Видове изображения

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Видове изображения by Mind Map: Видове изображения

1. Растерни изображения

1.1. GIF

1.2. изображения ,при които не се извършва оптимизация

1.2.1. PCX

1.2.2. BMP

1.3. изображения с голяма степен на компресия

1.3.1. JPEG

1.3.1.1. .jpg

1.3.1.2. .jpeg

1.3.2. TIFF

2. PNG

3. Векторна графика

3.1. Предимства

3.1.1. малък обем на изходният файл

3.1.2. високо качество при различна степен на мащабиране

3.2. метод за представяне на графични изображения чрез геометрични примитиви, като точки, линии, криви, запълнени области или многоъгълници

4. Растерна графика

4.1. изображението се представя като съвкупност от точки (пиксели), подредени в правоъгълна матрица .

4.2. Размери на матрицата - определят т.нар. разделителна способност на изображението.

4.2.1. Разделителна способност - представя се чрез означението dpi (dots per inch - брой точки на един инч разстояние).

5. Векторни изображения

5.1. CGM

5.2. EPS

5.3. WMF