Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

tÍCH HỢP SỨC MẠNH by Mind Map: tÍCH HỢP SỨC MẠNH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

tÍCH HỢP SỨC MẠNH

Kinh doanh THỐNG NHẤT

Thống nhất KHKD của công ty thành viên theo định hướng của Tập đoàn

Thống nhất các hoạt động quảng cáo, truyền thông Có thể outsource cho đơn vị thứ 3

Thống nhất kênh phân phối lẻ chính thống trong các công ty thành viên Có thể là hệ thống FPT Reseller

Thống nhất hệ thống bảo hành

Thống nhất về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm/dịch vụ

Thay đổi Corporate Headquarter

Vị trí

Chuyển vào TP Hồ Chí Minh, Môi trường cạnh tranh, Cơ hội cọ xát cao, Nhân lực dồi dào, chất lượng, Tập trung nhà đầu tư nước ngoài

Duy trì Hà Nội trong các mối quan hệ chính phủ, nhà nước. Tổ chức Đảng, đoàn thể

Nhân sự

Hệ thống cố vấn chuyên môn có tiếng nói trong HĐQT, Giám đốc truyền thông CCO, Giám đốc thông tin CIO, Giám đóc tiếp thị CMO

Tăng phản biện trong HĐQT, BTGĐ

Đảm bảo

Nhân sự

Roll out manager, 1 ngày làm Chủ tịch HĐQT-TGĐ, 1 tháng dành cho thủ lĩnh trẻ, 3 năm/lần thay đổi vị trí của manager, 2 lần thay đổi vị trí lên cấp

Tuyển dụng, Kiềm hãm "thất thoát", Chọn "chất" hơn "lượng"

Truyền thông nội bộ

HĐQT, Ban TGĐ gặp gỡ thường xuyên các CTTV (Vi hành)

Lấy ý kiến tập thể của toàn dân bằng nhiều hình thức (nên thoải mái, không bắt buộc), Camping Trip, Innovation Day, Idea Day, Open Forum

Hoạt động Tổng hội trước đây đưa về cho CTTV tự tổ chức và quản lý. Duy trì duy nhất những hoạt động cấp Tập đoàn: 13/9, Hội làng FPT

Báo Chúng Ta và báo nội bộ

Báo Chúng Ta tập trung đưa tin về CTTV, giảm bớt tần suất thông tin về công ty con của CTTV (dành đất cho báo nội bộ của CTTV)

Đẩy mạnh Chúng Ta ở những bài viết sắc sảo về tình hình của cấp Tập đoàn và CTTV

Báo nội bộ chủ động khai thác thông tin về công ty con của CTTV

ChungTa Online và ChungTa phải là 2 phân khúc khác nhau, ChungTa tập trung vào phân tích sâu thông tin, ChungTa online tập trung vào thông tin nhanh, đầy đủ, gọn gàng

Thương hiệu

Thống nhất chiến lược thương hiệu, thông điệp, đặc tính, lộ trình

Các hoạt động xây dựng thương hiệu, truyền thông: outsource cho đơn vị thứ 3

Thống nhất sản phẩm/dịch vụ mang tên: FPT.<tên sp/dịch vụ>, FPT.MegaHOME, FPT.Vitalk, FPT.Smartbank, FPT.ServiceCare, ....

Các tên công ty chỉ sử dụng trong nội bộ, FPT Telecom, FPT Software, FPT Trading Group

Thống nhất 1 website cho toàn bộ sản phẩm/dịch vụ FPT

Chất lượng

Xây dựng KPI đánh giá hiệu quả sản phẩm/dịch vụ

Xây dựng quy trình nội bộ cho phép kinh doanh (theo chỉ số KPI)

Tiếp thị

Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị: outsource cho đơn vị thứ 3