Marknadsföring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marknadsföring by Mind Map: Marknadsföring

1. Förstå dagens kund

1.1. vill inte förändras men styras

1.2. konsumerar för att tala

1.3. handlar gärna bekvämt

1.4. rika köper gärna billigt

1.5. opålitliga

1.6. välinformerade

1.7. vana vid realtid

1.8. vill inte tas för givet

1.9. blir marknadsförare på hel-deltid

1.10. är svårsegmenterade

1.10.1. geografi

1.10.2. livsstil

1.10.3. demografiska

1.10.4. psykografiska

1.11. din kunds kund

1.11.1. är ditt levebröd

1.11.2. förändras - så bör du

1.11.3. var lojal till din kund

1.12. byter leverantör pga

1.12.1. vänner

1.12.2. tagen för givet

1.12.3. vill prova ngt nytt

1.12.4. konkurrenters MF

2. produktionsutvecklingshistorien

2.1. skräddarsytt - säljer allt

2.2. massproduktion - reklam

2.3. grovsegmentering - personlig DM

2.4. finsementering i nischer

2.5. massindividualisering - skräddarsydd massproduktion

2.5.1. ökad produktivitet

2.5.1.1. teknik

2.5.1.2. konkurrens

2.5.1.3. globaliseringen

2.5.1.3.1. större marknad

2.5.1.3.2. ökad väldfärd

2.5.2. ökad tjänst

2.5.2.1. pga automatisering

2.5.2.2. fokus på att behålla kunder

2.5.2.3. nätverk är framtiden

3. globaliseringens påverkan

3.1. större marknad

3.2. mer konkurrens

3.2.1. alla kan vinna

3.3. outsourcing

3.3.1. ngn annan gör det bättre

3.3.2. kan inte bli bäst på allt

3.3.3. billigare

3.3.4. 24 H work

3.3.5. varumärket viktigast

3.4. förvandlingstryck

3.5. branschförändringar

3.5.1. branschglidningar

3.5.2. gamla ut

3.5.2.1. mellanled

3.5.3. nya skapas

3.5.4. Just in Time tar bort leverantörer

3.6. förändrade makbalanser

3.6.1. kedjor

3.7. snabba förändringar

3.7.1. flexibilitet

3.7.2. kort livscykel

3.7.3. organisation är en framgångsnyckel

3.8. fokus on core competence

3.8.1. differentiering

3.8.2. kostnadsöverlägsenhet

3.8.3. varumärkefokus

4. fokus idag

4.1. internet MF

4.2. relationer med alla

4.3. sociala nätverk

4.4. affilitation

4.5. att styra kunden med relationsdansen

4.6. CRM - behandla kunder olika

4.7. upplevelseinriktad

4.7.1. emotionsekonomi

4.7.1.1. förnuft

4.7.1.2. instinkt

4.7.1.3. affektion

4.7.1.4. lust

4.7.2. 5 sinnena

4.7.3. spännande att vara kund

4.8. från produkt till värdeskapande

4.9. massindividualisering

4.10. allianser - partnerskap

4.11. Corporate Social Responsability

4.12. from share of market to share of wallet (kundandel)

4.13. förvandlingstryck - värdeskapande

4.13.1. tjänster

4.13.1.1. immateriella

4.13.1.2. jultomtesyndromet

4.13.1.3. konsumeras på plats

4.13.1.4. kunden medverkar

4.14. KAM

4.14.1. nyckelkunder

4.14.2. relationsdansar

4.14.3. ser (& ses av) kunden som medutvecklare

5. Strategier

5.1. relationsmanuset

5.1.1. trestegsmodellen

5.1.2. lojalitet och lönsamhet

5.2. strategifällan

5.3. deltidMF

5.3.1. alla på företaget

5.3.1.1. stammar måste samverka. tripplingar ej sepereras: kvalitet, produktivitet, lönsamhet

5.3.2. leverantörer

5.3.3. kunder

5.3.4. massmedia

5.3.5. f.d anställda

5.3.6. investerare

5.4. emotionsekonomi

5.5. 30 R

5.6. minimera gap

5.6.1. förväntningar genom reklam

5.6.2. tidigare erfarenheter

5.6.3. behov

5.6.4. rykten

5.7. regissera kundmigrassionen

5.7.1. if you're good, they'll come back

5.7.2. if they like you they'll buy more

5.7.3. if they buy more you'll like them more

5.7.4. if you treat them better they'll come back

5.7.5. Stobachoffkurvan

5.8. resursanalys

5.8.1. ekonomiska

5.8.2. mänskliga

5.8.3. tekniska

5.8.4. ledning

5.8.5. kultur

5.9. marknadsplan

5.9.1. nulägesanalys

5.9.2. mål

5.9.3. strategi

5.9.3.1. affärsiden

5.9.3.1.1. vilka behov?

5.9.3.1.2. vilka har behoven?

5.9.3.1.3. Hur ska de tillfredsställas?

5.9.3.1.4. vad behövs för att göra detta bättre än andra?

5.9.4. handlingsplan

5.9.5. uppföljning

5.9.5.1. Problem Detection Study PDS

5.9.5.1.1. kundnöjdhet

5.9.5.1.2. produktkvalitet

5.9.5.1.3. etc.

5.10. konkurrensstrategi

5.10.1. billigare

5.10.2. bättre

5.10.3. fokusering

5.10.3.1. positioneringsstrategi

5.10.3.1.1. position i kundens medvetande

5.10.3.1.2. var först eller skapa kategori

5.10.3.1.3. behåll positionen

5.10.4. marknadsval

5.11. varumärkestrategi

5.11.1. branding

5.11.2. ett löfte

5.11.3. en känsla

5.11.4. en funktionalitet

5.11.5. en grupptillhörhet

5.12. EFI analys

5.12.1. egenskap

5.12.2. fördel

5.12.3. innebörd för kunden

5.13. livscykelstadieanalys

5.13.1. introduktion

5.13.2. tillväxt

5.13.3. mognad

5.13.4. stagnation

5.13.5. nedgång

5.14. Marketing Mix

5.14.1. Pris (konkurrenter, priskänsligt, kostnader)

5.14.2. Produkt (kärn, kring, meta)

5.14.3. Plats (rätt produkt i rätt butik i rätt tid på rätt plats)

5.14.4. Påverkan genom reklam, PR, försäljning, media, sponsoring etc.

6. RM

6.1. värderingar

6.1.1. konkurrens vs RM

6.2. CRM

6.2.1. relationsdansen

6.2.2. behandla kunder olika

6.2.3. gör det lilla extra

6.2.4. gör inte för mycket

6.2.5. Stobachoffkurvan

6.3. TM

6.3.1. om nödvändigt

6.4. win win och symmetri

6.5. lojalitet är bättre

6.5.1. svårt att hitta nya

6.5.2. dyrt i början

6.5.3. mindre riskabelt att utveckla

6.5.4. ökad kunskap och makt

6.5.5. gratis och effektiv MF

6.5.6. köper mer och dyrare

6.5.7. MF budgeten används bättre

6.5.8. lägre personalomsättning

6.6. garantin

6.6.1. skapar dialog

6.6.2. förbättrar oss

6.6.3. ger oss lojalare kunder

6.6.4. osäkerhet minskar för nya kunder

6.7. lojalitetsprogram

6.7.1. om önskat

6.7.2. om konkurrent använder det

6.7.3. för att ge bättre värde för kunden

6.7.4. för att skapa affinitet

6.7.5. kunskap för CRM program

6.8. alla medverkar i företaget

6.9. jobbar med konkurrenter

6.9.1. är bra och nödvändigt

6.9.2. kan ge oss för mycket makt

6.9.3. är bra om vi lär oss vara bäst på olika saker

6.9.4. risk att bli dumpade

6.9.5. är alltid våra konkurrenter

6.10. Relationer

6.10.1. klassiska

6.10.2. speciella

6.10.3. nano

6.10.4. mega

7. händelseförlopp som styr

7.1. konjunkturförlopp

7.2. bubbelstabilisering

7.3. engångshändelser

7.4. strukturella förändringar pga

7.4.1. teknologi

7.4.2. institutionsfrågesättande

7.4.3. värderingsförändringar

7.4.4. politik

7.4.5. global village

7.4.5.1. allt smälts samman

7.4.5.2. märket istället för made by made in

7.4.5.3. öppen konkurrens

7.4.5.4. fri handel

7.4.5.5. nya stambildningar

8. Funky AB

8.1. hjärnor

8.1.1. smarta

8.1.2. kontrollerar

8.1.3. tänker nytt

8.1.4. tänker snabbt

8.1.5. kan

8.2. flexibelt

8.3. platt

8.4. demokratiskt

8.5. flexibelt och snabbt

8.6. litet

8.7. temporärt (projekt)

8.8. öppet mot konkurrenter

8.9. Differentierar

8.10. globalt

8.11. ledarskap i centrum