Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geeninsiirto by Mind Map: Geeninsiirto

1. siirtogeeni siirretään ohuella neulalla esitumiin

2. hedelmöittynyt munasolu siirretään keinoemon kohtuun

2.1. jälkeläisestä tarkistetaan geeninsiirron onnistuminen

3. Siirrettävä geeni voi olla

3.1. kokonainen geeni säätelyalueineen

3.2. vain tietyissä oloissa toimiva geeni (erityinen säätelyalue)

3.3. siirettävään geeniin liitetään yleensä merkkijakso, josta voidaan todeta geeninsiirron onnistuminen

4. Geeninsiirtomenetelmiä

4.1. Vektori

4.1.1. on geenin siirtämisessä käytettävä työkälu, jolla vieras geeni saadaan siirrettyä isäntäsoluun

4.1.1.1. virus

4.1.1.2. plasmidi

4.1.1.2.1. agrobakteerin Ti-plasmidi pääsee soluseinän läpi

4.1.1.3. kultapallo

4.1.2. Vektorissa täytyy olla jakautumisentakaavat rakenteet, kahdentumisen aloituskohta ja sentromeeri.

4.2. Menetelmät

4.2.1. Mikroinjektio

4.2.2. Solujen käsittely sähköimpulssilla tai kemiallisesti

4.2.3. Transformaatio

4.2.3.1. plasmidien siirto bakteerisoluun

4.2.3.2. bakteeri ottaa itse sisäänsä vapaan dna:n

4.2.3.3. bakteeriseos levitetään kasvualustalle, jossa on antibioottia ja ne bakteerisolut, jotka ovat ottaneet geenin sisäänsä pystyvät lisääntymään alustalla

4.2.4. Geenipyssyllä ampuminen

4.2.4.1. käytetään yksisirkkaisiin kasveihin

5. Kloonaus

5.1. tuotetaan identtisiä kopioita hyvistä yksilöistä

5.1.1. tulosena syntyvä yksilö vastaa geneettisesti alkuperäistä

5.2. menetelmät

5.2.1. tumansiirtotekniikka

5.2.1.1. heldelmöittyneen munasolun tuma poistetaan ja tilalle siirretään uusi

5.2.1.1.1. siirrettävä tuma voi olla toisesta eliöstä ja mistä tahansa kudoksesta

5.2.2. haploidiajalostus

5.2.2.1. alkion kromosomisto kaksinkertaistetaan kemiallisesti ---> syntyy homotsygoottisia diploideja yksilöitä

5.2.2.1.1. perimältään samankaltaisia alkioita kasvatetaan kasvualustalla

5.2.3. solukkoviljelmä

5.2.3.1. 1. kasvista otetaan soluja 2. soluja kasvatetaan ravintoalustalla 3. solut siirretään omalle kasvualustalle

5.2.4. identtiset kaksoset

5.2.5. alkion jakaminen

5.2.5.1. eläimiä voidaan kloonata jakamalla alkio kahteen tai useampaan osaan

5.2.5.2. jaetut osat alkavat kehittyä kuin identtiset kaksoset

6. Mahdollisuudet

6.1. tuotetaan uudenlaisia eliöitä

6.1.1. parempia viljelykasveja

6.2. mahdollistavat geenien siirron eri lajien ja jopa eliöryhmien välillä

6.3. erityiset perimät voidaan säilyttää