การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึึกษา

1.1. INTERNET

1.1.1. http://pontip.awardspace.com/main/main5.html

1.2. WEB

1.2.1. http://www.e-learning.dss.go.th/knowledge/files/5649newchoice.htm

1.3. การเรียนรู้ทางไกล

1.3.1. https://sites.google.com/site/supoldee/kar-suksa-doy-rabb-sux-thang-kil

2. ด้านการบันเทิง

2.1. VDO

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Lg8F8DsJm5U

2.2. Music

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=I7cOFXTaayk

2.3. Game

2.3.1. http://game.siamha.com/name/3d-racing/

2.4. News

3. ด้านข่าวสาร

3.1. การเมือง

3.1.1. http://news.mthai.com/headline-news/251420.html

3.2. เศรษฐกิจ

3.2.1. http://www.thai-aec.com/653

3.3. สุขภาพ

3.3.1. http://xn--22ca8fh7as8ce5c4j.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88/

4. ด้านธุรกิจ

4.1. การเงิน

4.1.1. http://library.dip.go.th/multim5/ebook/I%20%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD15%20T19F7.pdf

4.2. การตลาด

4.2.1. http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=189017:2013-06-28-06-42-42&catid=107:2009-02-08-11-34-25&Itemid=456

4.3. การขาย

4.3.1. http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerArticle/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2.htm?ID=4881