Inimese heaolu riigis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inimese heaolu riigis by Mind Map: Inimese heaolu riigis

1. Meelelahutus

2. Inimeste ostujõud

3. Riigi poliitika ja selle efektiivsus

4. Majanduse mitmeksesisus ja -vabadus

5. Riigi kultuuriline taust

6. Geograafiline asend

7. Riigi ajalooline taust

8. Kodanike osalemine riigivalitsemises

9. Riigivõimu usaldamine

10. Inimese sõltumatus ja vabadus riigis

11. Valitsuse poliitika

11.1. Toetused

11.2. Abirahad

11.3. Pensionid

12. Kliima (sademed, temperatuur)

13. Looduslik keskkond (kas õhk saastunud või mitte)

14. Ühiskonna mitmekesisus ja tolerantsus

15. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis

16. Riigi tehnoloogilise arengu tase

17. Info kättesaadavus