CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG by Mind Map: CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

1. Công nghệ chuyển mạch

1.1. Chuyển mạch kênh

1.1.1. Mạng điện thoại

1.1.2. Mạng di động

1.1.3. ISDN

1.2. Chuyển mạch gói

1.2.1. Mạch ảo

1.2.1.1. X25, FR

1.2.1.2. ATM

1.2.2. Datagram

1.2.2.1. LAN

1.2.2.2. Internet

2. Công nghệ truyền dẫn

2.1. Đơn công

2.2. Bán song công

2.3. Song công

3. Công nghệ truy nhập

3.1. Mạng truy nhập hữu tuyến

3.1.1. Mạng truy nhập qua đôi dây đồng

3.1.1.1. Mạch vòng thuê bao tương tự

3.1.1.2. Các hệ thống đường dây thuê bao số (x.DSL)

3.1.2. Mạng truy nhập quang

3.1.2.1. Cáp quang đến vỉa hè

3.1.2.2. Cáp quang đến tòa nhà

3.1.2.3. Cáp quang đến thuê bao

3.2. Mạng truy nhập vô tuyến

3.2.1. Mạng truy nhập vô tuyến cố định

3.2.2. Mạng truy nhập vô tuyến di động