การประยุกต์การใช้งานของคอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานของคอมพิวเตอร์

1. ด้านการเงิน

1.1. การจัดการเรื่องการเงิน

1.2. การจัดการด้านการลงทุนทางออนไลน์

1.3. งบประมาณหลัก

1.4. การพยากรณ์ด้านการเงินและการวางแผน

2. ด้านหน่วยงานราชการ

2.1. นโยบายการบริหาร

2.2. การจ้างงาน

2.3. จัดเก็บภาษีอากร

2.4. ด้านสำมะโนประชากร

3. ด้านสาธารณสุข

3.1. จัดเก็บประวัติคนไข้

3.2. ช่วยหมอและพยาบาลในการทดสอบรักษา

3.3. ช่วยในการวิจัย

4. ด้านวิทยาศาสตร์

4.1. ชีววิทยา

4.2. สรีระวิทยา

4.3. อุตุนิยมวิทยา

4.4. ข้อมูล

4.5. วิเคราะห์ข้อมูล

4.6. การวิจัย

5. ด้านบันเทิง

5.1. ฟังเพลง

5.2. โรงภาพยนตร์และฟิล์ม

5.3. เกมส์ออนไลน์

5.4. ทีวีออนไลน์

6. ด้านสาธารณสุข

7. ด้านการศึกษา

7.1. การลงทะเบียน

7.2. การตรวจข้อสอบปรนัย

7.3. การตัดเกรด

7.4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )

7.5. ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

8. ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

8.1. การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการผลิต

8.2. ระบบบริหารการผลิต

8.2.1. วัตถุดิบ

8.2.2. อุปกรณ์

8.2.3. บุคคล

8.2.4. คำสั่งประเภทต่างๆ

8.3. กระบวนการควบคุม

8.4. การควบคุมโดยใช้เครื่องจักร

8.5. หุ่นยนต์

8.6. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกร

9. ด้านธนาคาร

9.1. บริการลูกค้า

9.2. กระบวนการชำระเงินผ่านเว็บไซต์

9.3. การโอนเงิน อิเล็กทรอนิกส์

9.4. ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

9.5. บัตรเครดิต

10. ด้านการท่องเที่ยว

10.1. จัดการให้คำแนะนำ

10.2. ช่วยเหลือเกี่ยวกับถุงลมอัตโนมัติ

10.3. ช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเมื่อคุณกดปุ่ม

10.4. ช่วยเหลือจัดการ เมื่อคุณจอดอยู่ข้างถนนอย่างรวดเร็ว