Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Marknadsföring by Mind Map: Marknadsföring
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Marknadsföring

Förstå dagens kund

vill inte förändras men styras

konsumerar för att tala

handlar gärna bekvämt

rika köper gärna billigt

opålitliga

välinformerade

vana vid realtid

vill inte tas för givet

blir marknadsförare på hel-deltid

är svårsegmenterade

geografi

livsstil

demografiska

psykografiska

din kunds kund

är ditt levebröd

förändras - så bör du

var lojal till din kund

byter leverantör pga

vänner

tagen för givet

vill prova ngt nytt

konkurrenters MF

produktionsutvecklingshistorien

skräddarsytt - säljer allt

massproduktion - reklam

grovsegmentering - personlig DM

finsementering i nischer

massindividualisering - skräddarsydd massproduktion

ökad produktivitet, teknik, konkurrens, globaliseringen, större marknad, ökad väldfärd

ökad tjänst, pga automatisering, fokus på att behålla kunder, nätverk är framtiden

globaliseringens påverkan

större marknad

mer konkurrens

alla kan vinna

outsourcing

ngn annan gör det bättre

kan inte bli bäst på allt

billigare

24 H work

varumärket viktigast

förvandlingstryck

branschförändringar

branschglidningar

gamla ut, mellanled

nya skapas

Just in Time tar bort leverantörer

förändrade makbalanser

kedjor

snabba förändringar

flexibilitet

kort livscykel

organisation är en framgångsnyckel

fokus on core competence

differentiering

kostnadsöverlägsenhet

varumärkefokus

fokus idag

internet MF

relationer med alla

sociala nätverk

affilitation

att styra kunden med relationsdansen

CRM - behandla kunder olika

upplevelseinriktad

emotionsekonomi, förnuft, instinkt, affektion, lust

5 sinnena

spännande att vara kund

från produkt till värdeskapande

massindividualisering

allianser - partnerskap

Corporate Social Responsability

from share of market to share of wallet (kundandel)

förvandlingstryck - värdeskapande

tjänster, immateriella, jultomtesyndromet, konsumeras på plats, kunden medverkar

KAM

nyckelkunder

relationsdansar

ser (& ses av) kunden som medutvecklare

Strategier

relationsmanuset

trestegsmodellen

lojalitet och lönsamhet

strategifällan

deltidMF

alla på företaget, stammar måste samverka. tripplingar ej sepereras: kvalitet, produktivitet, lönsamhet

leverantörer

kunder

massmedia

f.d anställda

investerare

emotionsekonomi

30 R

minimera gap

förväntningar genom reklam

tidigare erfarenheter

behov

rykten

regissera kundmigrassionen

if you're good, they'll come back

if they like you they'll buy more

if they buy more you'll like them more

if you treat them better they'll come back

Stobachoffkurvan

resursanalys

ekonomiska

mänskliga

tekniska

ledning

kultur

marknadsplan

nulägesanalys

mål

strategi, affärsiden, vilka behov?, vilka har behoven?, Hur ska de tillfredsställas?, vad behövs för att göra detta bättre än andra?

handlingsplan

uppföljning, Problem Detection Study PDS, kundnöjdhet, produktkvalitet, etc.

konkurrensstrategi

billigare

bättre

fokusering, positioneringsstrategi, position i kundens medvetande, var först eller skapa kategori, behåll positionen

marknadsval

varumärkestrategi

branding

ett löfte

en känsla

en funktionalitet

en grupptillhörhet

EFI analys

egenskap

fördel

innebörd för kunden

livscykelstadieanalys

introduktion

tillväxt

mognad

stagnation

nedgång

Marketing Mix

Pris (konkurrenter, priskänsligt, kostnader)

Produkt (kärn, kring, meta)

Plats (rätt produkt i rätt butik i rätt tid på rätt plats)

Påverkan genom reklam, PR, försäljning, media, sponsoring etc.

RM

värderingar

konkurrens vs RM

CRM

relationsdansen

behandla kunder olika

gör det lilla extra

gör inte för mycket

Stobachoffkurvan

TM

om nödvändigt

win win och symmetri

lojalitet är bättre

svårt att hitta nya

dyrt i början

mindre riskabelt att utveckla

ökad kunskap och makt

gratis och effektiv MF

köper mer och dyrare

MF budgeten används bättre

lägre personalomsättning

garantin

skapar dialog

förbättrar oss

ger oss lojalare kunder

osäkerhet minskar för nya kunder

lojalitetsprogram

om önskat

om konkurrent använder det

för att ge bättre värde för kunden

för att skapa affinitet

kunskap för CRM program

alla medverkar i företaget

jobbar med konkurrenter

är bra och nödvändigt

kan ge oss för mycket makt

är bra om vi lär oss vara bäst på olika saker

risk att bli dumpade

är alltid våra konkurrenter

Relationer

klassiska

speciella

nano

mega

händelseförlopp som styr

konjunkturförlopp

bubbelstabilisering

engångshändelser

strukturella förändringar pga

teknologi

institutionsfrågesättande

värderingsförändringar

politik

global village, allt smälts samman, märket istället för made by made in, öppen konkurrens, fri handel, nya stambildningar

Funky AB

hjärnor

smarta

kontrollerar

tänker nytt

tänker snabbt

kan

flexibelt

platt

demokratiskt

flexibelt och snabbt

litet

temporärt (projekt)

öppet mot konkurrenter

Differentierar

globalt

ledarskap i centrum