Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Inimese heaolu riigis by Mind Map: Inimese heaolu riigis
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Inimese heaolu riigis

Meelelahutus

Inimeste ostujõud

Inimese sõltumatus ja vabadus riigis

Valitsuse poliitika

Toetused

Abirahad

Pensionid

Kliima (sademed, temperatuur)

Looduslik keskkond (kas õhk saastunud või mitte)

Ühiskonna mitmekesisus ja tolerantsus

Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis

Riigi tehnoloogilise arengu tase

Riigi poliitika ja selle efektiivsus

Majanduse mitmeksesisus ja -vabadus

Riigi kultuuriline taust

Geograafiline asend

Riigi ajalooline taust

Kodanike osalemine riigivalitsemises

Riigivõimu usaldamine

Info kättesaadavus