Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SYMBOLE (Flash) by Mind Map: SYMBOLE (Flash)

1. :)

1.1. Do wielokrotnego użytku

1.1.1. INSTANCJE (atak klonów)

1.1.2. Bez zmiany wielkości pliku wyjściowego

1.1.3. Różne wersje (wariacje)

1.2. Efekty

1.2.1. Dla aktywnej instancji

1.2.1.1. Brightness

1.2.1.1.1. jasność

1.2.1.2. Tint

1.2.1.2.1. kolor

1.2.1.3. Alpha

1.2.1.3.1. przezroczystość

1.2.1.4. Transformacje

2. DF.

2.1. Obiekty biblioteki zapisane wraz z plikiem Flash.

3. F8 = Convert to Symbol

4. TYPY

4.1. GR_GRAPIC

4.1.1. Statyczne elementy

4.1.2. Proste elementy graficzne

4.2. BN_BUTTON

4.2.1. 3 stany

4.2.1.1. UP

4.2.1.1.1. kiedy myszka go nie dotyka

4.2.1.2. OVER

4.2.1.2.1. kiedy myszka jest nad przyciskiem

4.2.1.3. DOWN

4.2.1.3.1. kiedy wciśniemy go myszką

4.2.2. HIT

4.2.2.1. Definiowanie obszaru AKTYWNEGO

4.2.3. funkcja PRZYCISKu

4.3. MC_MOVIECLIP

4.3.1. KLIP filmowy

4.3.1.1. mini SWF - zapisany w bibliotece

4.3.1.2. może zawierać dowolne elementy

4.3.1.2.1. gr_

4.3.1.2.2. bn_

4.3.1.2.3. mc_

4.3.1.3. może pełnić funkcję przycisku

4.3.2. niezależna (od głównego pliku) TIMELINE

4.3.3. ACTION SCRIPT

4.3.3.1. ustalanie właściwości mc_

4.3.3.2. mc_ jest obiektem AS

4.4. typ można zmienić w dowolnym momencie

4.4.1. PPM --> Properities