Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Marknadsföring by Mind Map: Marknadsföring
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Marknadsföring

Förstå dagens kund

vill inte förändras men styras

konsumerar för att tala

handlar gärna bekvämt

rika köper gärna billigt

opålitliga

välinformerade

vana vid realtid

vill inte tas för givet

blir marknadsförare på hel-deltid

är svårsegmenterade

din kunds kund

byter leverantör pga

produktionsutvecklingshistorien

skräddarsytt - säljer allt

massproduktion - reklam

grovsegmentering - personlig DM

finsementering i nischer

massindividualisering - skräddarsydd massproduktion

globaliseringens påverkan

större marknad

mer konkurrens

outsourcing

förvandlingstryck

branschförändringar

förändrade makbalanser

snabba förändringar

fokus on core competence

fokus idag

internet MF

relationer med alla

sociala nätverk

affilitation

att styra kunden med relationsdansen

CRM - behandla kunder olika

upplevelseinriktad

från produkt till värdeskapande

massindividualisering

allianser - partnerskap

Corporate Social Responsability

from share of market to share of wallet (kundandel)

förvandlingstryck - värdeskapande

KAM

Strategier

relationsmanuset

strategifällan

deltidMF

emotionsekonomi

30 R

minimera gap

regissera kundmigrassionen

resursanalys

marknadsplan

konkurrensstrategi

varumärkestrategi

EFI analys

livscykelstadieanalys

Marketing Mix

RM

värderingar

CRM

TM

win win och symmetri

lojalitet är bättre

garantin

lojalitetsprogram

alla medverkar i företaget

jobbar med konkurrenter

Relationer

händelseförlopp som styr

konjunkturförlopp

bubbelstabilisering

engångshändelser

strukturella förändringar pga

Funky AB

hjärnor

flexibelt

platt

demokratiskt

flexibelt och snabbt

litet

temporärt (projekt)

öppet mot konkurrenter

Differentierar

globalt

ledarskap i centrum