Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LEERTHEORIEËN by Mind Map: LEERTHEORIEËN
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

LEERTHEORIEËN

Cognitivisme mbt inhoud Taxonomie Bloom: Feiten -> Concepten -> Procedures -> Metacognitie

TAXONOMIE (Bloom) hiërarchische ordening van de leerstof en het gewenst gedrag

BEHAVIORISME

belonen -bekrachtigen-feed geven (specifiek maken)

Pavlov - Stimulus -> Respons

Skinner: Leren is het ontstaan van een observeerbare gedragsverandering (1968)

Associatieleer: connectie leggen

mbt instructie

COGNITIVISME

leren is 1. interne psychische processen (niet direct waarneembaar), 2. introspectie centraal

Gestaltpsychologie - PERCEPTIE

Piaget

Type kennis: 1. declaratieve cq conceptuele kennis (definities, formules etc.), 2. procedurele kennis, 3. metacognitieve kennis

mbt instructie

CONSTRUCTIVISME

alle kennis komt voort uit waarneming

minder empirisch onderzoek beschikbaar

Piaget - cognitieve constructivisme

Vygotsky - sociale constructivisme

Kennis is persoonlijk - contextgerelateerd en dus per definitie subjectief - mensen construeren hun eigen kennis - leren is actief proces; verantwoording ligt bij leerlingen/studenten

m.bt. instructie

6 leerprincipes van Kolb: - leren is een proces en niet een product - leren is een continu proces, dat vertrekt uit ervaringen - leren vereist het oplossen van het conflict tussen ervaringen die niet op elkaar aansluiten of tussen ervaringen en aanwezige kennis - leren is een holistische adaptieproces - leren vereist trancacties tussen lerenden en de werkelijkheid - leren is het proces van construeren van kenneis