Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Praktijkdag Duurzaam HR 30 mei 2013 by Mind Map: Praktijkdag Duurzaam HR
30 mei 2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Praktijkdag Duurzaam HR 30 mei 2013

De waarde van duurzame inzetbaarheid wordt tegenwoordig door iedereen erkend. Er zijn dan ook verscheidende initiatieven om inzetbaarheid te versterken. Echter blijkt het in de praktijk lastig toe te passen. Verschillende obstakels weerhouden organisaties van een duurzame, gezonde en effectieve toekomst.  Van wens naar werkelijkheid Daarom ontwikkelde P&Oactueel en Arbo magazine de Praktijkdag Duurzaam HR. Tijdens deze dag leert u de theorie in de praktijk te brengen en krijgt u antwoord op vragen als: Hoe kan ik werknemers betrekken? Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers langer en gemotiveerd blijven werken? Hoe krijg ik de juiste mensen op de juiste plaats? Hoe ga ik om met generaties en vergrijzing? Maar er wordt ook ingegaan op vragen als: Wat zijn de valkuilen? Hoe kunnen obstakels overwonnen worden? Onderwerpen als bevlogenheid, vitaliteit en werkvermogen komen uitgebreid aan bod. Van theorie, naar praktijkcases. De Praktijkdag Duurzaam HR biedt u dé inzichten, handvatten en praktijkvoorbeelden waarmee u morgen nog aan de slag kunt! Leer hoe duurzame inzetbaarheid werkelijkheid wordt op de werkvloer! Duurzame inzetbaarheid stuwt niet op financiële overwegingen. Duurzame inzetbaarheid bereikt u door op een juiste manier de intrinsieke motivatie bij uw medewerkers aan te wakkeren!  Maak de stap en leer hoe u duurzaam HR implementeert in uw organisatie. Laat u inspireren met praktijkvoorbeelden, grijp nieuwe kansen tijdens interactieve workshops van aansprekende ervaringsdeskundigen en wetenschappers zoals Beate van der Heijden, Arnold Bakker en Cristel van de Ven en breng het geleerde direct in de praktijk. 

Handleiding

takken openklappen

link

notities

attachement

Opening

Bas Westland

Bas Westland heeft een “dubbele loopbaan” achter de rug. Na eerst 10 jaar bij diverse internationale bedrijven in HR managementfuncties te hebben gewerkt, is hij sinds 1999 actief in de commerciële werving & selectie. Aanvankelijk als Commercieel Directeur bij Brunel, maar de laatste 11 jaar als ondernemer met e-people.  Bas schijft, traint en spreekt openhartig over recruitment innovatie, duurzaamheid, sociale media en ondernemerschap. Dat doet hij onder andere middels zijn columns op Sprout, Recruitment Matters en zijn eigen blogs EmploIT en baswestland.com.

notities

welkom!

vandaag combi, theorie, praktijk

wisselend arbeidsverleden, verschillende banen, 3x ontslagen

ik zie ook afvoerputje duurzaam HR-beleid ..., wat doe je hiermee???

HR, ist: medewerker in loondienst, soll: meer andere dienstverbanden, hoe gaan we met veranderingen om?

iedereen hier wil netwerken!

Werken aan Bevlogenheid

Bevlogen werknemers zitten vol met energie, zijn heel enthousiast over hun werk, en gaan vaak helemaal op in hun werkzaamheden. Deze actieve en positieve gemoedstoestand is belangrijk voor organisaties, omdat onderzoek laat zien dat bevlogen werknemers beter presteren en tevredenere klanten hebben.  Organisaties kunnen de bevlogenheid van hun medewerkers bevorderen door de werkomgeving te optimaliseren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende uitdagingen zijn en voldoende hulpbronnen zoals inspirerend leiderschap, feedback over prestaties, en de mogelijkheid om in het werk meerdere vaardigheden te gebruiken.  In deze presentatie geeft Arnold Bakker een overzicht van de belangrijkste oorzaken en gevolgen van langdurende en dagelijkse bevlogenheid. Daarnaast gaat hij in op de vraag wat werknemers zelf kunnen doen om bevlogen te blijven.

Arnold Bakker

Arnold B. Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en president van de European Association of Work and Organizational Psychology.  Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar positief organisatiegedrag (bijv., bevlogenheid, werkgeluk, prestaties), work-life balance, crossover van emoties en internet applicaties van organisatiepsychologische onderwerpen.  Zijn artikelen worden gepubliceerd in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften, zoals het Journal of Applied Psychology, Journal of Occupational Health Psychology en het Journal of Organizational Behavior. 

presentatie

(volgt)

notities

bevlogenheid, levert veel op voor organisaties, tevredenheid neemt toe, we kunnen er iets aan doen!

wereldwijd engagementonderzoek, komt niet van de grond, organisaties: nu even niet ...

bevogen mensen, vitaal, toegewijd, absorbtie, emoties actief, meer, minder, waarom onderzoek mw-tevredenheid?

sturen op burnout?, paard voor de wagen spannen, sturen op bevlogenheid!

voorspellers bevlogenheid, sheet many demands en resources

trainen, optimisme

studie fastfood restaurants, bevlogenheid -> omzet???, ja, afhankelijk van je beste dag!

resources, sheet interactions, sheet daily engagements

mariniers, bevlogenheid afhankelijk van het weer?, uitdaging leidt tot meer bevlogenheid

job crafting, zelf je werk/-omgeving vormgeven, demands, resources, onderhoudsmonteur werd trainer, +, meer employable mensen!, tevredenheid, engagement, sociale hulpbronnen: vragen om, coaching, training, passender werkomgeving, leiderschap, ..., werken met/sturen op sterke kanten van mensen, engagement app, voorbeeld, trainen politie Noord Brabant, geef professional voldende ruimte!

Bewaken van duurzame inzetbaarheid gedurende gehele loopbaan

Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch Human Resource Management.  In deze bijdrage wordt vanuit een positief psychologische benadering ingegaan op de mogelijkheden van werknemers en arbeidsorganisaties om mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd of zelfs daarna op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan te laten invullen. Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het voetlicht gebracht.

Beate van der Heijden

Prof. dr. Beatrice van der Heijden is hoogleraar Strategisch HRM bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Ze is daar werkzaam als vakgroepvoorzitter van het Departement Strategisch HRM en Directeur van het Onderzoeksprogramma Responsible Organizations. Daarnaast is ze hoogleraar Strategisch HRM aan de Open Universiteit Nederland en aan de Universiteit Twente. 

presentatie

volgt

notities

goed beleid afhankelijk van goede instrumenten

doestellingen, duale verantwoordelijkheid, mooie rapporten, maar interactie noodzakelijk, leeftijd/levensfase proof personeelsbeleid, bv. zorg voor ouders, life long employabilty, heeft ook te maken met ethiek

40-pussers, studie, essentiele positie, goed tot uitstekend werk, voor 50 afgeschreven, employability in gevaar?, stereotiep, prestaties nemen af, ambities minder, creativiteit neemt af, duurder, innoverend vermogen neemt af, ...

chef: ideale team?, gem. leeftijd onder 40, overwicht van jongere mw's, leeftijd chef???, oudere chef heeft ouder team, ideaaal tendeert naar jonger, toleranter, 'directional age effects', effect leeftijd chef op prestatiebeoordelingen?, richting verschil is van invloed, waardes, nutswaarde, waarde voor organisatie, leerwaarde, waarde voor ontwikkeling mw, neemt af na 40 ..., geldt vooral op langere termijn, belangrijk voor employability, geneigd mensen als citroenen uit te knijpen in hier en nu

uitkomsten onderzoek, nutswaarde niet problematisch, leerwaarde gaat sterk achteruit, mobiliteit neemt af, m.n. verder van huis, ook waar grotere leerwaarde gevraagd wordt, opleiding en training neemt af, m.n. persoonlijke ontwikkeling, MKB, in lijk met grootbedrijf, stereotypering minder, minder hierarchie, meer directe communicatie, conclusies, leidinggevenden minder geinteresseerd in lange termijnontwikkeling, medewerkers nemen zelf minder initiatieven

meten is weten, beschrijvingen van gedrag, van betrouwbaar gedrag!, criteria, relevatie, validiteit, generaliseerbaarheid, niet leidinggevende beoordelen op leiderschapskwaliteiten is niet ethisch ..., begrijpbaar voor mensen

employablity, ook vermogen nieuwe functie te verwerven, noodzakelijke voorwaarde voor voortgang

succesvol beoordelingssysteem, LPM Applied Science, communiceer over omgang er mee

levensloopmanagement, hoe lang moet ik nog, hoe lang mag ik nog, hoe lang heb ik nog, hoe lang wil ik nog, wat kost me dat

vragen, resultaat employability?, moeilijk, aanzet tot onderzoek loopt, zie ook slide autonome vergrijzing, vergrijzingsgerens ging van 38 naar 48 ..., oudere mensen meer bevlogen dan jongere, cynische mensen zijn al uitgestroomd, reden van bevlogenheid is anders, koppeling duale verantwoordelijkheid aan leidingevenden, leidingevend middenkader zou hierop beoordeeld moeten worden, meetbare targets?, moeilijk, uitstromen is niet altijd verlies, ook fijn dat juiste mensen nog even blijven, bij goed functioneren speelt ook terugverdientijd een rol, innovatieve leidinggevende kan medewerker stimuleren

Hoe? Zo!

Vitaliteitsmanagement: van theorie naar praktijk

Vitale medewerkers hebben meer energie, presteren beter, zijn langer inzetbaar en melden zich minder vaak ziek. Structurele aandacht voor vitaliteit is dus goed voor medewerkers én voor de bedrijfsresultaten! Maar hoe pak je dat nu aan? En op zo’n manier dat er zowel op korte als op lange termijn resultaat wordt behaald? In deze interactieve workshop deelt Loes Meijlink van TheSparkCompany haar kennis en concrete praktijkervaring (o.a. Rabobank). Daarbij werkt u zelf een casus uit. Deze workshop is een absolute aanrader als u wilt weten hoe u op een gestructureerde en praktische manier met het thema vitaliteit in de organisatie aan de slag kunt. 

Loes Meijlink

presentatie

notities, Stairs Problem, TheSparkCompany, deelnemers: waarom deze workshop?, laag verloop / oudere werknemers >45, actief in zorg, veel oudere mw's, last van fysieke werk, omgang?, hoe zet je vitaliteitsbeleid op, van jong tot oud, verantwoordelijkheid, werknemer zelf, gedeeld, hoe in volcontinu bedrijf, vitaliteit?, groep, er zin in hebben, goed voor jezelf zorgen, gezondheid, lifestyle, motivatie, werknemers trots op, hun werk, het bedrijf, model, fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, inpiratief, reacties, herkenbaar, veel beweging, bewustwording, het is een anders spel, tegen je te gebruiken?, onjuiste conclusies?, setting is belangrijk!, leidinggevende helpen!, dient oog te hebben voor ..., moet het gesprek kunnen voeren, het geprek wordt breder, waarom lastig?, wordt als eng ervaren, er vervolgens mee aan de slag gaan, metafoor, kader, wat wil je bereiken, hoe wil je dat bereiken, wat is het voordeel, ..., one size fit's all bestaat niet, kijk wat aansluit, wat inspireert, 'uitrollen' werkt niet, ervaringen, Rabo, veel behoefte aan aandacht voor vitaliteit, leidinggevenden en medewerkers, mw is zelf verantwoordelijk, aan welke knoppen kan ik bij mezelf draaien?, leidingevende is facilitator, verwachtingen bij afdelingen waren verschillend, draagvlak bij MT cruciaal, positief effect, mw willen zelf aandacht voor vitaliteit, resultaten onderzoeken waren goed, betreffende club is er nog steeds mee aan de slag, callcenter (150 mw's), rollen, leidinggevende, mw's, workshops, preventief werken, pas bij ziekteverzuim is te laat, 2013: bewustwording bij iedereen, wat is vitaliteit, communicatie, artikelen, actief MT, organische aanpak, succesfactoren, focus en maatwerk, wat is succes?, eigenaarschap, duidelijk, blijvend, voorbeeldgedrag MT, PDCA, praktisch en begrijpelijk, delen, succes, ervaringen, expliciet gespreksonderwerp, tijd, waar zitten jullie?, verkenning, net gestart, vervolgstap, ervaren, vragen, verschil tussen bedrijven?, eigenlijk veel overeenkomsten, aanpak, thematiek, ervaringen, belangrijk: moet onderwerp van gesprek worden, wel korte lijnen bij kleine ondernemingen (< 100 mw's), familiebedrijf?, verschillen, groot/familiebedrijf, MKB, van belang, aanpak, concrete handvatten, iets meer handvatten verwacht, inhoud van een gesprek

Werk met plezier, dan presteer je beter

Wie wil er nou niet plezier hebben in zijn werk ? Doen wat je leuk vindt. Doen waar je goed in bent. Werk met plezier, dan presteer je beter. Én je houdt het langer vol. Welke werkgever wil er nou niet medewerkers die goede resultaten boeken? Medewerkers die doen waar ze goed in zijn. En dat leuk vinden. Medewerkers die werken met plezier en goed presteren. Én die aan het werk blijven, zodat kennis en ervaring behouden blijft. Hoe maak je van deze wens werkelijkheid? Door te onderzoeken welke factoren het werk leuk maken en wat je kunt doen om die factoren te versterken. Dat dat voor iedereen anders is, dat maakt het lastig. Een gezamenlijk referentiekader biedt een goed startpunt om het onderwerp bespreekbaar te maken en ermee aan de slag te gaan.  In de workshop krijgt u dit referentiekader aangereikt en doet u inspiratie op om voor uzelf en in uw organisatie aan de slag te gaan om meer werkplezier en goede prestaties te genereren.

Marion van den Wittenboer

presentatie

Duurzame inzetbaarheid in het DNA van uw organisatie

In deze interactieve workshop leert u hoe u duurzame inzetbaarheid integraal benadert, wat de condities zijn om uw medewerkers aan zet te krijgen en hoe u duurzame inzetbaarheid in het DNA van de organisatie krijgt. Voorafgaand aan de workshop, vult u thuis een bedrijfsscan in met betrekking tot de duurzaamheid binnen uw bedrijf. Zo gaat u tijdens de workshop concreet aan de slag met uw specifieke situatie.  

Saskia Hendriks

Guido Welter

presentatie

Bonussessies

Vleugels of remblokjes?

U kent ze vast wel, de medewerkers die de kar trekken. De medewerkers die net het stapje extra zetten en gedreven zijn de organisatie vooruit te helpen. U kent vast ook de medewerkers die achter de kar hangen met hun hakken in het zand. Hun werk doen, maar daar is alles dan ook mee gezegd. Wat de eerste groep bezit in tegenstelling tot de laatste is betrokkenheid bij de organisatie en bevlogenheid in het werk. Tijdens de bonus sessie Vleugels of remblokjes wordt de loep gelegd op Betrokkenheid & Bevlogenheid. Wat is het? Wat zien wij in Nederland? En, erg belangrijk, hoe kun je het stimuleren?

Kim Jansen

presentatie

notities, nauw contact, medewerkers, klanten, leidt tot meer, wat is betrokkenheid/bevlogenheid?, hier veel bevlogen mw's, enthousiast, energiek, voldoening, glimlach, meer doen dan nodig, anderen motiveren, trots, betrokken/bevlogen, niet voor iedereen ..., hangt af van vorm bevlogenheid, 80% bevlogen, wel, niet, hangt af van definitie ..., betrokken/bevlogen in NL, de percentages nu, in mijn omgeving is dat beter, huidige economische situatie bepaalt mede, afnemend bij reorganisatie, meer richten op eigen werk, relatie met eigen collega's, wat als mw's vraag niet begrijpen?, simpele vragen, vrijheid in wel/niet antwoorden, alle lagen mw's doen mee, mw, bevlogen, niet bevlogen, ook werknemer heeft verantwoordelijkheid!, basisingredienten, richting, organisatie, mw's die willen bijdragen, juiste mensen aan boord?, duidelijke kaders, wat is speelveld, loslaten, vertrouwen, verantwoordelijkheid, continu inzicht geven, juiste info?, verbeteren, organisatie, zelf, vragen, onderzoek naar teveel bevlogenheid?, organisatie met veel jonge mensen - rood, te weinig meegaanden, samenhang met burnout? ja!

Yoga/meditatieles

Start energiek en actief het tweede gedeelte van de dag. Kom na de lunch naar de yoga-/meditatieles van Yoga Meeting om je spijsvertering te stimuleren, je focus terug te vinden voor de workshops in het middaggedeelte en gerichte oefeningen te doen voor kantoorklachten.

MindMapping

CreaMatics

Hans Terhurne

Hoe? Zo!

Ruimte voor talent door job crafting: sterke punten productief inzetten

De wens om in ons werk aangesproken te worden op sterktes en drijfveren wordt steeds sterker. Ook organisaties merken dat het voor hun wendbaarheid en innovatiekracht belangrijk is dat mensen hun talent in hun werk kwijt kunnen. Het ‘sterke punten’-denken staat al langere tijd in de belangstelling. Er zijn dan ook steeds meer talententest en –assessments te verkrijgen. Als het echter alleen blijft bij zicht krijgen op iemands talent, dan is dat jammer. Het gaat er immers om dat je de talenten die je hebt in kunt zetten in je werk. In dat opzicht is ‘job crafting’ of ‘baanboetseren’, een interessant fenomeen.  In deze workshop gaan we in op dit concept, gaat u zelf aan de slag met werkvormen en geven we enkele handreikingen voor hoe u hiermee in uw eigen organisatie aan de slag kunt. 

Theo Visser

Mara Spruyt

presentatie

notities, associaties, garagebranche, zoek je eigen kracht/plek, makkelijk voor de baas, werken aan eigen bevlogenheid, link met talent!, de rappende steward, niet bij KLM laten zien ... (veiligheid voorop), wat is de boodschap?, humoristisch, South West heeft er wel van geprofiteerd, job craften verandert baan die je hebt in baan die je wilt, ook verandering inroosteren aan lopende band helpt!, inrichten van je eigen huis, wel eens werk naar eigen hand gezet?, vragen, situatie, wat deed je, wat was effectief, reacties, 13 jaar zelfde werkgever en zaken naar mijn hand zetten, intuitief, relatie met werkplezier, past werk wel bij me, zaken moeten op manier langer zittende mw'er, wat als mw'er geen millimeter ruimte geeft, je kan altijd zelf iets toevoegen, in HR-functie gewoon eigen baan aan het maken, eigen ondernemer veel tijd kwijt aan managementdingen, samenwerking met vriend, verdelen talenten/competenties, knoppen, taakgericht, taken erbij, taken eraf, veranderen, samenvoegen, relationeel, relaties toevoegen, samenwerking zoeken, ontwijken, leren omgaan met ..., mentaal, betekenis toevoegen, negeren, accepteren en verwachtingen bijstellen, context, pimp je werkplek, zoek andere plek, verander werktijdstip, talent, opsporen, bron, energie, plezier, vetrekpunt voor aanpassingen, waar gaat je talent over ...?, snelkookpan, kies experiment, gesprek, aanleiding, welke knop, voornemen, reacties, is iets om over na te denken, biedt structuur, voor mij levert het niets op, ik doe het al, belangrijk om het klein te houden, wordt al snel relationeel, koud bellen vanuit grand cafe is veel leuker, experimenteren levert op wat werkt, vragen, link met competentiemanagement?, competentiemanagement zet kaders, job crafting gaat over inrichting kaders, job crafting gaat meer over talent, niet dat je glimlacht maar hoe je glimlacht, een sluit ander niet uit, je kunt job crafting niet 'invoeren', mw's moeten het wel kunnen, als basishouding wantrouwen is, leidt wel tot vragen over omgang met mw's, loopbaanmanagement???, zeker niet, redenen voor job craften kunnen heel divers zijn, Covey-cursus bracht veel verandering, wat geeft mw energie, hoe in werk te brengen, voetballen, scoren, teamspel, ..., geinteresseerd zijn in elkaars drijfveren, de praktijk, helpt om te werken vanuit talent, geeft houvast, bevordert werken vanuit bevlogenheid, soms al van nauture, transparant job craften helpt

Het nieuwe vakmanschap: drive, durven en doen!

Vakmensen hebben behalve vaktechnische vaardigheden steeds meer andere competenties nodig om duurzaam inzetbaar te blijven. Bij Het Nieuwe Vakmanschap krijgt u d.m.v. een aantal quick scans een helder beeld van die competenties. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw vakmensen in beweging komen en echt aan de slag gaan met het ontwikkelen van ‘die andere’ competenties? En sterker nog: dat ze het leuk vinden en zelf de regie gaan nemen over hun ontwikkeling? In deze workshop nemen Gerlanda Dirksen en Maayke Somers u mee in de methodiek en quick scans die FNV Formaat inzet bij Het Nieuwe Vakmanschap en ervaart u zelf hoe u in beweging komt, zelf uw regie over uw ontwikkeling neemt en blokkades uit de weg ruimt. Want ook u kunt meer dan u dacht!

Maayke Somers

Gerlanda Dirksen

presentatie

Prettig, Energiek en Productief tot het pensioen

Oudere medewerkers hebben naast veel levenservaring én werkervaring soms ook weerstand tegen veranderingen, moeite om mee te gaan met snelle ontwikkelingen of te maken met de schaduwkanten van het ouder worden. Hoe kunt u hen aansporen om toch betrokken, gemotiveerd en bij de tijd te blijven? Natuurlijk weet u dat het voor hen ook erg belangrijk is om dat op een prettige manier te doen. Maar hoe ondersteunt u deze medewerkers bij het onderzoeken van de kansen, mogelijkheden én bedreigingen? Wat kunt u doen om hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten en met hen in dialoog te gaan over de toekomst in het bedrijf. Belangrijke voorwaarde voor succes is het werken aan zelfkennis en zelfbewustzijn om in deze levensfase een nieuw perspectief op het werkzame leven te (gaan) ontwikkelen. De juiste afstemming tussen de behoeften van het individu en die van de organisatie dient in samenspraak met de leidinggevende vorm en inhoud te krijgen.  De sleutel is een open dialoog om plezier/vitaliteit in het werk te (her)vinden. Tijdens deze workshop krijgt u concrete voorbeelden en handvatten om oudere medewerkers leren om te gaan met een ander beeld van de nabije toekomst dan gepland, hoe "PEP" te kunnen werken en te onderzoeken hoe zij dat ook mede zelf kunnen bewerkstelligen. 

Joan Joosten

presentatie

Tango op de werkvloer: duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

Cristel is inleider van de succesverhalen van Zilveren kruis Achmea en Heinz. Ze vertelt waarom en hoe organisaties gebruik kunnen maken van inzetbaarheid. 

Christel van der Ven

Cristel van de Ven adviseert en begeleidt organisaties op onderwerpen als inzetbaarheid, dialoog en diversiteit. Zij is gastdocent bij diverse universiteiten en publiceert regelmatig over deze onderwerpen.  Cristel is cum laude afgestudeerd in Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Voorheen was zij managing consultant bij Randstad HR Solutions, senior adviseur bij TNO Arbeid, HR manager bij IsoTis  en consultant bij HayGroup.  Naast haar werk bij Factor Vijf doet Cristel promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (vakgroep A&O psychologie) naar dialoog en maatwerk in werkrelaties. 

presentatie

notities

het verhaal van Wim, van ... naar directeur facilitaire zaken, 2008: reorganisatie, daarna vervallen baan, in de put door hartverwarmende reacties ..., vorige baan stond nu in de weg, maar toch, detachering, Apeldoorn, Oss, zich iets anders eigen maken, en wijkcoördinator

arbeidsrelaties steeds volwassener, 1945-1965: kindertijd, 1965-1985: pubertijd, 1985-2005: jong volwassen, 2005- ...: volwassenheid

4 mensen verdienen 1 AOW bij elkaar

arbeidsinhoud verandert, tram zonder bestuurder, demotie

2 vragen, willen ze me houden bij reorganisatie, zou i een nieuwe baan buiten mijn organisatie vinden, hoe alle vragen met juichend ja beantwoorden

gekookte kikker

maatwerk/i-deals, meer op maat, met inbegrip belang organisatie, in dialoog met leidinggevende, hier gebeurt het!, iedereen krijgt naar behoefte, gelijke kansen, verschillende inhouden

inzetbaarheid stimuleren, individuele benadering, relationele benadering, 2 zusjes en een sinaasappel, ..., integreer ... EN DOE HET!

link met artikelen

Praktijkcase Zilveren Kruis Achmea: gezond gedrag binnen de organisatie

Erik van der Ploeg

Marcel Reijmerink

Marcel Reijmerink is vanaf 2010 P&O specialist Gezondheidsmanagement van Achmea, divisie Zorg & Gezondheid (waar o.a. Zilveren Kruis en Agis onder  vallen). Hij initieert en ontwikkelt verschillende programma’s die uiteenlopend zijn van preventie tot en met re-integratie.  De afgelopen twee jaar is er binnen de divisie een vernieuwende manier van werken geïntroduceerd met betrekking tot de inzet van een professioneel gezondheidsnetwerk.  Deze manier van werken ondersteunt managers en medewerkers in hun performance,  vitaliteit en gezondheid. Verschillende programma’s en trainingen, zoals de Energy Challange, Psyfit (mentale weerbaarheid), Mindfullness, Stress (h)erkenning en burn-outpreventie zijn met succes uitgerold. De visie en aanpak sluit nauw aan bij het concept Gezond Ondernemen van Zilveren Kruis. 

presentatie

notities

jaren geleden begonnen met gezondheidsmanagement

gezond ondernemen, uitvoeringsvorm, zorg voor betaalbare zorg, zorgverzekeraar kan mensen niet beïnvloeden

Achmea, bij Achmea Werkgever, bij gezond Werken, de Proeftuin, veel data!, t.o.v. sector, t.o.v. werkend NL, veranderingen in ziektecijfers t.o.v. werkend NL, verwondering, wat zit daar achter

de Proeftuin, Doelen ’Gezond Werken’, Achmea is een gezond bedrijf om bij te werken., duurzame gedragsverandering op gebied van leefstijlthema’s., flexibele aansluiting op behoefte organisatie, team en individu., meetbaar, lagere zorgkosten, hogere productiviteit, geschikt voor de zelfredzame werknemer., inzet eigen professionals., resultaten, Psyfit programma (mentale weerbaarheid), bevlogenheid, burnout, vitaliteitsprogramma, groep van 185 medewerkers (op 1 locatie) binnencontrolegroep van 1500 mw's, combinatie, bewegen, voeding, mentale weerbaarheid, effectmeting, gezondheidswinst, verzuimontwikkeling, verzuim, dagen, frequentie

Praktijkcase SITA NL: vitaliteitsmanagement 'Appeltje, eitje'

Roel Botter

presentatie

notities

landurig meegaan? leesbril!

mailtje, 350 Watt fietsen was voldoende, dank aan 'Appelthe Eitje'

aanleiding, vergrijzing en ontgroening op krappe arbeidsmarkt, gemiddelde leeftijd (SITA) medewerkers neemt toe en daarmee de veroudering (afname van fysieke en mentale capaciteiten met gemiddeld 1%/jaar), geen gebruik van pre-pensioen regelingen meer, pensioenleeftijd omhoog-> medewerkers moeten langer doorwerken, kans op (langdurig) verzuim neemt toe naarmate mw's ouder worden, overgewicht (obesitas) neemt toe en jongeren leven ongezonder

programma, mountain biken, hardlopen, voeding, stoppen met roken

Wrap-up

het komt neer op het gesprek met de medewerker

de dialoog staat centraal!

Guido Welter liet een mooi dashboard zien!

ontdekkingsreis

veel geleerd van job crafting

neem het mee naar m'n eigen bedrijf

erg leuk, doe onderzoek en kan e.e.a. gebruiken

Interessante links

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

SITA Nederland

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled