Inimese heaolu riigis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inimese heaolu riigis by Mind Map: Inimese heaolu riigis

1. Meelelahutus

2. Inimeste ostujõud

3. Inimese sõltumatus ja vabadus riigis

4. Valitsuse poliitika

4.1. Toetused

4.2. Abirahad

4.3. Pensionid

5. Kliima (sademed, temperatuur)

6. Looduslik keskkond (kas õhk saastunud või mitte)

7. Ühiskonna mitmekesisus ja tolerantsus

8. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis

9. Riigi tehnoloogilise arengu tase

10. Riigi poliitika ja selle efektiivsus

11. Majanduse mitmeksesisus ja -vabadus

12. Riigi kultuuriline taust

13. Geograafiline asend

14. Riigi ajalooline taust

15. Kodanike osalemine riigivalitsemises

16. Riigivõimu usaldamine

17. Info kättesaadavus