Hội đồng cổ đông

The full company system

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hội đồng cổ đông by Mind Map: Hội đồng cổ đông

1. Giám đốc điều hành

1.1. Quản lý văn phòng (Quyên)

1.1.1. Hành chính kế toán & nhân sự

1.1.2. Ship

1.1.3. CSKH/sale

1.1.3.1. Leader

1.1.3.1.1. nv1

1.1.3.1.2. nv2

1.1.3.1.3. nv3

1.1.4. Kỹ thuật

1.1.4.1. Leader

1.1.4.1.1. Bộ phận sửa chữa & phục hồi túi sách

1.1.4.1.2. Bộ phận sửa chữa & phục hồi giày

1.1.4.1.3. Bộ phận vệ sinh/đóng gói

1.1.4.1.4. Dịch vụ về màu & si mạ (đang phát triển)

1.1.5. Marketing media

1.1.5.1. Leader

1.1.5.1.1. Booking - chạy ads

1.1.5.1.2. Content writer

1.1.5.1.3. Design