30 Günlünlük Diijital pazarlama Danışmanlık Anotomisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
30 Günlünlük Diijital pazarlama Danışmanlık Anotomisi by Mind Map: 30 Günlünlük Diijital pazarlama Danışmanlık Anotomisi

1. Kurulum

1.1. Hedef Belirleme

1.1.1. Reklamların Amacı Belirleme

1.2. Hedef Kitleyi Tanıma ve Tanımlama

1.2.1. İlgi Alanları, yaşları, Mükemmel Müşteriler kimler?, Mecburi Müşteriler Kimler?, Demografik özellikler, vb..

1.3. Rakip Analizi

1.3.1. Aynı Sektördeki Rekiplerin Belirlenmesi, Analiz Edilmesi

1.4. Hesapların ve Pixellerin Kurulması

1.4.1. Business Manager kurulum, yöneticilik atama, sayfaların kurulması,funnel sayfası vb.

1.5. Stratejilerin Belirlenmesi ve Planlanması

1.5.1. Firmanın Datasının Kontrolü, Değer Merdiven Kuralabilirlik Kontrolü, Hangi Hedef Kitleye Hangi Reklam- Nasıl Reklam- Reklam Amacı, Test Reklam Bütçe Belirlenmesi, KPI'ların Kurulması

1.5.1.1. Reklam Test Bütçesi 7Günlük Olacak Şekilde

1.6. Test Reklamlar Çıkılması

1.7. Test Reklamların Analizi

1.8. Kreatifleri Hazırlanması ve Üretilmesi

1.8.1. Videolar, Fotoğraflar ve Carousellerin Amaçları

2. Yönetim

2.1. Kreatifler Üretilir

2.2. Reklamların; aylık, haftalık, günlük, kampanya başına, reklam setlerine göre Bütçeler Belirlenir

2.3. Test sonucu, Benzer, Özel Kitleler belirleyerek Reklamlar Başlatılır

2.4. Analiz Edilir

2.5. Yönetilir

2.6. Reporlanır