Mire van szükség egy inklúzív iskola megalapításához?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mire van szükség egy inklúzív iskola megalapításához? by Mind Map: Mire van szükség egy inklúzív iskola megalapításához?

1. személyi feltételek

1.1. pedagógiai asszisztens

1.2. felkészítet tanár

1.3. gyógypedagógus

1.4. intézményvezetés

1.5. pszichológus

1.6. technikai személyzet

1.7. szociális munkás

1.8. szülők

2. alapítvány

3. Kitartás, megfelelő atitűd, motiváció

3.1. megoldásfókuszú problémamegoldás

4. gyerek

5. módszerek

6. pénz - fenntartóval való együttműködés

6.1. egyéb anyagi források

6.1.1. pályázat

6.1.2. szponzor

6.1.3. támogató

6.2. fenntartó támogatások

7. adaptív oktatás

7.1. tananyag elsajátításához szükséges időintervallum

7.2. alkalmazott módszer

7.3. számonkérés módja

7.4. értékelés és minősítés

7.5. tananyag mennyisége

8. értékekek

8.1. egyenlőség

8.2. részvétel

8.3. közösség

8.4. sokszínűség tisztelete

8.5. fenntarthatóság

8.6. erőszakmentesség

9. tárgyi feltételek

9.1. akadálymentes környezet

9.1.1. mosdó

9.1.2. tanterem

9.1.3. bejárat

9.1.4. segédeszközök

9.1.5. tömegközlekedés

9.2. hozzáférés a közösségi terekhez

9.3. digitális felületek akadálymentesítése

10. befogadó közösség

10.1. diákok felkészítése

10.2. szülők felkészítése

10.3. szemléletformálás

11. alapdokumentumok

11.1. Pedagógiai program

11.1.1. optimális fejlődést előmozdító speciális elvárások

11.1.2. speciális feladatok

11.1.3. speciális módszerek

11.1.4. speciális eszközök

11.1.5. segédeszközök

11.1.6. segédletek

11.1.7. differenciálás

11.1.8. értékelés, minősítés

11.2. SZMSZ

11.3. Alapító okirat

11.4. Tanterv

12. helyszín (egyetemes tervezés)

12.1. külső környezet

12.1.1. megközelíthetőség, bejutás közterületről

12.1.1.1. kapu

12.1.1.2. parkoló

12.1.1.3. járda

12.1.2. bejárat, ajó

12.1.3. lépcsők-rámpák, külső lift

12.1.4. külső kapaszkodók, támaszok

12.1.5. külső közösségi terek

12.2. burkolatok, csúszásmentesség, megfelelő méretek

12.3. belső környezet

12.3.1. funkcionálisan akadályt jelentő építészeti megoldások

12.3.2. az épület struktúrájából akadó vertikális akadályok

12.3.3. térbeli akadályok

12.3.4. antropometriai akadályok

12.3.5. kommunikációs akadályok

12.3.6. ergonómiai akadályok

12.3.7. jól áttekinthető és érzékelhető térrendezés

13. inkluzív intézményvezetés

13.1. ezt elősegítő szakpolitikai környezet

13.2. szervezetfejlesztés

13.2.1. befogadó kultúra

13.2.2. partnerség és együttműködés

13.2.3. megosztott feladatok

13.3. emberi fejlődés (szakmai fejlődés, befogadó pedagógia)

13.4. irány meghatározása (közös elképzelés, mindenki számára magas elvárásokkal, ellenőrzés)

13.5. pedagógusok továbbképzésének támogatása

13.6. közösségépítő, érzékenyítő programok

13.7. tanulás-támogatása csoportlétszám csökkentéssel (csoportbontás), egyéni megsegítéssel, új módszerek kipróbálásával