Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика"

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика" by Mind Map: Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика"

1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

2. Змістовний модуль 1. Соціальна інформатика та соціально-комунікаційні інститути

2.1. Лекція 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі (2 год.)

2.2. Лекція 2. Соціально-комунікаційні інститути (2 год.)

2.3. Практичне заняття 1. Аудит концепцій інформації в сучасній науці (2 год.)

2.3.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

2.4. Практичне заняття 2. Аналіз результатів аудиту концепцій інформації за допомогою розробки карти знань (2 год.)

2.4.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

3. Змістовний модуль 2. Інформаційне суспільство: соціальна структура та ресурси

3.1. Лекція 3. Постіндустріальне суспільство та концепції інформаційного суспільства (2 год.)

3.2. Лекція 4. Інформаційне середовище та інформаційні ресурси суспільства (2 год.)

3.3. Лекція 5. Інформаційне суспільство в Україні: проблеми розвитку і функціонування (2 год.)

3.4. Практичне заняття 3. Дослідження процесів перетворення інформації на товар ( 2 год.)

3.4.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

3.5. Практичне заняття 4. Дослідження ринку інформаційних послуг, що надаються Інтернет-провайдерами (2 год.)

3.5.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

3.6. Практичне заняття 5. Аналіз ринку інформаційних послуг та продуктів, що надає ВНЗ (2 год.)

3.6.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

4. Змістовний модуль 3. Програми розвитку інформатизації суспільства

4.1. Лекція 6. Міжнародні програми розвитку інформатизації (2 год.)

4.2. Практичне заняття 6. Аналіз міжнародних програм розвитку інформатизації (2 год.)

4.2.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

4.3. Лекція 7. Міжнародні партнерські мережі GKP, InfoDev, GDLN, MINERVA (2 год.)

4.4. Практичне заняття 7. Аналіз діяльності міжнародних партнерських мереж GKP, InfoDev, GDLN, MINERVA (2 год.)

4.4.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

4.5. Лекція 8. Державна та регіональні програми інформатизації суспільства (2 год.)

4.6. Практичне заняття 8. Аналіз державної та регіональних програм інформатизації суспільства (2 год.)

4.6.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

5. Змістовний модуль 4. Соціальні мережі в інформаційному суспільстві

5.1. Лекція 9. Інтернет та використання мережевих концепцій у різних галузях знань та сферах діяльності людини (2 год.)

5.2. Практичне заняття 9. Вплив Інтернет на розвиток інформаційного суспільства (2 год.)

5.2.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

5.3. Лекція 10. Використання соціальних сервісів Веб 2.0 в освітній діяльності (2 год.)

5.4. Практичне заняття 10. Соціальні сервіси Веб 2.0 в освітній діяльності (2 год.)

5.4.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

5.5. Лекція 11. Стратегії реалізації мережевого навчання. (2 год.)

5.6. Практичне заняття 11. Соціальні мережеві сервіси (2 год.)

5.6.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

6. Загальна інформація про дисципліну

6.1. Робоча програма

6.2. Календарний план

6.3. Критерїї оцінювання

6.4. Друковані та Інтернет-ресурси

6.5. Глосарій

6.6. Путівник

7. Змістовний модуль 5. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

7.1. Лекція 12. Інформаційні аспекти творчості (2 год.)

7.2. Практичне заняття 12. Аналіз можливостей реалізації творчих здібностей людини у культуротворчому інформаційному середовищі (4 год.)

7.2.1. Виконання тестового контролю за темою заняття.

7.3. Лекція 13. Громадянські свободи в інформаційному суспільстві (2 год.)

7.4. Лекція 14. Інформаційна злочинність (2 год.)

7.5. Лекція 15. Законодавче регулювання права на інформацію (2 год.)