ФІЛОСОФІЯ

Карта знань курсу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ФІЛОСОФІЯ by Mind Map: ФІЛОСОФІЯ

1. Загальні відомості про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Календарний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані джерела

1.5. Глосарій

1.6. Новини

2. Модуль № 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

2.1. Тема 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ПІЗНАННЯ

2.2. Тема 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

2.3. Тема 3. СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

2.4. Тема 4. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА

2.5. Тема 5. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

3. Модуль № 2. ПОСТКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ, АКСІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

3.1. Тема 6. Посткласична філософія сер. ХІХ – поч. ХХ ст. та основні напрямки філософії ХХ-ХХІ ст.

3.2. Тема 7. Онтологія: проблема реальності буття. Гносеологія: знання як об’єкт філософського розуміння

3.3. ТЕМА 8. Свідомість як філософська проблема. Філософська антропологія: розуміння сутності людини. Аксіологія: людина в системі цінностей. Предмет і завдання соціальної філософії