Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lektury by Mind Map: Lektury

1. Romantyzm

1.1. A. Mickiewicz

1.1.1. Pan Tadeusz

1.1.2. Dziady

1.1.3. Ballady i Romanse

1.1.3.1. Romantyczność

1.1.3.2. Lilie

1.1.3.3. Świteź

1.1.3.4. Świtezianka

1.1.3.5. Rybka

1.1.4. Reduta Ordona

1.1.5. Bajki

1.1.6. Oda do młodości

1.1.7. Konrad Wallenrod

1.2. J. Słowacki

1.2.1. Kordian

1.2.2. Balladyna

1.2.3. Smutno mi Boże

1.2.4. Testament mój

1.3. A. Fredro

1.3.1. Zemsta

1.3.2. Śluby panieńskie

2. Pozywityzm

2.1. H. Sienkieicz

2.1.1. Trylogia

2.1.1.1. Ogniem i Mieczem

2.1.1.2. Pan Wołodyjowski

2.1.1.3. Potop

2.1.2. Krzyżoacy

2.1.3. Kamizelka

2.1.4. Latarnik

2.1.5. Nasi dzisiejsi poec

2.2. M. Konopnicka

2.2.1. Rota

2.3. Charles Dickens

2.3.1. Opowieśc Wigilijna

2.3.2. David Copperfield

2.4. Lew Tołstoj

2.4.1. Anna Karenina

2.5. Bolesław Prus

2.5.1. Kamizelka

2.5.2. Lalka

2.5.3. Katarynka

3. Młoda Polska

3.1. S. Żeromski

3.1.1. Syzyfowe prace

3.1.2. Siłaczka

3.1.3. Echa leśne

3.1.4. Ludzie bezdomni

3.1.5. Przedwiośnie

3.1.6. Zmierzch

3.2. W. S. Reymont

3.2.1. Chłopi

3.3. F. Dostojewski

3.3.1. Zbrodnia i kara

4. Barok

5. Oświecenie

5.1. Molier

5.1.1. Świętoszek

5.1.2. Szkoła żon

5.1.3. Skąpiec

5.1.4. Chory z urojenia

5.2. I. Kraśicki

5.2.1. Hymn do miłości ojczyzny

5.2.2. Bajki i przypowieści

5.2.2.1. Szczur i kot

5.2.2.2. Lew i zwierzęta

5.2.3. Monahomachia

6. Lit. Współczesna

6.1. A. Kamiński

6.1.1. Kamienie na szaniec

6.2. Tadeusz Różewicz

6.2.1. Ocalony

6.2.2. Kartoteka

6.3. Czesław Miłosz

6.3.1. Campo di Fiori

6.4. K. I. Gałczyński

6.4.1. Pieśń o żołnierzach Westerplatte

6.5. Miron Białoszewski

6.5.1. Pamiętnik z powstania warszawskiego

6.6. George Orwell

6.6.1. Folwark Zwierzęcy

7. Lit. Wojny i Okupacji

7.1. A. Fiedler

7.1.1. Zemsta

8. Antyk

8.1. Homer

8.1.1. Iliada

8.1.2. Odyseja

8.2. Sofokles

8.2.1. Antygona

8.2.2. Król Edyp

9. Średniowiecze

9.1. Pieśń o Rolandzie

9.2. Przecław Słota

10. Renesans

10.1. W. Szekspir

10.1.1. Romeo i Julia

10.1.2. Hamlet

10.1.3. Makbet

10.1.4. Sen nocy letniej

10.2. J. Kochanowski

10.2.1. Fraszki

10.2.1.1. Na lipę

10.2.1.2. Na dom w Czarnolesie

10.2.1.3. Na Zdrowie

10.2.2. Treny

10.3. Mikołaj Rej

10.3.1. Żywot człowieka poczciwego

11. XX-lecie międzywojenne

11.1. A. de Saint-Exupery

11.1.1. Mały Książę

11.2. Michał Bułhakow

11.2.1. Mistrz i Małgorzata