Kommunikációs modellek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kommunikációs modellek by Mind Map: Kommunikációs modellek

1. A kommunikáció és információelmélet fogalomrendszere

2. A kommunikációs jelenség ismérvei

3. A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata

4. Az emberi arckifejezések biológiája

5. A közlési folyamatok kimenetele, változatai

6. Az interperszonális kommunikáció

7. A kommunikációs cselekvés modellje

8. Az interaktív médiakommunikáció

9. A kommunikáció egyetemessége és kultúrafüggősége

10. Az alapérzelmek és a média

11. Az interakció és kommunikáció

12. A kommunikáció folyamatának értelmezései

13. A nyelvi modell

14. A retorikai szituáció

15. A mediális (tömeg)kommunikáció modellje