Kommunikációs modellek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kommunikációs modellek by Mind Map: Kommunikációs modellek

1. A kommunikáció és információelmélet fogalomrendszere

2. A kommunikációs jelenség ismérvei

3. A kommunikáció egyetemessége és kultúrafüggősége

4. A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata

5. Az emberi arckifejezések biológiája

6. Az alapérzelmek és a média

7. A közlési folyamatok kimenetele, változatai

8. Az interakció és kommunikáció

9. A kommunikáció folyamatának értelmezései

10. A nyelvi modell

11. A retorikai szituáció

12. Az interperszonális kommunikáció

13. A kommunikációs cselekvés modellje

14. A mediális (tömeg)kommunikáció modellje

15. Az interaktív médiakommunikáció