Administració Moodle

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Administració Moodle by Mind Map: Administració Moodle

1. Tasques Inials

1.1. Definició Gestors Curs

1.2. Seguretat del lloc

1.2.1. Normativa Lloc

1.2.1.1. General

1.2.1.2. Contingut

1.2.1.3. Usuaris

1.3. Aspecte

1.3.1. Personalizació

1.3.1.1. Primera plana

1.3.1.1.1. Dades del centre

1.3.1.1.2. Paràmetres

1.3.1.1.3. Imatges

1.3.1.1.4. Blocs primera plana

1.3.1.1.5. Capcelera

1.3.1.2. Moodle

1.3.1.2.1. Aspecte general

1.4. Mòduls

1.4.1. Activitats permeses

1.4.1.1. Configuració

1.4.2. Blocs permesos

1.4.2.1. Configuració

1.4.3. Filtres

1.4.3.1. Paràmetres

1.5. Configuració connectors

1.6. Idioma

2. Possibles Problemes

2.1. Gestors

2.1.1. Comunicats

2.1.1.1. alta/baixa usuaris

2.1.1.2. alta cursos

2.1.1.3. gestió cohort

2.2. Cursos pesants

2.2.1. Recursos a Google Docs

2.3. Restauració cursos

2.3.1. Proves a servidor o Moodle portàtil

3. Inici/Final Curs

3.1. Fer còpies seguretat

3.1.1. Cursos

3.1.1.1. Còpia a Servidor

3.1.1.2. a Disc Portàtil (moodle portable)

3.1.2. Copia seguretat lloc

3.2. Eliminació cursos obsolets

3.2.1. Consulta Dpt implicat/Professor

3.2.1.1. Si

3.2.1.1.1. Eliminació

3.2.1.2. No

3.2.1.2.1. Mantenir sense dades usuari

3.3. Final Curs. Reinici de tots els cursos

3.4. Començament curs.

3.4.1. Assignació professors/es, alumnes als cursos

4. Gestió Cursos

4.1. Creació Curs

4.1.1. Creació categories/cursos

4.1.1.1. Nom de la categoria

4.1.1.1.1. Creació del Curs Adscrit a la categotia

4.1.2. Curs os en general

4.1.2.1. Assignació Professor Editor

4.1.2.2. Assignació Alumnes

4.1.2.3. Assignació per cohort

4.1.2.4. Assignació paràmetres curs

4.1.2.4.1. Tipus

4.1.2.4.2. Assignació rols

4.1.2.4.3. Restaurar el curs

4.1.2.4.4. Permet visitants

4.1.2.4.5. Altres

5. Gestió Usuaris

5.1. Professors

5.1.1. Alta Massiva

5.1.1.1. Importació SAGA

5.1.1.2. Importació pròpia (Fitxer CSV)

5.1.2. Manteniment

5.1.2.1. Incorporació a grups

5.1.2.2. Camps usuari

5.1.2.2.1. Addició camps usuari

5.1.2.2.2. Bloqueig camps usuari

5.2. Alumnes

5.2.1. Alta Massiva

5.2.1.1. Importació SAGA

5.2.1.2. Importació pròpia (Fitxer CSV)

5.2.2. Manteniment

5.2.2.1. Creació de gups

5.2.2.2. Creació de agrupaments

5.2.2.3. Camps usuari

5.2.2.3.1. Addició camps usuari

5.2.2.3.2. Bloqueig camps usuari

5.3. Cohorts

5.3.1. Creació cohorts

5.3.2. Incripció alumnes a una cohort