Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

P&O Strategisch Jaarcongres 'Visie op de toekomst' by Mind Map: P&O Strategisch Jaarcongres 'Visie op de toekomst'
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

P&O Strategisch Jaarcongres 'Visie op de toekomst'

Wordt de onmisbare schakel tussen strategie en human capital! Een van de grootste uitdagingen voor moderne organisaties is om mee te bewegen met de fluctuaties van de markt. Wendbaarheid is de nieuwe norm. Dit vraagt om een strategische HR aanpak, die we tijdens dit P&O jaarcongres  onder de loep nemen. Strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn daarbij thema’s. Ook de verdere professionalisering van de HR-functie en flexibele personeelsinzet dragen hieraan bij. Organisaties zoeken op dit moment naar mogelijkheden om op personele kosten te besparen en tegelijkertijd meer te investeren in de toegevoegde waarde van de individuele medewerkers. De HR manager moet op zoek naar de geschikte balans tussen input en output,  tussen kostenbewustzijn en investeren in toegevoegde waarde van de medewerkers. Dit unieke congres biedt u als HR professional de handvatten om meerwaarde te creëren zonder budgetten te overschrijden.  4 belangrijke invalshoeken Tijdens dit congres wordt de Strategische P&O Agenda belicht vanuit vier invalshoeken. Onder begeleiding van inspirerende sprekers gaat u  in diverse werkvormen aan de slag met: Talentmanagement Flexibele Schil Strategisch personeelsplanning   Duurzame inzetbaarheid Opzet van de dag Na het plenaire deel zijn er 2 rondes met workshops : "Verdieping" en "Aan de slag!".  In elk van de twee workshoprondes kiest u een workshop die aansluit bij uw interesse. Na de tweede ronde sluiten we af met een plenair deel: “Inspiratie”.  Wat leert u? Rode draad van het congres is hoe u met een beperkt budget de organisatie klaarstoomt voor de toekomst. Hoe u daar als moderne organisatie mee om gaat. Welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van uw organisatie en voor de  bedrijfscultuur. Concrete voorbeelden en tools uit de praktijk komen aan bod. Onder meer: Hoe IKEA, PON en PostNL u inspireren tot nieuwe ideeën Dat Human Capital niet eenzijdig gericht is op geld Wie er verantwoordelijk is voor talentmanagement en hoe het wordt gewaarborgd in de organisatie Dat Duurzaamheid een dynamisch proces is Hoe u strategisch handelt als HR professional Hoe u de schakel wordt tussen strategie en human capital Hoe u risico’s op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid inzichtelijk en beheersbaar maakt  

Handleiding

takken openklappen

link

notities

attachement

Welkom & Opening

Jaap Paauwe

Jaap Paauwe is gespecialiseerd in de link tussen Human Resource Management (HRM) en strategieën en hoe dit zowel de prestaties van een organisatie als het welzijn van de medewerkers beïnvloedt.  Hij is actief als adviseur en consultant bij organisaties, zowel nationaal als internationaal. Belangrijk vind hij hierbij leiderschap, het betrekken van de lijnmanagers en medewerkers, organisatiecultuur en organisatieverandering.  Als onderzoeker is hij betrokken bij grootschalige onderzoeksprojecten bij onder andere organisaties uit de Fortune top 500.  Jaap Paauwe is ook een vaste columnist in het blad P&O Actueel. Daarnaast staat hij vermeld in de top 20 meest invloedrijke internationale denkers op het gebied van HR. De vaste columnist van P&Oactueel staat tussen grote namen als Chris Argyris, Henry Mintzberg en Dave Ulrich.

presentatie

notities

Framing Human Capital HRM in de systeem- en leefwereld

Paul Boselie

Paul Boselie (PhD, MSc) is Professor in Human Resource Management aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Universiteit Utrecht.  Zijn onderzoek richt zich op human resource management, institutionalisme, strategisch management en arbeidsverhoudingen. Zijn onderzoek is gepucliceerd in meer dan 50 wetenschappelijke publicaties.  Paul"s onderwijs omvat zowel executive training als regulier onderwijs op bachelor en master niveau. Hij was tot 2012 tevens European Editor van Personnel Review en is lid van de Editorial Board van de Journal of Management Studies en Human Resource Management Journal. 

presentatie

notities

Workshopronde 1 De verdieping

Weg met de Flexibele Schil

Een vaste kern, een flexibele schil. Het zijn termen die niet meer passen bij het slimme organiseren noch bij de huidige arbeidsmarkt. Flex wordt vaster, vaste contracten flexibeler. Hoe groot zijn de verschillen nog tussen ‘flex’ of ‘vast’? En is HR wel actief genoeg bezig met het iedereen die niet op de eigen pay-roll staat?

Volwassenheidsniveaus van strategisch talentmanagement

Talentmanagement wordt gezien als het veelbelovend antwoord op de uitdaging van deze tijd.  Het draait om talent definiëren, aantrekken en behouden. Maar hoe pas je talentmanagement toe in de praktijk?  NorthgateArinso heeft de Talent Maturity Scan ontwikkeld die bedrijven handvatten geeft om hun talentmanagement strategie naar een hoger niveau te brengen. Deze scan vormt de basis van deze workshop.  Tijdens deze interactieve sessie wordt ingegaan op de verschillende volwassenheidsniveaus van strategisch talentmanagement. Aan de hand van een aantal vragen geven Tonke Hulshuizen en Jeroen Verkerk u een beeld van hoe deze niveaus worden bepaald. Basis hiervoor is de samenhang tussen de elementen techniek, organisatie, proces en mensen. Vanuit het theoretische model wordt een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk gemaakt.  So you think you have talentmanagement? U weet het na deze workshop!

Kwetsbaarheid van inzetbaarheid: een dynamisch perspectief

In deze bijdrage wordt duurzame inzetbaarheid benadert als: “de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt.” Inzetbaarheid is daarmee een dynamisch proces en daarmee ook per definitie kwetsbaar.  De processen die inzetbaarheid van werknemers kwetsbaar maken komen aan het licht en er worden drie hoofdroutes besproken voor verduurzaming van inzetbaarheid.  Deze workshop biedt u een helder raamwerk voor het kijken naar enerzijds de kwetsbaarheid van inzetbaarheid en anderzijds de kansrijke routes voor verduurzaming van inzetbaarheid.

Strategische personeelsplanning: bouwen aan aanpassingsvermogen

De omgeving van organisaties is dynamischer dan ooit. Vooruitzien en voorbereiden is daarom steeds meer een uitdaging, aanpassingsvermogen is een must. Hoe richt je de organisatie zo in dat je in die dynamiek succes hebt bij het behalen van je strategische doelen? Tijdens deze workshop wordt u aangezet tot de dialoog over hoe u binnen uw organisatie kunt sturen op een efficiënte personeelsinzet. Het is een veranderingsgerichte aanpak die u praktisch kunt inzetten binnen uw organisatie. Het leidt tot een optimale personeelsinzet en sluit aan bij uw strategische keuzes. En helpt u om kosten te besparen en duurzaam HR-beleid te voeren.

Workshopronde 2 Aan de slag

Strategische lenigheid: flexibiliteit van organisatie én medewerker

Organisaties opereren in een omgeving  die complexer en dynamischer wordt.  Om succesvol te blijven vraagt dit om een hoge mate van lenigheid en aanpassingsvermogen, dat wil zeggen aandacht voor flexibiliteit op strategisch niveau.  Het samenspel tussen organisatie en haar (tijdelijke) medewerker speelt hierin een cruciale rol. Het vraagt om zowel personele, functionele als organisatorische flexibiliteit.   Hoe geven we vorm aan de nieuwe lenigheid  en wat is daarin de rol van de Human Resources functionaliteit binnen organisaties?

Inrichten van talentmanagement

Het centraal stellen van het individuele talent is het veelbelovend antwoord op veel uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt. Eén ding is duidelijk geworden: talentmanagement is niet alleen een zaak voor de HR afdeling. Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen hun rol pakken en dat Talent Management de prioriteit krijgt waarvan we allemaal vinden dat het zou moeten hebben. Alle managers hebben ermee te maken en worstelen met vragen als: Welke keuzes kun je maken in Talent Management? Hoe verenig je de talentontwikkeling van je medewerkers met je organisatiedoelen? En de medewerkers zelf staan vaak al onder grote druk om hun operationele doelen te behalen; het is in deze tijd best lastig om ook nog eens voldoende aandacht te besteden aan je ontwikkeling. Hoe kan je vanuit HR zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt? En nog belangrijker: hoe voer je Talent Management uit in het dagelijkse werk? Want voor je het weet ben je een jaar verder, is het talent vertrokken en is Talent Management nog steeds een papieren ambitie. Theo Mudde en Annelotte van Riet nemen je aan de hand van casuïstiek mee in de talentcyclus. Welke ‘talentmomenten’ kom je tegen en welke praktische zaken kun je doen en organiseren om te zorgen dat je deze momenten optimaal benut worden.

Duurzaam inzetbare Scorecard

Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid meetbaar maken! Wat is het effect van HRM interventies?  Hoe kun je resultaten ervan meetbaar maken en welke interventies dragen werkelijk bij?  De Duurzame Inzetbaarheid Scorecard meet risico’s op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Het belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, is zeer groot. Risico’s op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers kunnen leiden tot hoge kosten van een organisatie. Het belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, is daarom zeer groot. Aan de hand van de Duurzaam inzetbare Scorecard kunnen risico’s inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt. Op deze manier ontstaat er een efficiënt en effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat zorgt voor verbetering van de bedrijfsvoering en de arbeidsproductiviteit en draagt daardoor absoluut bij aan de organisatiedoelen. Tijdens deze workshop gaat u samen aan de slag met praktijkcases waar u  de Scorecard op toe gaat passen. Zo wordt snel duidelijk hoe het u kan helpen in de dagelijkse praktijk.   

Strategische personeelsplanning: basis voor effectief en duurzaam functioneren

De focus van HR is aan het veranderen. Toonaangevende HR leiders zoals Ulrich, Boudreau en Ramstad zijn van mening dat traditionele HR competenties niet langer volstaan. Zij pleiten voor een omslag naar strategisch en bedrijfsmatig denken waarbij HR als business partner functioneert.  Strategische personeelsplanning is een uitstekend instrument dat kan helpen om deze kanteling te maken. In deze workshop krijgen deelnemers inzicht in de toegevoegde waarde van strategische personeelsplanning als instrument voor het verhogen van effectief en duurzaam functioneren.  Deelnemers gaan met praktijkvoorbeelden aan de slag op de vier niveaus waarop organisaties en mensen opereren en die tevens het uitgangspunt vormen voor strategische personeelsplanning: wat je doet, hoe je het doet, wie het doet en waarom je het doet.

Hoe werkt het in de praktijk?

tafelheren

notities

Afsluiting

Jaap Paauwe

Jaap Paauwe is gespecialiseerd in de link tussen Human Resource Management (HRM) en strategieën en hoe dit zowel de prestaties van een organisatie als het welzijn van de medewerkers beïnvloedt.  Hij is actief als adviseur en consultant bij organisaties, zowel nationaal als internationaal. Belangrijk vind hij hierbij leiderschap, het betrekken van de lijnmanagers en medewerkers, organisatiecultuur en organisatieverandering.  Als onderzoeker is hij betrokken bij grootschalige onderzoeksprojecten bij onder andere organisaties uit de Fortune top 500.  Jaap Paauwe is ook een vaste columnist in het blad P&O Actueel. Daarnaast staat hij vermeld in de top 20 meest invloedrijke internationale denkers op het gebied van HR. De vaste columnist van P&Oactueel staat tussen grote namen als Chris Argyris, Henry Mintzberg en Dave Ulrich.

notities

Links

P&O Actueel

Reed Business Events

MindMapping

jobmassage

hollandfit

Level Five Quaning