www.natur.cuni.cz současný stav

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
www.natur.cuni.cz současný stav by Mind Map: www.natur.cuni.cz současný stav

1. 1. O Fakultě

1.1. Kde nás najdete

1.2. Organizační struktura

1.3. Fakulta v médiích

1.3.1. Fakulta v tisku

1.3.2. Fakulta v rozhlase

1.3.3. Fakulta v televizi

1.4. Historie Fakulty

1.5. Fakultní školy PřF UK

1.6. Galerie

1.6.1. Fotogalerie z fakultních akcí

1.6.2. Výstava 90 let PřF

1.6.3. PřF ve Scientific American

1.6.4. PřF ve Vesmíru

1.6.5. Věda je krásná v Živě

2. 2. Uchazeči

2.1. 1. Bakalářské studium

2.1.1. 1. Aktuální informace pro uchazeče o bakalářské studium

2.1.2. 2. Přijímací řízení

2.1.2.1. 1. Přípravné kurzy

2.1.2.1.1. 1. Biologie

2.1.2.1.2. 2. Geografie

2.1.2.1.3. 3. Chemie

2.1.2.1.4. 4. Demografie

2.1.2.2. 2. Úspěšnost při přijímačkách

2.1.2.3. 3. Modelové otázky

2.1.3. 3. ....9 PROGRAMŮ

2.1.3.1. 1. ...OBORY V RÁMCI PROGRAMU (1-5)

2.2. 2. Magisterské studium

2.2.1. 1. Aktuální informace

2.2.2. 2. Přijímací řízení

2.2.3. 3. ... 8 PROGRAMŮ

2.2.3.1. 1. ...OBORY V RÁMCI PROGRAMŮ (1-14)

2.3. 3. Doktorské studium (s odkazy na popis programů)

2.3.1. 1. Přijímací řízení

2.3.1.1. 1. Termíny přijímacích pohovorů

2.3.2. 2. STARS

2.3.3. 3. Aktuální informace

2.4. 4. Studium na PřF UK

2.4.1. 1. Kvalita

2.4.2. 2. Vstřícnost

2.4.3. 3. Budoucnost

2.4.4. 4. Studenti fakulty

2.4.5. 5. Absolventi fakulty

3. 4. Věda a výzkum

3.1. Aktuality

3.2. Grantová agenda

3.2.1. Přehled grantů po letech

3.2.1.1. ...PŘEHLEDY Z LET 2005 - 2010

3.2.2. Formuláře

3.2.3. Grantové agentury

3.2.4. CZELO

3.2.5. Ostatní

3.2.6. Kontakt

3.3. Akademické kvalifikace

3.3.1. Habilitační řízení

3.3.1.1. Přehled zahájených řízení

3.3.1.2. Co je třeba předložit

3.3.2. Jmenovací řízení

3.3.2.1. Přehled zahájených řízení

3.3.2.1.1. ...SEZNAM PO LETECH

3.3.2.2. Předkládané dokumenty

3.3.2.3. Projednávání na vědecké radě UK

3.3.3. Akreditované obory (pro habilitační a jmenovací řízení)

3.3.4. Platné předpisy

3.3.5. Kontakt

3.4. Publikace

3.4.1. Publikace pracovníků PřF

3.4.2. Publikace pracovníků UK

3.5. Výzkumné týmy

3.6. Výzkum

3.6.1. Vybrané projekty

3.6.1.1. ... 25 PROJEKTŮ

3.6.2. Spolupráce s dalšími institucemi v ČR

3.6.3. Publikační činnost

3.6.4. Prostředky na výzkum a vývoj

3.6.5. BIOCEV

3.6.6. Biocentrum a Globcentrum

3.7. Popularizace

3.7.1. Popularizační články

3.7.2. O popularizační rubrice

3.7.3. Informace pro nové i stávající redaktory

3.7.4. Popularizační odkazy

3.7.5. Zdroje dat z WoS

4. 5. Rozvoj a vnější vztahy

4.1. Vnější vztahy

4.2. Rozvoj

4.3. Zahraniční spolupráce

4.4. Věda je krásná

4.4.1. Ročník 2010

4.4.2. Ročník 2009

4.4.3. Sponzoři a partneři

5. 6. Vedení fakulty

5.1. Děkan a kolegium

5.1.1. Příkazy děkana

5.1.1.1. ... PO LETECH

5.1.2. Sdělení a rozhodnutí děkana

5.1.2.1. ...PO LETECH

5.1.3. Opatření děkana

5.1.3.1. ...PO LETECH

5.1.4. Příkazy tajemníka

5.1.4.1. ...PO LETECH

5.1.5. Sdělení a opatření tajemníka

5.1.5.1. ...PO LETECH

5.1.6. Zápisy z kolegia děkana

5.1.6.1. ... ZÁPISY PO LETECH 2001-2013

5.1.7. Dopisy katedrám

5.1.7.1. ...PO LETECH 2001-2011

5.1.8. Veřejné dokumenty

5.1.8.1. Dlouhodobý záměr a jeho aktualizace

5.1.8.2. Výroční zpráva o činnosti PřF

5.2. Vědecká rada

5.2.1. Zápisy ze zasedání

5.2.1.1. ...PO LETECH

5.2.2. Jednací řád VRF

5.2.3. Program VRF

5.2.4. Termíny zasedání VRF

5.3. Akademický senát

5.3.1. O Akademickém senátu

5.3.2. Předpisy a právní normy

5.3.2.1. Vnitřní předpisy PřF UK

5.3.2.2. Vnitřní předpisy UK

5.3.3. Data zasedání

5.3.4. Zasedání

5.3.4.1. Zápisy

5.3.4.2. Dokumenty

5.3.5. Členové senátu

5.3.6. Disciplinární komise

5.3.7. Naši zástupci v AS UK

5.3.8. Kontakt

5.3.9. Staré volby

5.3.9.1. ...RŮZNÉ VOLBY

5.3.10. Volby kandidáta na děkana 2012

5.3.11. Volby do AS UK 2012

6. 7. Biologie

7. 8. Chemie

8. 9. Geografie

9. 10. Geologie

10. 11. Ústav životního prostředí

11. 12. Celofakultní pracoviště

11.1. ÚAMVT

11.1.1. Aktuality a novinky

11.1.2. O Pracivišti

11.1.3. Zaměstnanci

11.1.3.1. ... PROFILY ZAMĚSTNANCŮ (11+3)

11.1.4. Kontakty

11.2. Katedra tělesné výchovy

11.2.1. Tělesná výchova na PřF

11.2.1.1. Úvodem

11.2.1.2. Koncepce výuky TV

11.2.1.3. Významné události z pohledu KTV

11.2.1.3.1. Významná výročí z pohledu PřF

11.2.1.3.2. 100 let VŠ sportu

11.2.1.3.3. Medaile TIBI GRATIAS - Matolín a Doležal

11.2.1.3.4. 50 let katedry TV na PřF

11.2.1.4. Vrcholoví sportovci na PřF UK

11.2.1.4.1. Žádost o mimořádné sportovní stipendium

11.2.1.4.2. Žádost o osvobození z TV

11.2.2. Tělesná výchova pro biology

11.2.3. Informace o KTV

11.2.3.1. Lidé na KTV

11.2.3.1.1. ...11 OSOB

11.2.3.2. Pracoviště

11.2.3.2.1. Sportovní centrum UK

11.2.3.2.2. Loděnice Regata

11.2.3.2.3. Další prostory kde probíhá výuka

11.2.3.3. Externí spolupracovníci

11.2.3.3.1. ...5 OSOB

11.2.4. Studium

11.2.4.1. 1. ročník

11.2.4.1.1. Tělesná výchova 1

11.2.4.1.2. Letní kurz TV I.

11.2.4.1.3. Další možnosti volitelné TV a kurzů pro 1. ročník

11.2.4.1.4. Plavecké testy studentů 1. ročníků

11.2.4.1.5. Informace k zahájení výuky TV

11.2.4.2. 2. ročník

11.2.4.2.1. Tělesná výchova II.

11.2.4.2.2. Zimní kurz TV

11.2.4.2.3. Letní kurz TV II.

11.2.4.2.4. Další možnosti volitelné TV a kurzů pro 2. ročník

11.2.4.3. Tělesná výchova pro biologické obory

11.2.4.4. Volitelná TV

11.2.4.4.1. TV volitelná

11.2.4.4.2. Zimní kurz TV volitelný

11.2.4.4.3. Letní kurz TV volitelný

11.2.4.5. Osvobození z TV

11.2.4.6. Bezpečnost v hodinách TV a sportovních kurzech

11.2.5. Rozvrh

11.2.5.1. TV I.

11.2.5.2. TV II.

11.2.5.2.1. Celkový rozvrh

11.2.5.2.2. Fitness aktivity

11.2.5.2.3. Sportovní hry

11.2.5.2.4. Vodní sporty

11.2.5.2.5. "Outdoorové aktivity"

11.2.5.3. Tělesná výchova - volitelná

11.2.6. Zájmové sportovní aktivity pro zaměstnance

11.2.7. Sportovní kurzy

11.2.7.1. Letní kurz I.

11.2.7.2. Letní kurz II. a volitelné letní kurzy

11.2.7.2.1. Souhrnná nabídka kurzů

11.2.7.2.2. Vodácké kurzy

11.2.7.2.3. Pokyny pro přihlašování

11.2.7.2.4. Lokality pro LVK a volitelné kurzy

11.2.7.2.5. Přihláška na LVK II 2013

11.2.7.2.6. Volná místa na kurzech

11.2.7.3. Zimní kurz

11.2.7.3.1. Objekty pro ZVK

11.2.7.3.2. Termíny zimních výcvikových kurzů 2013

11.2.7.3.3. Pokyny pro přihlašování na ZVK

11.2.8. Sportovní akce

11.2.8.1. PřeHled akcí KTV

11.2.8.1.1. Historie

11.2.8.2. Děkanský sportovní den

11.2.8.2.1. ... PO LETECH

11.2.8.3. České akademické hry

11.2.8.3.1. Účast studentů PřF na ČAH

11.2.8.4. Memoriál Miroslava Bubníka

11.2.8.4.1. ... PO LETECH

11.2.8.5. Sportovní den geografické sekce

11.2.8.5.1. ...PO LETECH

11.2.8.6. Běh Hostivaří

11.2.8.6.1. Výsledky

11.2.8.6.2. Fotografie

11.2.8.6.3. ...PO LETECH

11.2.8.7. Volejbalová přírodoliga

11.2.8.7.1. ...PO SEZÓNÁCH

11.2.9. VSK

11.2.9.1. VSK Přírodní vědy

11.2.9.2. VSK Přírodověda

11.2.9.2.1. Závody

11.2.9.2.2. Výsledky OB na Albeři

11.2.9.3. Kontakty

11.2.9.3.1. ...11 SPORTŮ

11.2.10. Galerie

11.2.10.1. ...PO LETECH

11.2.11. Kalendář KTV

11.3. Přírodovědná školka Rybička

11.4. Botanická zahrada

12. 13. Děkanát

13. 14. Úřední deska

14. 15. Alumni Albertov

15. 16. Univerzita Karlova

16. 3. Pro studenty

16.1. 1. Studijní oddělení (kontakty)

16.2. 2. Uchazeči

16.3. 3. Agenda Bc a NMgr. studia (= aktuality)

16.3.1. 1. Harmonogram ak. roku (+archiv)

16.3.2. 2. Stipendia, SZZK, předpisy a poplatky

16.3.2.1. 1. Opatření rektora a děkana UK (s odkazy)

16.3.2.2. 2. Poplatky spojené se studiem

16.3.2.3. 3. Státní závěrečná zkouška

16.3.3. 3. Studijní plány (Karolinka)

16.3.4. 4. Garanti studijních oborů a programů

16.3.5. 5. SIS

16.3.6. 6. Speciální potřeby

16.3.7. 7. Mimořádné studium (pedagogické min)

16.3.8. 8. První ročníky

16.3.8.1. 1. Otázky a odpovědi

16.3.9. 9. Termíny SZZK

16.3.10. 10. Promoce, imatrikulace diplomy

16.3.11. 11. Formuláře a návody

16.3.12. 12. Výuka cizích jazyků

16.3.13. 13. Tělesná výchova

16.3.14. 14. Komise

16.3.14.1. 1. komise pro přijímací zkoušky NMgr

16.3.14.2. 2. komise pro bakalářské SZZK

16.3.14.3. 3. komise pro magisterské a rigorózní SZZK

16.3.14.4. 4. komise por SZZK - postup jmenování

16.3.14.5. 5. komise garantů programů a oborů

16.3.14.5.1. 1. složení komise

16.3.14.5.2. 2. garanti podle programů a oborů

16.3.14.5.3. 3. zápisy z jednání

16.3.14.6. 6. Pedagogická komise

16.3.14.6.1. 1. zápisy z jednání

16.3.14.7. 7. Rozvrhová komise

16.4. 4. Agenda doktorského studia (zobrazení aktuality)

16.4.1. 1. Aktuality pro doktorandy

16.4.2. 2. Informace pro doktorandy

16.4.2.1. 1. Programy doktorského studia

16.4.3. 3. Předpisy

16.4.4. 4. Dokumenty a návody

16.4.5. 5. Obhajoby doktorských disertaček

16.4.6. 6. rigorózní řízení

16.4.6.1. 1. postup rigorózního řízení

16.4.6.2. 2. termíny státních rigorózních zk.

16.4.7. 7. Promoce, diplomy

16.4.8. 8. Akreditace

16.4.8.1. 1. Akreditované DSP

16.4.8.2. 2. Žádosti o akreditace DSP

16.4.8.3. 3. Žádosti o rozšíření akreditace

16.4.9. 9. Formuláře

16.5. 5. Studium v Zahraničí

16.5.1. 1. Erasmus

16.5.1.1. 1. Kontakty

16.5.1.2. 2. Harmonogram

16.5.1.3. 3. Základní informace

16.5.1.4. 4. Koordinátoři kateder a ústavů

16.5.1.5. 5. Bilaterární dohody

16.5.1.5.1. 1. Přehled bilaterárních dohod

16.5.1.6. 6. Webová aplikace

16.5.1.7. 7. Informace pro koordinátory

16.5.1.7.1. 1. Schvalování studijních plánů pro Erasmus

16.5.1.8. 8. Funkce v rámci LLP-Erasmus

16.5.1.9. 9. Studentská mobilita

16.5.1.9.1. 1. Studijní pobyty

16.5.1.9.2. 2. DOC (= dokumenty)

16.5.1.10. 10. Mobilita zaměstnanců

16.5.1.10.1. 1. Výukové pobyty

16.5.1.10.2. 2. Pracovní stáže

16.5.1.10.3. 3. Přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

16.5.1.10.4. 4. Přijímání zahraničních pedagogů na krátkodobé pobyty

16.5.1.11. 11. Kódy oborů a zemí

16.5.1.11.1. 1. Kódovník oborů a zemí

16.5.1.11.2. 2. Kódy jazyků a zemí

16.5.1.12. 12. Formuláře

16.5.1.13. 13. Erasmus v médiích

16.5.1.14. 14. Erasmus klub

16.5.1.15. 15. Univerzitní stránka Erasmu

16.5.2. 2. Možnosti studia v zahraničí

16.6. 6. Celoživotní vzdělávání

16.6.1. 1. Bakalář PLUS

16.6.2. 2. Řád CŽV

16.6.3. 3. Univerzita třetího věku

16.6.3.1. 1. Nabídka kurzů U3V

16.6.4. 4. Doplňující pedagogické studium

16.6.4.1. 1. Zahájení studia

16.6.4.2. 2. Biologie

16.6.4.3. 3. Geografie

16.6.4.4. 4. Chemie

16.6.5. 5. Profesní vzdělávávní

16.6.5.1. 1. DVPP

16.6.5.2. 2. Radon

16.6.5.3. 3. Mechanika hornin

16.6.6. 6. Přípravné kurzy

16.6.7. 7. Mimořádné studium (pedagogické minimum)

16.6.8. 8. Rekvalifikační kurzy

16.7. 7. Absolvent

16.7.1. 1. Absolvent

16.7.2. 2. Alumni

16.7.3. 3. Careermarket

16.8. 8. Rigorózní řízení

16.9. 9. Nostrifikace

16.10. 10. Akreditace

16.11. 11. Studentská anketa

16.11.1. 1. O Anketě

16.11.2. 2. Studentský Velemlok

16.11.2.1. 1. Laureáti minulých ročníků

16.11.3. 3. Kontakty

16.11.4. 4. Archiv

16.11.5. 5. Absolventské hodnocení

16.12. 12. Často kladené dotazy

16.12.1. 1. ...9 KATEGORIÍ

16.12.2. 2. Studenti studentům

16.12.3. 3. Důležité odkazy