POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW by Mind Map: POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW

1. zwana Sobótką , była świętym miejscem dla kolejnych ludów osiedlających się na Śląsku

1.1. Góra Ślęża

2. Największe obszary zajmowały dwa rosnące w siłę państwa plemienne :

2.1. Wiśłanie

2.2. Polanie

3. Wojownik Mieszka I

3.1. Byli doskonale wyszkoleni i dobrze uzbrojeni

4. Mieszko I

4.1. Był pierwszym historycznym władcą Polan.

5. Kanonizacja

5.1. uznanie przez Kościół katolicki osoby zmarłej za świętą.

6. Metropolia

6.1. prowincja kościelna złożona z kilku diecezji

7. Czynszownik

7.1. książę zobowiązany do płacenia daniny cesarstwu

8. Gród w Gnieżnie

8.1. największy rozwój grodu gńieźnijskiego przypadła na przełom X i XI w

9. Wojny :

9.1. 972 bitwa pod Cedynią

9.2. 1002 wybuch wojny polsko-niemieckiej

9.3. 1003 najazd na Czechy

9.4. 1038 najazd Brzetysława

9.5. 1018 zdobycie kijowa

9.6. 1060 wyprawa Bolesława Śmiałego na Ruś

9.7. 1109 obrona Głogowa

9.8. 1121 oblężenie Szczecina

10. Polityka :

10.1. 966 chrzest Mieszka I

10.2. 1000 zjazd gnieździjski

10.3. 997 śmierć św. Wojciecha

10.4. 1025 koronacja Bolesława Chrobrego

10.5. 1079 śmierć św Stanisława

10.6. 1076 koronacja Bolesława Śmiałego

10.7. 1031 ucieczka Mieszka II

10.8. 1106 wygnanie Zbigniewa

10.9. 1138 śmierć Bolesława Krzywoustnego

11. Kultura oryniacka

12. Kamienne kręgi

12.1. pełniły funkcje religijne

13. Pradziaje ziem polskich

13.1. Dawne Kultuty:

13.2. Kultura pucharów lejkowatych

13.3. Kultura ceramiki sznurowej

13.4. Kultura unietycka

13.5. Kultura łużycka

13.6. Kultura przeworska

14. Kurhany

14.1. ziemne kopce przykrywające groby

15. Biskupin

15.1. Biskupin położony jest w południowo-wschodniej części historyczno-geograficznej krainy zwanej Pałuki, której łacińska nazwa "terra Palucacensis" pojawia się w dokumentach z XIV i XV wieku.

16. Trybut

16.1. danina płacona przez jednego władcę innemu

17. Kultura :

17.1. 970 budowa kościoła w Gnieźnie

17.2. 991 Dagome iudex

17.3. 999 spisanie po raz pierwszy żywota św.Wojciecha

17.4. 1020 początki katedry wawelskiej

17.5. 1028 Kodeks Matyldy

17.6. 1050 budowa rotundy w Cieszynie

17.7. 1113 spisanie kroniki przez Galla Anonima