Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Työelämälle by Mind Map: Työelämälle

1. TK-toiminta

1.1. tavoitteet ja toimintatavat

1.2. tutkimusryhmät

1.3. rahoitus

1.3.1. työelämä

1.3.2. hankerahoitus

1.3.3. perusrahoitus

1.4. opetuksen tuki

1.5. aluevaikutus

2. tutkimusyksiköt

2.1. ammatillinen huippuosaaminen

2.2. arjen palvelut ja teollisuuden digitalisoituminen

2.3. biotalous ja bioprosessit

2.4. ohutlevykeskus

3. tutkimuskohteet

3.1. huippuosaamisen valmennus

3.2. ohjaus ja johtaminen

3.3. verkko-opetus

3.4. liikenne

3.5. alkutuotanto

3.6. Kansainvälistyminen

3.7. bioenergia

3.8. elintarvikkeet

3.9. ympäristö

3.10. Muotoilu

3.11. Liiketoiminta

3.12. hyvinvointi

3.13. ohutlevyteknologia

3.14. teräsrakentaminen

3.15. koneet

4. Työelämän lähipalvelut

4.1. opiskelijatyö

4.2. asiantuntijatyö

4.3. tutkimukset ja selvitykset

4.4. verkostot

4.5. koulutus

4.6. konsultointi

4.7. kehittämishankkeet

4.8. oppimishankkeet