Jeres definition af ligninger

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jeres definition af ligninger by Mind Map: Jeres definition af ligninger

1. Et regnestykke hvor det gælder om at finde x.

2. En ligning er et regnestykke, hvor vi skal forsøge at finde ud af, hvad resultatet er ved at finde ud af, hvad f.eks. x-værdien er.

3. Et regnestykke der består af variabler, konstanter og et lighedstegn

4. et regnestykke der giver den samme sum på begge sider af lighedstegnet

5. En ligning er, når man skal finde en variables værdi

6. En formel

6.1. BR: hvorfor er en formel en ligning?