các bộ phận của cây

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
các bộ phận của cây by Mind Map: các bộ phận của cây

1. Thân cây

1.1. Thân leo

1.2. Thân thảo

1.3. Thân gỗ

2. Hoa và quả

2.1. Nhị

2.2. Nhụy

2.3. Phấn

2.4. ,,,,

3. Cành cây

4. Lá cây

4.1. Mép lá

4.2. Cuống lá

4.3. phiến lá

4.4. Gân lá

4.5. ........

5. Rễ cây

5.1. Rễ chùm

5.2. Rễ cọc

5.3. Rễ ...