POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW by Mind Map: POLSKA PIERWSZYCH PISTÓW

1. Kultura oryniacka

2. Kamienne kręgi

2.1. pełniły funkcje religijne

3. zwana Sobótką , była świętym miejscem dla kolejnych ludów osiedlających się na Śląsku

3.1. Góra Ślęża

4. Pradziaje ziem polskich

4.1. Dawne Kultuty:

4.2. Kultura pucharów lejkowatych

4.3. Kultura ceramiki sznurowej

4.4. Kultura unietycka

4.5. Kultura łużycka

4.6. Kultura przeworska

5. Kurhany

5.1. ziemne kopce przykrywające groby

6. Biskupin

6.1. Biskupin położony jest w południowo-wschodniej części historyczno-geograficznej krainy zwanej Pałuki, której łacińska nazwa "terra Palucacensis" pojawia się w dokumentach z XIV i XV wieku.

7. Największe obszary zajmowały dwa rosnące w siłę państwa plemienne :

7.1. Wiśłanie

7.2. Polanie

8. Wojownik Mieszka I

8.1. Byli doskonale wyszkoleni i dobrze uzbrojeni

9. Mieszko I

9.1. Był pierwszym historycznym władcą Polan.

10. Kanonizacja

10.1. uznanie przez Kościół katolicki osoby zmarłej za świętą.

11. Metropolia

11.1. prowincja kościelna złożona z kilku diecezji

12. Czynszownik

12.1. książę zobowiązany do płacenia daniny cesarstwu

13. Gród w Gnieżnie

13.1. największy rozwój grodu gńieźnijskiego przypadła na przełom X i XI w

14. Trybut

14.1. danina płacona przez jednego władcę innemu

15. Wojny :

15.1. 972 bitwa pod Cedynią

15.2. 1002 wybuch wojny polsko-niemieckiej

15.3. 1003 najazd na Czechy

15.4. 1038 najazd Brzetysława

15.5. 1018 zdobycie kijowa

15.6. 1060 wyprawa Bolesława Śmiałego na Ruś

15.7. 1109 obrona Głogowa

15.8. 1121 oblężenie Szczecina

16. Polityka :

16.1. 966 chrzest Mieszka I

16.2. 1000 zjazd gnieździjski

16.3. 997 śmierć św. Wojciecha

16.4. 1025 koronacja Bolesława Chrobrego

16.5. 1079 śmierć św Stanisława

16.6. 1076 koronacja Bolesława Śmiałego

16.7. 1031 ucieczka Mieszka II

16.8. 1106 wygnanie Zbigniewa

16.9. 1138 śmierć Bolesława Krzywoustnego

17. Kultura :

17.1. 970 budowa kościoła w Gnieźnie

17.2. 991 Dagome iudex

17.3. 999 spisanie po raz pierwszy żywota św.Wojciecha

17.4. 1020 początki katedry wawelskiej

17.5. 1028 Kodeks Matyldy

17.6. 1050 budowa rotundy w Cieszynie

17.7. 1113 spisanie kroniki przez Galla Anonima