Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

piratpartiet.se by Mind Map: piratpartiet.se
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

piratpartiet.se

Huvudmeny PP.se(vald undersida visas i höger & center kolumnen)

Politik

Principprogram

Patent, Medicinpatent, Mjukvarupatent, Patent behövs inte, Genpatent

Privatliv, Datalagring, Kameraövervakning, FRA

Upphovsrätt, 5 års skyddstid, Förbud mot DRM, Fri fildelning, Fri sampling, Slopa kassettavgiften

Lokalpolitik, Öppna system, Kunskapssamhället, Privatlivet, Transparens

Vågmästarställning

Referenser

FAQ

Partiet

Medlemskap, Statistik, Medlemsservice

Regionalt, Distrikt, Region/Landsting

Lokalt, Valkrets, Länkar till lokala sidor, Kommun, Länkar till lokala sidor

Stadgar

Historik

Organisation - Beskrivning samt skiss, Ledning, Styrelse, Valberedning, Revisorer, Arbetsgrupper

International (världskarta - alla länder med PP i lila el. liknande?)

Contact

PPI

Timeline

Press

Pressmeddelanden

Bilder, Logos, MEP, Styrelse, Ledning, Blandat

Presskontakter

Presentation, Partiet, MEP, Riksdagsledamöter, Kandidater

Community

Wiki

Forum

IRC

Skype

Piratepad

Butiken

Kontakt

Live (innehåll)

Välja standardregion för att presentera regional och lokal info?

Nyheter

från PP, nyhetsbrev, Riks, Regionalt, Lokalt

om PP, svenska media, internationella media

om PP-frågor

Blogg

Piratfeed, medlem, ej medlem/uttalad pirat

Sympatifeed, Integritet, Upphovsrätt, Patent

Blogroll

PP-media

Ljud, musik, föreläsningar

Bild, Flickr

Video, bambuser, Youtube

Kalender

Karta med events

länk till bloggpost

Events timeline

Sidhuvud

Ettan (innehåll)

Sidhuvud

Logotyp

Sökfält

Välj språk

Inloggning, Popup, Anv.namn, Lösen

Registrering (besökare), Popup, Regga besök, Alias, Lösenord, Mail id, Blogg, IM, Bli medlem

Bli medlem, Popup, Namn, Alias, PP/UP, Kommun, Mobil, Telefon, Adress

Ung Pirat (Stor länk)

Forum (Stor länk)

Huvudmeny

Scenen (endast första sidan)

Våra frågor, Delad kultur, Fri kunskap, Privatliv

Vågmästare

Gräsrot

PP i korthet

Vänster kolumn

Kalender

Centerkolumn

Nyheter, Riks, Distrikt, Valkrets, Kommun

Pressmeddelanden, Riks, Regionalt, Lokalt

Höger kolumn

Blog feed

PirateWeb.net

separata sidor

/Admin/RunForOffice.aspx

/people/activistsignoff.aspx

sub domäner

http://lists.pirateweb.net/, Mailman listserver

default

login, Meny, Mina uppgifter, Grunduppgifter, Medlemsnr, Namn, Gatuadress, Postnr, Ort, Land, E-post, Partimail, Telefon, Födelsedatum, Forum handle, Personnummer, Bank, Bankkonto, Mobiltelefon, Ändra lösenord, Funktionärer i mitt område, Distriktsledning PP, Distriktsledning UP, Valkretsledning, Kommunledning PP, Kommunledning UP, Prenumerationer, Medlem, Obligatoriska mail, Ricks reflektioner (Nyhetsbrev), Nyhetslarm över SMS, Lokala utskick, Aktivist, Funktionär, Utskickskopior, Nya medlemmar, Folk, Lägg till medlem, Organisation, Namn, Gatuadress, Postnr, Ort, Land, E-post, Telefon, Födelsedatum, Kön, Personnummer, Bank, Bankkonto, Mobiltelefon, Lista medlemmar, Organisation, Område, Sök medlem, Namn, Födelsedatum, E-post, Postnummer, Medlemsnummer, Ort, Aktivist, Ogiltiga medlemmar, Utgångna medlemskap, Lista funktionärer, Organisation, Område, Fullständig kontaktlista, Lista volontärer, Hantera, Delegera, Lägg till aktivist, Lägg till prenumerant, Sök prenumerant, Lägg till person, Lista folk, Sök person, Kommunikation, Skicka mail (geogr.omr.), Skicka till..., Medlemmar, Funktionärer, Organisation, Område, Ämne, Inledning, Meddelande, Skicka nyhetsbrev, Redigera automail, Typ, Organisation, Område, Inledning, Meddelande, Från:, Recieved Paper Letter, Paper Letter Inbox, My paper letter inbox, Letter #, Received, From, Adress, Scans of letter, Letters to the organization, Skicka till aktivister, Area, Number of activists (selected area), Send SMS, Cost of SMS, SMS message, Send mail, Mail subject, Mail body, Skicka pressrelease, Lägg till reporter, Sök reporter, Lista reportrar, Lista mediekategorier, Ekonomi, Request money, Reimbursement for expense, List of expense claims, Claim#, Date, Description, Amount, Claimed, Attested, Validated, Repaid, New claim, Organization, Bank, Account#, Amount, Date, Description, Budget, Upload document, Documents, Cash advance for event, Expense claims & cash request, List claims & requests, Claim#, Claimer, Claimed, Amount, Budget/year, Claimed, Attested, Validated, Repaid, View/Edit, Claim by, Claim date, Expense date, Description, Amount, Budget, Attested, Documents, Validated, Kill expense claim, Attest claims & requests, Validate documentation, Inbound invoices, Recieved invoice, Attest invoices, List/search invoices, Employee payroll, View/edit payroll, Attest salaries, Pay out money, Se/uppdatera bokföring, Importera banktransaktioner, Korrigera ofullständiga transaktioner, Se budget och utfall, Organization, Year, Financials to date for year, Account, Previous Budget, Previous Actuals, Budget, This year, Owner, Edit budget, Uppdatera budget, Administration, Redigera organisationer, Lista organisationer, Geografisk trädstruktur, Lista länder, Internal polls, Place vote, Se omröstningsresultat, System admin, Edit permission setup, Mail queue, Bot exceptions, Mail template admin, Import income tax levels, Kontrollera mailadress, Beställ fraktdokument, Inledning, Fraktsätt, DHL Paket, DHL Servicepoint, Postpaket, Avisering, Ingen avisering, DHL paket, SMS, E-post, Brev, endast Posten, Avsändare, Organisation, c/o (Ditt namn), Adress, Postnummer, Ort, Telefon, E-post, Fakturering, Samfaktureras centralt, Ange budget, Faktureras avsändaren separat, Mottagare, Namn, Adress, Postnummer, Ort, Telefon, Portkod, E-post, Leveransanvisning, Övriga upplysningar, Sammanställning, Inventarieförteckning, Inventarier, Benämning, Värde, Plats, Tillhör (del av org.), Ansvarig, Saker, Benämning, Tillhör (del av org.), Ansvarig, Material, Benämning, Typ, Förbrukningsmtrl, Folder, Valaffisch, Tillhör (del av org.), Ansvarig, Kandidera till riksdagen (Är detta rätt plats? Sidan finns ej i menyn.), welcome

Återställ lösen, e-postadress

language

swedish

english

german

french

spanish

russian

japanese

Symbolförklaring för tankekartan

Prioritet

Ett

Två

osv...

Status

Klar/stämmer med dagens struktur/utseende

Ej klar/stämmer ej med aktuell design

Önskemål, ej påbörjat

Framsteg, Ej startat, 25%, 50%, 75%, Klar

Övrigt

intern länk

Extern länk

innehåll (aktuell sida)

Skriv/välj

Att göra med tankekartan

Ej påbörjad

Behöver kompletteras

utv.pp.se

Tiny menu above the main menu

Login

Preferences

Help/Guide

Register

Forgot your password

Main menu

Timeline

Roadmap

View ideas

View Tickets

New Ticket

Tiny menu below the main menu

Start page

Index

History

Last Change

ACL

Login

Icke medlem, Ändra profil, Ändra utskick, Aktivist, Ändra utskick

Medlem, Ändra profil, Ändra utskick, Funktionär, Riks, Styrelseledamot, Partiledning, Admin, Distrikt, Distriktsledare, Admin, Valkrets, Valkretsledare, Admin, Kommun, Kommunledare, Admin, Admin, Moderator, Skribent, Editor, Aktivist, Ändra profil, Ändra utskick

Medlem UP, Ändra profil, Ändra utskick, Funktionär, UP Riks, Styrelseledamot, Admin, UP Distrikt, Distriktsstyrelse, Admin, UP Förening, Lokal styrelse, Admin, Admin, Moderator, Skribent, Editor, Aktivist, Ändra profil, Ändra utskick

Registrera

Medlem

Icke medlem, OpenID, PP login

Nya förslag

Skeppsvarv

Idé, Feedback, Positiv, Projektansvarig, Projekt, Svärm/Arbetsgrupp, Negativ

To do, Tidplan

Resurs, Aktivist, Material

Onlinemöte

Dagordning, Öppna, Kommande, Länk till underlag, Avslutade, Länk till resultat

Voteringar, Öppna, Röstning, Avslutade

Från presidiet, text, Streamat ljud/video

Diskussion, forum???, Wave ???

Mötets status, Votering pågår, Paus xx min, Nästa votering kl xx.xx

Lokala siter och specialsiter

Lokala

http://vastmanland.piratpartiet.se/

Fristående, http://www.lysekilspirater.com/, http://varbergspirater.se/

sub på pp.se, ost.pp, vast.pp, syd.pp, stockholm.pp, nord.pp

Special

http://piratlan.se/

http://piratlan.net

URL-struktur

piratpartiet.se/politik/

principer

privatliv

lokalt

piratpartiet.se/agera/

piratpartiet.se/agera/chatta/, irc/, skype/

piratpartiet.se/historia/

riksdag

EU

lokalt

piratpartiet.se/kontakt/

piratpartiet.se/organisation/

styrelse

ledning

riksdagsgrupp

arbetsgrupper/, webb

piratpartiet.se/international/

piratpartiet.se/sidor/

piratpartiet.se/lokalt/

piratpartiet.se/lokalt/norr/

piratpartiet.se/lokalt/stockholm/

piratpartiet.se/lokalt/vast/, vgregion/, bohuslan/, kommun, norraalvsborg, goteborg, skaraborg, sodraalvsborg, halland/, varmland/

piratpartiet.se/lokalt/ost/

piratpartiet.se/lokalt/syd/

Sidebars

Statisk

Kalender

Piratsupport

Engagera dig, Dynamiskt formulär (sida/popup), Bli medlem, Bli aktivist, Bli funktionär, Donera, Donationsstatistik, Dynamiskt formulär (sida/popup), Guldpirat, Autogiro, Kort, Internetbank, Prenumeration av Inbetalningskort, Engångsdonation, SMS, Kort, Banköverföring, Payson

Dynamisk

Undermeny för sidor med underliggande struktur

Breadcrumbs

Partiet & Engagera dig, Karta - Piratpartiet nära dig

Politik

Community & Butik, Butiken

Som inloggad, Meny - Mitt konto mm