Видове Изображения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Видове Изображения by Mind Map: Видове Изображения

1. Растерни

1.1. Разширения на растерните изображения:

1.1.1. GIF

1.1.2. JPEG

1.1.3. PNG

1.1.4. BMP

1.1.5. PSX

1.1.6. TIFF

1.2. Начин на представяне на информацията:

1.2.1. Матрица от пиксели

1.2.2. Всеки пиксел има стойност, която отговаря за цвета му

1.2.3. Брой точки по хоризонтала и вертикала, a.k.a. Резолюция

1.2.3.1. Измерване на резолюция:

1.2.3.1.1. Dots per Inch /dpi/

1.2.3.1.2. Pixels per Inch /ppi/

2. Векторни

2.1. Разширения на векторните изображения:

2.1.1. WMF

2.1.2. EPS

2.1.3. SVG

2.1.4. CDR

2.2. Начин на представяне на информацията:

2.2.1. Състои се от обекти, изградени от вектори

2.3. Предимства:

2.3.1. Високо качество на образа при мащабиране

2.3.2. Възможност за прилагане на голям брой промени

2.4. Недостатъци:

2.4.1. Невъзможно (Затруднено) фино преливане на цветовете

3. Комбинирани /хибридни/

3.1. Разширения на хибридните изображения:

3.1.1. CDR

3.1.2. PSD

3.2. Програми, използващи хибридни изображения:

3.2.1. CorelDraw

3.2.2. Adobe Photoshop