Videot opetuksessa

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Videot opetuksessa by Mind Map: Videot opetuksessa

1. HAMKin Strategia

1.1. Opetusvideoiden määrän moninkertaistaminen

1.2. Tulevaisuuden väline

1.3. HAMK osaa

1.3.1. näytetään muille

2. Opetusmateriaali

2.1. Opettaja tuottajana

2.2. Opiskelija tuottajana

2.3. Itseopiskelu

2.3.1. Palattavissa

2.3.2. Saatavilla

2.3.2.1. 24/7

2.3.2.2. Eri välineillä

2.3.3. Orientaatio moduuliin / teemaan

3. Muut videotuotokset

3.1. Opintojakson esittely

3.1.1. Teaser = herättää kiinnostuksen ja innostuksen

3.2. Tiimin esittely

3.3. Asiantuntijahaastattelu

3.4. Videotehtävä

3.5. Tehtävärata

3.6. Mielipidekysely

3.7. Palautteenanto

3.8. Itsearviointi

3.9. Jne.

4. Huomioitavaa

4.1. Helppo päivittää

4.2. Lyhyitä

4.2.1. Max. 5-8 min

4.3. Tekijänoikeudet

4.4. Kanava(t)

4.4.1. Helppo jakaa

4.5. Tuottaminen eri tavoin

4.5.1. Mikä itselle luontevinta

4.5.2. Välineiden valinnan mahdollisuus

4.6. Vuodenaikoihin liittyvän problematiikan ratkaisu