Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Medezeggenschapsdag CZSK 2013 by Mind Map: Medezeggenschapsdag CZSK 2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Medezeggenschapsdag CZSK 2013

Handleiding

takken openklappen

link

notities

attachement

Dagprogramma

Welkom

Opening

Toespraak PCZSK

Waarom bent u gekomen?

Waar droom je van?

Even zoemen

Heb jij de moed?

Kauwen en herkauwen

De draad weer oppakken

Doe jij het ook?

En nu jij!

En volhouden!

Mystery guest

Jan Durk de Jong 'De Gezagvoerder'

“Mensen hebben de neiging te verstarren in een probleem. Mijn rol als trainer is om op die andere plek te gaan staan. Ik daag ze uit, waardoor hun perspectief verbreedt en ze ruimer en groter gaan denken. En dus ook nieuwe mogelijkheden zien.” “Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het samenstellen van opleidingen voor de medezeggenschap bij Defensie. Daarnaast train ik een medezeggenschapscommissies en hun overlegvoorzitters bij verschillende defensieonderdelen en werk ik voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties. Mijn stijl is gebaseerd op erkenning: vertellen wat je bezig houdt en naar elkaar luisteren. Daardoor krijg je meer begrip voor elkaar. Verder daag ik groepsleden uit om na te denken over wat ze willen en waarom ze de moeite waard zijn. In mijn trainingen zijn ze allemaal waardevol en waardeer je elkaars verschillen. Ieder ontdekt wat hun plek is in het geheel en hun waardevolle bijdrage daarin. Dat lukt als iedereen betrokken is. Een team floreert en levert kwaliteit bij gratie van verschillen.” In evaluaties krijgt Jan Durk teruggekoppeld dat hij deskundig en flexibel is, maar ook een goed werkklimaat met de groep creëert. “Centraal in de training
staat teamvorming. Samen stelt de groep doelen vast en ontwikkelt hun
visie. Ik ga mee in het ritme van de groep en geef aandacht waar het nodig is. Een van de kernwaarden van SBI is verbinding, dat geldt ook voor mijn trainingen. Iedereen zorgt voor elkaar en dus ook voor de achterblijvers. Het is goed om naar ieder te luisteren en de ander te erkennen. Dat is vaak ook een eerste stap voor een gesprek over persoonlijke waarden. Wat vindt ieder belangrijk en waarom? Die waarden
vormen het innerlijke kompas dat je gedrag bepaalt, maar ook waarmee je je leven richting kunt geven. Op basis van de kernwaarden van een team kan er bijvoorbeeld een visie worden ontwikkeld. Ik krijg er een kick van als mensen zich realiseren welke keuzes zij hebben in tijden van verandering en eigen verantwoording nemen voor gedrag.” Tijdens deze dag zal Jan Durk als ‘gezagvoerder’ de aanwezigen en de sprekers de juiste weg wijzen in de gezamenlijke reis van ‘The Magical Mystery Tour’.

WELKOM!

de praktijk valt soms tegen

vandaag biedt nieuwe aanknopingspunten

vandaag maar eens geen 'JA MAAR'

we hopen dat er iets gebeurt!

Twitter: #mzdag2013

laat je

Roel Frencken

Sergeant-majoor Roel Frencken is sinds februari 2010 voorzitter van de DMC CZSK. Begin dit jaar is hij herkozen door de leden van de DMC CZSK. In juli dit jaar zal hij zijn tweede termijn als voorzitter beginnen. Sinds 2005 is Roel Frencken actief in de medezeggenschap. Hij vertegenwoordigt de MCStafgroep en is naast DMCvoorzitter ook secretaris van de CMC Defensie. In het afgelopen jaar stonden belangrijkeonderwerpen op de overlegagenda van de DMCCZSK. Met name de bezuinigingen op de Defensiebegroting en daaruit voortgekomen plan voor reorganisatie om verantwoord vorm te geven aan de consequenties van de besluiten voor de CZSK-organisatie hebben veel van zijn tijd gevraagd. Voor zijn rol in de medezeggenschap was hij in de begin periode door PC-ZSK vrijgesteld van zijn primaire werkzaamheden op de KMTO. Sinds januari 2012 is de voorzitter DMC CZSK een reguliere functie geworden, waardoor hij zich fulltime kan bezig houden met medezeggenschap.

waarom Magical Mystery Tour?

reorganisatie

stel je vragen en geef je mening!

Rob Verkerk

Generaal-majoor der mariniers Rob Verkerk is sinds 4 april 2012 plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. In 2005 werd hij naar de Defensiestaf overgeplaatst, waar hij tot 2007 de functie van hoofd Marinebehoeften vervulde bij de Directie Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de totstandkoming van de behoeftestellingen voor de patrouilleschepen, het Joint Support Ship en de uitbreiding van de mariniersbataljons. Begin 2007 werd Verkerk tot brigadegeneraal bevorderd. Na een korte periode als souschef Integratie Aansturing Operationele Gereedheid bij de Defensiestaf, nam hij op 24 augustus 2007 de functie van Directeur Operaties van het Commando Zeestrijdkrachten en Commandant van het Korps Mariniers op zich.

uitstekende verhalen gehoord!

gevormd binnen korps Mariniers

beste pelotons

de koning in een ver land

organisatie steeds complexer

MC: samen de klus klaren

Waarom ben je gekomen?

veel verwachtingen!

leiderschapsthema interesseert me als trainer

benieuwd naar verhalen over leiderschap

in MC om

hier omdat het witte donderdag is

creativiteit hervinden en angst daarvoor verliezen

Egon Beaart / Fred van der Zwalm 'Waar droom je van?'

Egon Beaart is onderzoeker naar persoonlijk leiderschap (gedrag) bij defensie. Met zijn masterscriptie is hij cum laude geslaagd met specialisatie leiderschap en verandering. Vanaf 1979 is Egon Beaart werkzaam bij het Ministerie van Defensie en heeft verschillende functies vervuld op diverse locaties, eerst als militair en daarna als burger. Aanvankelijk werkzaam in diverse ‘technisch’ georiënteerde functies zoals toezicht houden op nieuwbouw marineschepen en onderzeeboten maar ook in de exploitatie fase. Hierna is hij zich op het pad gaan begeven van kwaliteitsmanagement. Dit vakgebied kan opgesplitst worden in systemen [procedures, processen etc.] en de sociale component [de mens]. Het laatste decennium heeft hij zich toegespitst op accreditatietrajecten en verandertrajecten. Vanaf 2003 een bijdrage geleverd aan de realisatie van de reorganisatie bij Defensie (vermindering van 12000 FTE’s) en meer specifiek aan de veranderingen bij de Koninklijke Marine. Deze veranderingen in structuur en cultuur hebben hem het inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen in perceptie en perspectief. Vanaf juni 2009 is hij als waarnemend hoofd- en vanaf juni 2010 als plaatsvervangend hoofd actief geweest bij het centrale Stafbureau Leiderschap Defensie tot 1 september 2011. Voor Egon zijn hier veel aspecten die essentieel zijn voor de organisatie samen gekomen. Zowel de processen, procedures, als (vooral) de mens en zijn gedrag en de cultuur van de organisatie, die deel uitmaken van zijn werk bij Defensie. Ing. Egon Beaart QE MBA houdt zich op dit moment bezig met het ‘op de kaart’ zetten van het fenomeen ‘persoonlijk leiderschap’. Dit doet hij via zijn website, door middel van lezingen en presentaties, maar ook door ondersteuning in diepgaande veranderingen bij bedrijven, organisaties en personen (advies met daadkracht; geen ontsnapping mogelijk!). Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft hij veel positieve reacties en herkenning ontvangen, zowel binnen als buiten Defensie. Inmiddels zijn diverse artikelen verschenen in onder andere het Marineblad (KVMO), CARRÉ (Nederlandse Officieren Vereniging), het vakblad SIGMA (platform voor kwaliteitsmanagement), bijdrage aan het boek ‘De Nieuwe Politie’, maar ook interviews en vernoemd in de Volkskrant, Zakenblad Tiel en omgeving, Trivizier (VBM/NOV), Opleiding en Carrière Magazine, THE XPAT JOURNAL, en de jubileum uitgave van Business School Nederland 25 jaar. Verder zal hij te zien zijn in het RTL 7 programma ‘ONDERNEMEND NEDERLAND’ op 26 mei a.s. met het thema ‘specialisten’ en zal hij samen met Richard van der Lee (talentmanagement) een seminar verzorgen bij BSN in Buren op 29 mei a.s. Gezien zijn  ervaring in formele overlegvergaderingen maar ook gebruik makend van zijn informele vaardigheden wordt hij ook wel als ‘bruggenbouwer’ en  ‘verkenner’ gezien. Omdat hij graag tussen de mensen staat wordt dit al gauw als organisatie activist ervaren. Door Jaap Peters benoemd als ‘brillenverkoper’ wat ook wel dicht bij zijn kernwaarde komt. Mensen en organisaties de spiegel voorhouden om zo tot andere inzichten en gedachten te komen. http://www.leiderschapiscorebusiness.nl

presentatie 'Persoonlijk leiderschap'

presentatie 'Identiteit'

notities

Zoemen

met mensen gesproken

mijn chef is zeer gedreven

enthousiasme

ben er helemaal stil van ...

probleem defensie

geloven in eigen doelen

zonder visie kun je geen talent opbouwen

horizontale coördinatie i.p.v. verticale sturing

waar loopt de generaal tegenaan?

generaal, hoe ga je talenten maximaal inzetten?

talenten

het gaat ook wel eens goed in deze organisatie

we praten veel over kennis, weinig over talent

scoutingsapparaat werkt wel

cursus portfoliovaardigheden

Jaap Peters 'Heb je moed?'

Jaap Peters is organisatiekundige en studeerde Bedrijfskunde (drs.) in Delft aan de Interdisciplinaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB). Hij is mede-oprichter van ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’ dat is gevestigd in Zwammerdam. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatieactivist. Hij is gastdocent op verschillende universiteiten: Universiteit Nyenrode (voor het vak strategie), Universiteit Wageningen (voor het vak innovatie) en Utrechtse School Business voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap voor het vak Introductie in de Chaostheorie. Volgens Jaap Peters (www.jaappeters.nl) zijn onze organisaties in verbluffend tempo aan het veranderen in Intensieve Menshouderijen. De term zegt precies wat hij ermee bedoelt: plekken waar anonieme modellen en procedures heersen en de mens er niet meer toe doet. In het kielzog van deze ontwikkeling verandert onze samenleving mee in een richting die ver afstaat van onze traditie. Volgens Peters krijgen wij met het vaak lukraak toepassen van Angelsaksische managementmethoden de onderliggende waarden gratis mee. In onze organisaties heeft dat tot gevolg dat het niet meer gaat om vakmanschap, maar over managen. Niet langer geldt dat wie het weet het mag zeggen, maar wie de macht heeft. De vakmensen raken willoos overgeleverd aan praktijken van opknippen, beheersen en voorspellen. De rationaliteit is doorgeslagen en de kwaliteit is daarin opgelost. Bezieling heeft plaatsgemaakt voor geld. Onderwijs, zorg, overheid raken in hoog tempo geïnfecteerd met dezelfde manier van doen. Daardoor dreigen we het kind met het badwater weg te gooien. Want anders dan menigeen ons wil doen geloven, is er wel degelijk een alternatief voor het omgaan met de toenemende complexiteit in de wereld. Zolang er nog mensen zijn die een vak verstaan, is het nog niet te laat. Jaap Peters weet zijn zorg op vaak humoristische wijze over te brengen. Daardoor is het aanstekelijk en overtuigend. Peters schreef naast ‘Intensieve Menshouderij’ ook ‘Strategie uit Chaos (Niets Nieuws en andere Toevalligheden)’, ‘Het Rijnland Boekje’ , ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’, ‘Nieuw Europees Organiseren’ en ‘Het Rijnland Praktijkboekje’ (oktober 2012). Hij is mede-oprichter van het kwartaalblad Slow Management, schreef tal van publicaties en draagt bij aan een reeks van websites. www.slowmanagement.nl www.bijwelkereorganisatiewerkjij.nl www.delimes.nl www.jaappeters.nl

presentatie

notities

Tussenstand

jonge luitenant

hoe organisaties transformeren

onze kids willen niet meer werken in hiërarchische organisaties

communistisch???

het is niet dit of dat maar beide

'3D-hark'?

zelf interpreteren

Hester Heringa 'Doe jij het ook?'

Hester Heringa heeft verstand van organisatieontwikkeling en verandering. Ze is een energieke doener, enthousiasmerend, motiverend, sportvrouw, veellezer en veelweter. Mr. Drs. Hester Heringa (1976) heeft Rechten gestudeerd in Groningen. Ze studeerde af in 2001 in de richtingen bedrijfs-en privaatrecht (specialisatie Intellectueel Eigendom). Ze werkte vervolgens als advocate voordat zij de overstap maakte naar de rechtspraak. Langzaam verschuift haar focus van juridisch inhoudelijk werk naar organisatorisch advies werk. In 2005 begint ze als verdieping aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) bedrijfskunde te studeren. In 2007 studeert ze daar af op management van verandering. Hester heeft ook vele sportopleidingen en cursussen, gericht op lesgeven en begeleiding van sporters, met succes afgerond. Visie op en werk op het terrein van organiseren & veranderen Als organisatiekundige gelooft ze in meervoudig kijken en in samen betekenissen creëren , in – met een moeilijk woord - sociaal constructionisme. Het gaat niet om die ene juiste manier van organiseren. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Te vaak leidt enkelvoudig kijken in de organisaties tot de eind som: operatie geslaagd, patiënt overleden. Hester kan in een bevlogen en intensieve middagsessie de zin en onzin van onze managementtaal en organiseertalent de revue laten passeren. Hester is organisatieactivist bij DeLimes. Ze geeft energiek vorm aan verandertrajecten bij verschillende organisaties. Ze analyseert, adviseert, motiveert, stimuleert, begeleidt en waar nodig duwt en trekt ze om beweging te krijgen. Ze heeft het vermogen met haar humor te ontwapenen. Samen met Jaap Peters heeft Hester in 2009 het boek ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ uitgebracht. Hierin wordt met humor en duidelijke voorbeelden uitgelegd wat het verschil is tussen managen en organiseren, twee manieren om naar organisaties en verandering te kijken. Het laatste boek van Hester is in november uitgekomen onder de titel ‘Hoe gezond is jouw organisatie’.

presentatie

notities

Egon Beaart 'Volhouden!'

  Egon Beaart is onderzoeker naar persoonlijk leiderschap (gedrag) bij defensie. Met zijn masterscriptie is hij cum laude geslaagd met specialisatie leiderschap en verandering. Vanaf 1979 is Egon Beaart werkzaam bij het Ministerie van Defensie en heeft verschillende functies vervuld op diverse locaties, eerst als militair en daarna als burger. Aanvankelijk werkzaam in diverse ‘technisch’ georiënteerde functies zoals toezicht houden op nieuwbouw marineschepen en onderzeeboten maar ook in de exploitatie fase. Hierna is hij zich op het pad gaan begeven van kwaliteitsmanagement. Dit vakgebied kan opgesplitst worden in systemen [procedures, processen etc.] en de sociale component [de mens]. Het laatste decennium heeft hij zich toegespitst op accreditatietrajecten en verandertrajecten. Vanaf 2003 een bijdrage geleverd aan de realisatie van de reorganisatie bij Defensie (vermindering van 12000 FTE’s) en meer specifiek aan de veranderingen bij de Koninklijke Marine. Deze veranderingen in structuur en cultuur hebben hem het inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen in perceptie en perspectief. Vanaf juni 2009 is hij als waarnemend hoofd- en vanaf juni 2010 als plaatsvervangend hoofd actief geweest bij het centrale Stafbureau Leiderschap Defensie tot 1 september 2011. Voor Egon zijn hier veel aspecten die essentieel zijn voor de organisatie samen gekomen. Zowel de processen, procedures, als (vooral) de mens en zijn gedrag en de cultuur van de organisatie, die deel uitmaken van zijn werk bij Defensie. Ing. Egon Beaart QE MBA houdt zich op dit moment bezig met het ‘op de kaart’ zetten van het fenomeen ‘persoonlijk leiderschap’. Dit doet hij via zijn website, door middel van lezingen en presentaties, maar ook door ondersteuning in diepgaande veranderingen bij bedrijven, organisaties en personen (advies met daadkracht; geen ontsnapping mogelijk!). Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft hij veel positieve reacties en herkenning ontvangen, zowel binnen als buiten Defensie. Inmiddels zijn diverse artikelen verschenen in onder andere het Marineblad (KVMO), CARRÉ (Nederlandse Officieren Vereniging), het vakblad SIGMA (platform voor kwaliteitsmanagement), bijdrage aan het boek ‘De Nieuwe Politie’, maar ook interviews en vernoemd in de Volkskrant, Zakenblad Tiel en omgeving, Trivizier (VBM/NOV), Opleiding en Carrière Magazine, THE XPAT JOURNAL, en de jubileum uitgave van Business School Nederland 25 jaar. Verder zal hij te zien zijn in het RTL 7 programma ‘ONDERNEMEND NEDERLAND’ op 26 mei a.s. met het thema ‘specialisten’ en zal hij samen met Richard van der Lee (talentmanagement) een seminar verzorgen bij BSN in Buren op 29 mei a.s. Gezien zijn  ervaring in formele overlegvergaderingen maar ook gebruik makend van zijn informele vaardigheden wordt hij ook wel als ‘bruggenbouwer’ en  ‘verkenner’ gezien. Omdat hij graag tussen de mensen staat wordt dit al gauw als organisatie activist ervaren. Door Jaap Peters benoemd als ‘brillenverkoper’ wat ook wel dicht bij zijn kernwaarde komt. Mensen en organisaties de spiegel voorhouden om zo tot andere inzichten en gedachten te komen. http://www.leiderschapiscorebusiness.nl  

presentatie 'Volhouden'

notities

En nu jij!

Waar droom je van?

Heb je de moed?

Doe je het ook?

Mystery Guest

De dag zal worden doorspekt en afgesloten met een eigenzinnige manier van ‘terugkijken’ op het geheel en onderdelen van deze dag. Deze internationale gast weet op een ontluikende manier de dag in reflectie neer te zetten. Een terugblik in realiteit en humor maken deze afsluiting tot een volwaardige ‘Magical Mystery Tour’. 

de onpartijdige samenvatting

dag

rode draad

Jaap Peters

kijk thuis een uurtje door het raam

bijgeleerd? ja nog maar 65 dagen

Hester

de generaal heeft nu een bijnaam

verontschuldiging voor

de belangrijkste les: we worden slimmer!

Lisa Lipkin

Lisa Lipkin is een Amerikaanse storyteller. Verhalen vertellen is haar beroep. Oorspronkelijk in grote musea waar zij delen van de Amerikaansegeschiedenis tot leven bracht, maar de laatste jaren als consultant van de meest uiteenlopende bedrijven, ondernemers en corporate leiders. Want, zo is haar visie, om succesvol te zijn, heeft iedereen een goed verhaal nodig. Als individu, maar ook als organisatie. Het verhaal met de emotionele waarheid. Hetverhaal dat mensen graag willen horen en ze aanzet om er wat mee te doen. Lisa Lipkin is een flamboyante persoonlijkheid. Zelfs zonder iets te zeggen, vult ze al een hele kamer. En als ze gaat praten, trekt ze alle aandacht naar zich toe. Ze is een Joodse New Yorker met Hongaarse roots en woont en werkt afwisselend in Nederland en Amerika. Ze is een vrouw met een verhaal. En daar draait alles om in haar leven. Lisa Lipkin:"Als je mensen in beweging wilt krijgen, moet je ze raken. Iedereen is verwend met feitelijke informatie. Daar krijgen we elke dag genoeg van binnen. Via de media, tijdens gesprekken, in winkels, op straat. Alles draait om feiten. Maar waar het werkelijk om gaat, is om mensen emotioneel te raken. Zaken als trots, rechtvaardigheid, opwinding, kansen, angst, warmte, zekerheid... Dat is wat telt. Dat is waarom mensen in de kern overgaan tot actie. Tot voorkeur, aankoop, loyaliteit etc."

intro

Noah and the ark

'I know why Moses took 40 years to lead the Israelites to Egypt. He led them walking backwards'

story of my mother

#mzdag2013

Links

De stewardessen

Deze dag staat in het teken van de'Magical Mistery Tour' een gezamenlijke reis met uzelf. Om u deze'reis'in de stemming te brengen wordt u ontvangen door een aantal stewardessen die het u naar uw zin zullen maken. Deze stewardessen zijn de ideale gastvrouwen tijdens deze reis. Hartelijk en persoonlijk ontvangen zij u. Zij brengen u ook direct met andere gasten van deze dag in gesprek. Op een ontspannen en originele manier zorgen zij voor de 'oranje bus' gedurende de dag. De dames zijn er om u met elkaar in verbinding te brengen. Zij stimuleren het netwerken en stellen u vragen over wat u van het evenement verwacht. Dit gebeurt uiteraard op een manier zodat u zichzelf kunt zijn in een relaxte omgeving.Samen met de gezagvoerder zorgen de stewardessen ervoor dat u een onvergetelijke dag zult hebben.

Huub Coenen: (cartoons)

Huub Coenen is breed geschoold en gevormd in overdracht en leiderschap. Hij is opgeleid in onderwijs, kunsteducatie en sport en heeft journalistieke ervaring. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan voor de klas, als sporttrainer en opleider. Hij heeft op basis van bestaande theorieen en naar eigen ingevingen veel praktisch onderzoek gedaan naar didactische werkvormen en gedragbepalende factoren gericht op individu en groepen. De nieuwe literatuur over de werking van het brein, die sindsde negentiger jaren bekend werd, bracht hem wetenschappelijkeantwoorden op de ervaringen van zijn onderzoeken. Huub Coenen was een der eersten die met een zelf ontwikkeld leerplan het tekenonderwijs weer omvormden van de heersende vrije expressie tot een leerlinggericht leervak. Zijn leerplan werd deel van landelijke ontwikkelingen. Vanwege zijn expertise werd hij veel gevraagd voor advies en werkte hij meer dan twintig jaar in diverse commissies. Huub Coenen heeft als illustrator en co-auteur meegewerkt aan onderwijskundige en bedrijfswetenschappelijke artikelen en boeken. Momenteel schrijft hij een boek voor docenten en studenten, waarin hij aantoont dat gepaste tekenlessen bijdragen aan meer ontwikkeling van intelligentie. Hij geeft workshops, presentaties en lezingen voor groepen in het bedrijfsleven, instellingen en verenigingen. Gedragsherkenning en -aanvaarding zijn daarbij o.a. te behandelen thema's. Ze worden onorthodox en laagdrempelig aangesneden met voorbeelden uit de beeldende kunst en sport en dit resulteert in een hoge graad van direct toepasbare herkenning, ervaring en kennis. Onder u zullen er zijn die een deel van zijn tekenwerk kennen: de sportkarikatuur. Naast nationale en internationale uitgaven werd vijftien jaar lang wekelijkseen prent van hem een miljoen keer afgedrukt in DeTelegraaf. In 2006 werd hij uitgeroepen tot de beste sportkarikaturist van Europa.

Jolanda Duyvesteyn (dagregie)

Jolanda Duyvesteyn is sinds 2000 directeur/eigenaar van Columba Communication (PCO). Met haar 12 jaar ervaring, persoonlijke aandacht, enthousiasme, passie en grote betrokkenheid is zij haar opdrachtgevers tot steun en toeverlaat bij het organiseren van kleine tot grote (internationale) congressen of evenementen. Goed luisteren en doorgronden van wat de opdrachtgever voor ogen heeft, zijn de belangrijkste uitgangspunten. Immers, de wens van de opdrachtgever staat altijd centraal. Van daaruit wordt gezocht naar de meest geschikte werkwijze. Indien nodig en gewenst wordt het hele proces uit handen genomen en het projectteam aangestuurd. Het laten uitvoeren van deeltaken behoort ook tot de mogelijkheden. Per opdracht wordt gekeken met weike relevante specialisten moet worden samengewerkt. Denk hierbij aan b.v. tekstschrijvers, webdesigners, vormgevers, cateraars en AV-leveranciers.Vanzelfsprekend wordt te allen tijde de planning en het budget niet uit het oog verloren. Opdrachtgever aan het woord: "Zorgvuldig, punctueel en indien nodig iedereen aansporend om alle deadlines te blijven halen. Geen verrassingen als het om de kosten gaat. Jolanda is niet alleen een geweldig organisator en doorzetter, maar ook prettig om mee te werken. Ik beveel Jolanda van harte aan". Jeroen van Dorp (ANWB).

Laura de Haan (fotograaf)

Laura de Haan werkt sinds 2008fulltime als zelfstandig gevestigd fotograaf aan diverse opdrachten van het bedrijfsleven, de overheid en de culturele sector. Ze heeft een achtergrond in het sociaal cultureel werk als jongerenwerker en opbouwwerker. Daar ontstond haar passie voor sociale fotografie. Haar tweede grote passie is later ontstaan toen ze het vrije ondernemerschap en de mogelijkheden van internet ontdekte. De passie om mensen te helpen hun business, werk en verhaal te vertalen in aansprekende foto's. Te helpen om door middel van foto's mensen succesvol in te zetten bijde promotie van je business. Laura vindt het geweldig om een dag of een deel van de dag met je op pad te gaan en prachtige serie foto's te maken. Daarnaast helpt Laura graag met advies over de manier waarop de foto's optimaal voor de promotie van bedrijf of organisatie kunt inzetten. Een van de grootste complimenten die ze vaak krijgt is dat iedereen zich altijd zo op zijn gemak voelt tijdens het fotograferen. Als Laura fotografeert heeft ze een oprechte liefde voor het onderwerp van de foto. Die energie die voel je, die zie je, dat is pure passie! "Laatst een workshop gegeven waar Laura een fotoreportage van heeft gemaakt. Ik was oprecht verbaasd over de goede en sprekende foto's. Herkenbaar in beeld gebracht, zoals ik het zelf beleefd heb. Daarnaast nog enkele pracht portret foto's gemaakt. Foto's van mijzelf die ik met trots laat zien! Ik kan Laura van harte aanbevelen. De foto's die ze maakt, die wil ze echt goed hebben en ze neemt daar ook echt de tijd voor. En dat zie je terug in de foto." Sportieve groet, Jochem Uytdehaage, schaatser/trainer/spreker

Fred van der Zwalm (magisch infotainer)

Fred van der Zwalm is freelance mediaontwikkelaar. Bij evenementen wordt hij vaak gevraagd te participeren als Magisch Infotainer. Via het medium goochelen wordt op luchtige wijze de content versterkt waardoor de boodschap langer wordt vastgehouden. Daarnaast is hij Microsoft Office Specialist (MOS MASTER [MCP]) en strategisch adviseur rond Sociale Media in de breedste zin des woords.

Mind Mapping by Hans Terhurne

Hans Terhurne noemt zichzelf ‘Organisatie Visualist’ – samen met betrokkenen in kaart brengen wat er speelt leidt tot betrokkenheid, een gemeenschappelijk beeld en commitment m.b.t. mogelijke vervolgstappen. Zijn werkwijze is veelal ‘chaordisch’ – op een interactieve manier vanuit chaos werken naar een (nieuwe) ordening. Gereedschappen die hij daarbij gebruikt zijn bijvoorbeeld Mind Mapping, Process Mapping en Decision Mapping. Hans is daarnaast gecertificeerd als ‘Deskundige in het hanteren van Creatieve Denktechnieken’ waarmee hij zich waar nodig buiten gebaande paden begeeft.  “Het visualiseren van thema’s binnen een organisatie werkt verhelderend en kan soms kan behoorlijk confronterend zijn – vaak is een organisatie zich niet bewust van een situatie en de verbetermogelijkheden.Hij vindt het iedere keer weer een uitdaging op een pragmatische manier samen met de juiste mensen in de organisatie deze verbetermogelijkheden te vinden en te brainstormen over de mogelijke oplossingen.  Van Hans Terhurne’s hand verschenen de boeken ‘Innovatie door Creativiteit’, ‘Process Mapping, een praktische methodiek voor een heldere kijk op bedrijfsprocessen’ en ‘Business Mapping’.  De carrière van Hans begon als technisch trainer bij ITT in Stuttgart. Na terugkomst naar Nederland zette hij een trainingscentrum op bij Siemens. Vervolgens was hij daar enige jaren actief als change- en kwaliteitsmanager.  Trainen en faciliteren zijn nog steeds de kernkwaliteiten die Hans Terhurne tegenwoordig inzet als zelfstandig organisatieadviseur bij CreaMatics om, met ondersteuning van genoemde gereedschappen organisatieveranderingen te bewerkstelligen.  www.creamatics.nl