Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика" by Mind Map: Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціальна інформатика"

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Змістовний модуль 1. Соціальна інформатика та соціально-комунікаційні інститути

Лекція 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі (2 год.)

Лекція 2. Соціально-комунікаційні інститути (2 год.)

Практичне заняття 1. Аудит концепцій інформації в сучасній науці (2 год.)

Практичне заняття 2. Аналіз результатів аудиту концепцій інформації за допомогою розробки карти знань (2 год.)

Змістовний модуль 2. Інформаційне суспільство: соціальна структура та ресурси

Лекція 3. Постіндустріальне суспільство та концепції інформаційного суспільства (2 год.)

Лекція 4. Інформаційне середовище та інформаційні ресурси суспільства (2 год.)

Лекція 5. Інформаційне суспільство в Україні: проблеми розвитку і функціонування (2 год.)

Практичне заняття 3. Дослідження процесів перетворення інформації на товар ( 2 год.)

Практичне заняття 4. Дослідження ринку інформаційних послуг, що надаються Інтернет-провайдерами (2 год.)

Практичне заняття 5. Аналіз ринку інформаційних послуг та продуктів, що надає ВНЗ (2 год.)

Змістовний модуль 3. Програми розвитку інформатизації суспільства

Лекція 6. Міжнародні програми розвитку інформатизації (2 год.)

Практичне заняття 6. Аналіз міжнародних програм розвитку інформатизації (2 год.)

Лекція 7. Міжнародні партнерські мережі GKP, InfoDev, GDLN, MINERVA (2 год.)

Практичне заняття 7. Аналіз діяльності міжнародних партнерських мереж GKP, InfoDev, GDLN, MINERVA (2 год.)

Лекція 8. Державна та регіональні програми інформатизації суспільства (2 год.)

Практичне заняття 8. Аналіз державної та регіональних програм інформатизації суспільства (2 год.)

Змістовний модуль 4. Соціальні мережі в інформаційному суспільстві

Лекція 9. Інтернет та використання мережевих концепцій у різних галузях знань та сферах діяльності людини (2 год.)

Практичне заняття 9. Вплив Інтернет на розвиток інформаційного суспільства (2 год.)

Лекція 10. Використання соціальних сервісів Веб 2.0 в освітній діяльності (2 год.)

Практичне заняття 10. Соціальні сервіси Веб 2.0 в освітній діяльності (2 год.)

Лекція 11. Стратегії реалізації мережевого навчання. (2 год.)

Практичне заняття 11. Соціальні мережеві сервіси (2 год.)

Загальна інформація про дисципліну

Робоча програма

Календарний план

Критерїї оцінювання

Друковані та Інтернет-ресурси

Глосарій

Путівник

Змістовний модуль 5. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

Лекція 12. Інформаційні аспекти творчості (2 год.)

Практичне заняття 12. Аналіз можливостей реалізації творчих здібностей людини у культуротворчому інформаційному середовищі (4 год.)

Лекція 13. Громадянські свободи в інформаційному суспільстві (2 год.)

Лекція 14. Інформаційна злочинність (2 год.)

Лекція 15. Законодавче регулювання права на інформацію (2 год.)