12.2.4.4.1. TV volitelná

12.2.4.4.2. Zimní kurz TV volitelný

12.2.4.4.3. Letní kurz TV volitelný

12.2.4.5. Osvobození z TV

12.2.4.6. Bezpečnost v hodinách TV a sportovních kurzech

12.2.5. Rozvrh

12.2.5.1. TV I.

12.2.5.2. TV II.

12.2.5.2.1. Celkový rozvrh

12.2.5.2.2. Fitness aktivity

12.2.5.2.3. Sportovní hry

12.2.5.2.4. Vodní sporty

12.2.5.2.5. "Outdoorové aktivity"

12.2.5.3. Tělesná výchova - volitelná

12.2.6. Zájmové sportovní aktivity pro zaměstnance

12.2.7. Sportovní kurzy

12.2.7.1. Letní kurz I.

12.2.7.2. Letní kurz II. a volitelné letní kurzy

12.2.7.2.1. Souhrnná nabídka kurzů

12.2.7.2.2. Vodácké kurzy

12.2.7.2.3. Pokyny pro přihlašování

12.2.7.2.4. Lokality pro LVK a volitelné kurzy

12.2.7.2.5. Přihláška na LVK II 2013

12.2.7.2.6. Volná místa na kurzech

12.2.7.3. Zimní kurz

12.2.7.3.1. Objekty pro ZVK

12.2.7.3.2. Termíny zimních výcvikových kurzů 2013

12.2.7.3.3. Pokyny pro přihlašování na ZVK

12.2.8. Sportovní akce

12.2.8.1. PřeHled akcí KTV

12.2.8.1.1. Historie

12.2.8.2. Děkanský sportovní den

12.2.8.2.1. ... PO LETECH

12.2.8.3. České akademické hry

12.2.8.3.1. Účast studentů PřF na ČAH

12.2.8.4. Memoriál Miroslava Bubníka

12.2.8.4.1. ... PO LETECH

12.2.8.5. Sportovní den geografické sekce

12.2.8.5.1. ...PO LETECH

12.2.8.6. Běh Hostivaří

12.2.8.6.1. Výsledky

12.2.8.6.2. Fotografie

12.2.8.6.3. ...PO LETECH

12.2.8.7. Volejbalová přírodoliga

12.2.8.7.1. ...PO SEZÓNÁCH

12.2.9. VSK

12.2.9.1. VSK Přírodní vědy

12.2.9.2. VSK Přírodověda

12.2.9.2.1. Závody

12.2.9.2.2. Výsledky OB na Albeři

12.2.9.3. Kontakty

12.2.9.3.1. ...11 SPORTŮ

12.2.10. Galerie

12.2.10.1. ...PO LETECH

12.2.11. Kalendář KTV

12.3. Přírodovědná školka Rybička

12.4. Botanická zahrada

13. 13. Děkanát

14. 14. Úřední deska

15. 15. Alumni Albertov

16. 16. Univerzita Karlova